Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen veroprosentti nousee, Ounasvaaran uimahallin ja Ruokasenkadun sillan investointeja lykätään
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen veroprosentti nousee, Ounasvaaran uimahallin ja Ruokasenkadun sillan investointeja lykätään

11.11.2019 20:43

Rovaniemen kaupunginvaltuusto käsitteli 11.11.2019 kokouksessaan vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2021 - 2022 taloussuunnitelmaa. Valtuutettujen puheenvuoroissa nousivat tuloveroprosentin lisäksi erityisesti esille Ruokasenkadun silta, Ounasvaaran uimahalli ja Rovaniemen teatterin avustus. 

Keskustan valtuustoryhmän esityksestä tuloveroprosenttia päätettiin nostaa 0,5 prosenttiyksikköä äänin 37 - 13 (1 poissa). Rovaniemen tuloveroprosentti on ensi vuonna 21,5 %. 

Kiinteistöveroprosentit toteutuvat kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Miikka Keränen (vihr.) esitti, että muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti olisi nostettu 1,2 prosentista 2 %:iin. Äänin 46 - 4 kiinteistöveroprosentteihin ei tullut muutoksia verratuna kaupunginhallituksen esitykseen. 

Ounasvaaran uimahalli ja Ruokasenkadun silta odottamaan talouden tasapainoa
Suunnittelukauden investoinneista eniten keskustelua herättivät Ruokasenkadun silta ja Ounasvaaralle suunniteltu uimahalli. 

Susanna Junttila (kesk.) esitti, että Ounasvaaran uimahallin rakentaminen aloitetaan vuonna 2022 ja toiminta vuonna 2024. Kaupunginhallitus oli esittänyt rakentamisen aloittamista vuonna 2020. Äänin 37 - 13 (1 poissa) Junttilan esitys tuli valtuuston päätökseksi. 

Myös Ruokasenkadun sillan rakentamista lykätään, sillä äänin 33 - 16 (1 tyhjä, 1 poissa) Susanna Junttilan (kesk.) esitys investoinnin siirtämisestä suunnitelmakauden ulkopuolelle tuli valtuuston päätökseksi.

Kiinteistöjen hallinnan yhteydessä valtuutetut keskustelivat myös uudisrakennusten leasingrahoituksesta. Keskustan valtuustoryhmän esityksestä talousarviosta poistettiin äänin 36 - 14 (1 poissa) viittaukset kiinteistöhankkeiden rahoittamisesta leasingrahoituksella.

Henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetu leikataan
Miikka Keränen (vihr.) esitti, että kaupungin henkilöstön liikunta- ja kulttuurietua ei leikata. Äänin 40 - 7 (3 tyhjää, 1 poissa) kaupunginhallituksen esitys henkilöstöedun poistamisesta vuodeksi 2020 hyväksyttiin osaksi talousarviota. 

Lisäresursseja koulutuslautakunnalle ja Rovaniemen Teatterille
Tiina Outilan (vas.) esityksestä koulutuslautakunnalle lisättiin 300 000 euroa määrärahoja erityisen tuen tarpeisiin sekä perusopetuksen laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Kaikki valtuustoryhmät kannattivat Outilan esitystä. 

Miikka Keränen (vihr.) esitti, että Rovaniemen Teatterin toiminta-avustusta ei vähennetä. Äänin 32 - 18 Keräsen esitys hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen esitys oli, että toiminta-avustusta olisi leikattu ensi vuonna 100 000 euroa. 

Uudesta organisaatiosta päätös
Valtuusto käsitteli myös kaupunginhallituksen esitystä uudesta kaupunkiorganisaatiosta, jota on valmisteltu osana toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa. Riitta-Maija Hokkanen (KD.) esitti Vesa Puurosen (vas.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 46 - 3 asian käsittelyä valtuustossa päätettiin jatkaa.

Uuden hallinto-organisaation muodostavat nykyisestä teknisten palvelujen toimialasta ja elinvoimapalvelujen palvelualueesta muodostettava elinvoimapalveluiden toimiala ja nykyisistä perusturva- ja sivistyspalveluiden toimialoista muodostettava sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala. Nykyisestä hallinnon toimialasta muodostetaan hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksikkö. 
 
Elinvoiman toimialalla lautakuntia ovat elinvoimalautakunta ja ympäristölautakunta. Elinvoimalautakunnan alaisuuteen perustetaan jätehuoltojaosto, sekä kylien kehittämisjaosto. Vesa Puuronen (vas.) esitti nykyisten aluelautakuntien säilyttämistä, mutta äänin 42 - 6 (2 poissa, 1 tyhjä) kaupunginhallituksen esitys kylien kehittämisjaostosta hyväksyttiin valtuuston päätökseksi.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla lautakuntia ovat sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnan alaisuuteen perustetaan yksilöasioiden jaosto sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja perusturvalautakunnan yhteinen lapsiperhepalveluiden jaosto.

Kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoidaan nimitysjaosto, tilajaosto ja hytejaosto sekä lakisääteiset vaikuttamistoimielimet. Tilaliikelaitos lakkautetaan ja kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoidaan tilapalvelukeskus-yksikkö, joka on osa hallinto- ja tukipalveluita. 

Tämän päätöksen perusteella laadittu hallintosääntö tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 aikana. Uuden organisaation on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.