Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen, keskusteli arviointikertomuksesta ja linjasi tilaliikelaitoksen lakkauttamisesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen, keskusteli arviointikertomuksesta ja linjasi tilaliikelaitoksen lakkauttamisesta

17.6.2019 22:50

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6. kokouksessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kaupunkikonsernin tilikauden 2018 tulos oli -3,7 miljoonaa euroa. Kaupungin tulos jäi noin 22 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä johtuu muun muassa erikoissairaanhoidon kulujen merkittävästä kasvusta ja verotulojen suunniteltua pienemmästä kertymästä. 

Valtuusto merkitsi myös tiedokseen kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen. Alkuvuoden neljän ensimmäisen kuukauden tulos jäi -12,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alunperin tälle vuodelle on budjetoitu -9,1 miljoonan alijäämä. Toimialat valmistelevat esityksensä vuoden 2019 talousarvion tasapainottamisesta 23.8. mennessä.


Kaupunginhallitus vastaa arviointikertomuksen havaintoihin lokakuussa
Valtuusto päätti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset sekä aikataulun arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten aiheuttamista toimenpiteistä lokakuuhun 2019 mennessä.

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita muun muassa kaupungin talouden tasapainottamisen viipymiseen, omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehostamiseen sekä päätösten täytäntöönpanon tehostamiseen. Lautakunta suositti kaupungin strategian uudistamista siten, että siinä huomioitaisiin henkilöstöpolitiikan linjaukset ja henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävät toimet. 

Arviointikertomuksessa esitettiin myös, että valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen sen toimista ja omistajaohjauksen kannanotoista Aalto-kiinteistöjen kaupan toteuttamiseksi. 


Tilaliikelaitoksen uudelleenorganisointia linjattiin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan myös tilaliikelaitoksen uudelleenorganisointia. Asian käsittelyn aikana Aatos Nätynki (vas.) esitti asian palauttamista valmisteluun. Äänin 25 - 19 (1 tyhjä) asian käsittelyä päätettiin jatkaa ja valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. 

Päätöksen mukaisesti tilaliikelaitoksen toiminta kuntalain 65 §:n mukaisena liikelaitoksena lakkaa 1.1.2020 alkaen ja toiminta organisoidaan kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. Tarkemmasta toiminnan organisoinnista ja tehtäväjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus, tarvittavat muutokset hallintosääntöön esitetään valtuustolle päätettäväksi hallintösäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä syyskuussa.


Teollisuustien asemakaavamuutos hyväksyttiin
Valtuusto hyväksyi 9.kaupunginosassa olevan asemakaavan muuttamisen siten, että korttelin 9024 tonttien 4-6 käyttötarkoitus muuttuu enemmän kaupallista käyttöä palvelevaksi. Tontit sijaitsevat Teollisuustien varrella ja alueella on jo nyt kaupallista toimintaa. Aiemmassa asemakaavassa alue oli määritelty teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi. 

Kaupunginjohtajan rekrytointi alkaa syksyllä
Valtuuston kokouksen yhteydessä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoi valtuutetuille kaupunginjohtajan rekrytointiprosessin tilannekatsauksen. Prosessiin liittyvät asiat, kuten viran kelpoisuusehdot, tuodaan valtuustolle päätettäväksi elo-syyskuussa.