Etusivu>Koronavirus>Rovaniemi laatii tiekarttaa kaupungin uutta nousua varten - terveys ja turvallisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koronavirus
Kaupungin tiedotteet tilanteesta

Rovaniemi laatii tiekarttaa kaupungin uutta nousua varten - terveys ja turvallisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassa

8.5.2020 16:00

Jätkänkynttiläsilta auringonlaskun aikaan

Rovaniemen kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä käsitteli 8.5. kaupungin koronavirustilannetta, rajoitustoimien purkamista valtioneuvoston päätösten pohjalta sekä kaupungin tekeillä olevaa, niin kutsuttua jälleenrakennusohjelmaa. 

Rovaniemen kaupunki on aloittanut suunnittelun koronapandemian aiheuttamien haasteiden selättämiseksi ja kaupungin kehittämiseksi. Kaupunki laatii parhaillaan tiekarttaa, jossa tuodaan esille eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet uuden nousun mahdollistamiseksi. Vaiheittain toteutuvan jälleenrakennusohjelman tarkoitus on luoda tulevaisuuden uskoa ja tukea yhteisiä tavoitteita. Ohjelmaa toteutetaan laajassa yhteistyössä muun muassa sairaanhoitopiirin, konserniyhtiöiden, yrittäjien, yhdistysten, korkeakoulukonsernin ja seurakunnan kanssa.

- Tarvitsemme vahvaa yhteisöllisyyttä, jossa aidosti huomioidaan terveys ja turvallisuus arjen toiminnassa koronaviruksen taltuttamiseksi. Siltä pohjalta saamme rakennettua luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen sekä luotsattua kaupunkia jälleen kohti menestystä, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen toteaa. 

Valtioneuvosto on päättänyt koronaan liittyvien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta, jolla pyritään saamaan arki ja talous kohti normaalimpaa tilannetta Suomessa. Vastaavaa skenaariota käytetään Rovaniemen kaupungin ohjelman perustana. Koronaviruksen nujertamisessa sitoudutaan kansalliseen “testaa, jäljitä, eristä ja hoida” -strategiaan.

Rovaniemen kaupunki ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon henkilöstön ja asukkaiden turvallisuuden. Elinvoiman kannalta on tärkeää myös muun muassa edistää kaavahankkeita ja maankäyttösopimuksia sekä investointeja. Kaupungissa tarvitaan myös uudella ja kestävällä tavalla muotoiltuja palveluja esimerkiksi matkailussa. Visit Rovaniemi onkin mm. käynnistänyt yrittäjien kanssa Sustainable Travel Finland -kehitysohjelman.

- Rovaniemen kaupungin jälleenrakennuksen kannalta olennaista on elinkeinojen ja yritystoiminnan tilanteen turvaaminen sekä sitä kautta työllisyyden parantuminen. Tilanteen normalisoituminen mahdollistaa myös verotulojen tasojen palautumisen ja sen kautta turvaa myös julkiset palvelut. Tuleva kesä on kriittistä aikaa rovaniemeläisille yrityksille, joten valtion taloudellinen suora tuki tilanteesta kärsiville yrityksille on välttämätön. Samaten valtion on varmistettava kaupungille riittävä tuki talouden hallintaan, Esko Lotvonen toteaa.

Rovaniemen ensimmäinen jälleenrakennusohjelma on tavoitteena tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn 18.5. 

Koronatilanne edelleen rauhallinen kaupungissa - rajoituksia puretaan hallitusti

Rovaniemen koronavirustilanne on pysynyt edelleen rauhallisena. Todettuja tartuntoja on yhteensä 23 (tilanne 8.5.), viikon aikana ei ole tullut ilmi uusia tartuntoja. Rovaniemi-apu on tavoittanut noin 5400 ikäihmistä, apuun on soitettu yli 400 kertaa. Koronanäytteenottomäärät ovat tällä viikolla kasvaneet selvästi näytteenottokriteerien muututtua 4.5. alkaen.  4.-8.5. otettiin Rovaniemen terveyskeskuksessa yhteensä noin 270 näytettä, kun edellisinä viikkoina koko Lapin näytemäärät olivat noin 300 viikossa.

Rovaniemellä rajoituksia puretaan vaiheittain valtioneuvoston tekemien päätösten mukaisesti. Kaupungin koulut ja ulkoliikuntapaikat avataan 14.5. alkaen. Sisäliikuntapaikat avataan 1.6. alkaen ja niissä noudatetaan voimassa olevia vakiovuoroja. Urheilusarjat ja -kilpailut käynnistetään 1.6. alkaen erityisjärjestelyin. Kaupungin kuntosaleja ei vielä oteta käyttöön turvallisuussyistä. Kesän uimakoulujen osalta odotetaan vielä tarkempia ohjeistuksia. Myös kirjastot ja museot avataan yleisölle kesäkuun alussa. Rovaniemen kirjastoissa varatun aineiston nouto on mahdollista jo 11.5. alkaen. Turvallisuuteen ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Poikkeusolot jatkuvat edelleen ja uhka epidemian kiihtymisestä on yhä olemassa.

Poikkeusolojen johtoryhmä käsitteli myös kevättulvien ennustetta ja tilannetta. Tulvahuipun ennustetaan ajoittuvan touko-kesäkuun vaihteeseen. Kaupunki on aloittanut kohteidensa tulvasuojauksen ja tehostanut tulvaviestintää yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Johtoryhmä päätti, että kaupunki perustaa lisäksi ensi viikolla asukkaille tulvapuhelinpalvelun liittyen mm. tulvatilanteeseen ja -ennusteisiin sekä kiinteistön suojaukseen. Palvelusta tiedotetaan erikseen.