Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen keskustan jokijäät ovat koko talvikauden vaarallisia
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen keskustan jokijäät ovat koko talvikauden vaarallisia

4.12.2019 7:32

Rovaniemen kaupunkikeskusta ilmasta kuvattuna. Etualalla Jätkänkynttilän silta ja jäätynyt Kemijoki.

Rovaniemen keskustan alueella on kohonnut onnettomuusriski, sillä keskustan jokijäät ovat koko talvikauden vaarallisen petollisia. Lisääntynyt matkailu ja matkailijoiden heikko jääolosuhteiden tuntemus aiheuttavat useita vaaratilanteita talvikauden aikana. Tätä onnettomuusriskiä on jo useamman vuoden ajan pyritty minimoimaan Rovaniemen matkailualueen turvallisuusverkoston toimenpiteillä. 

Keskustan jokijäiden riskialue.JPG

Kemijoen jäällä liikkuminen soltojen välisellä alueella Rovaniemen keskustassa on hengenvaarallista. Jää on vaarallisen ohutta.

Matkailualueen turvallisuusverkosto ylläpitää ja kehittää turvallisuutta

Verkosto on toiminut Rovaniemen kaupungin vetämänä vuodesta 2013. Verkoston tavoitteena on ylläpitää ja kehittää turvallisuutta matkailualueella sekä jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä toimijoiden kesken. Verkostoon kuuluu viranomaisia, järjestöjä, yhtiöitä sekä alueen yrityksiä. 

Alla on lueteltu keskustan jokijääturvallisuuden ympärillä toimivat verkoston jäsenet ja heidän keskeiset tehtävänsä turvallisuuden kehittämiseksi.

Rovaniemen kaupunki:

 • matkailualueen turvallisuusverkoston veturi
 • keskustan jokijääpalaverin koollekutsuja
 • varoituskylttien ja -tiedotteiden kääntäminen ja jakaminen matkailuyrityksille (Visit Rovaniemi): yli 200 osakasyritystä, tiedote laadittu 5 kielelle (suomi, englanti, ranska, kiina, heprea)
 • joenrannan aitaus ja kyltitys, aitaa noin 300 metrin matkalla

Kemijoki Oy:

 • säännöstelyn vaikutusten minimointi: voimalaitosaltaiden veden juoksutuksen säätely siten, että jäät muodostuisivat mahdollisimman hyviksi
 • tilannetiedon jakaminen yhteistyökumppaneille: jäätilanne ja juoksutusten oleelliset poikkeamat

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa (Rovaseudun paikallisosasto):

 • partiointi Koskenrannan alueella: ihmisten opastamista, jokijäätiedotteiden jakamista, aidan ja kylttien kunnon tarkkailua, jälkien tarkkailua sekä varoituskylttien puhdistamista lumesta ja huurteesta
 • partiointi painottuu joulu-maaliskuulle riippuen talvista
 • partiointikertoja yli 50 partiota per kausi, todellinen määrä lienee paljon suurempi

Pelastuslaitos:

 • pelastuslaitos on toimivaltainen viranomainen jäihin pudonneen henkilön pelastustehtävissä
 • tehtävät tulevat hätäkeskuksen kautta
 • vastaa pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan

Jokaisella on velvollisuus toimia vastuullisesti ja puuttua vaaratilanteisiin

Kaupunkilaisten on hyvä ymmärtää, että vastuuton joen ylittäminen talvella nostaa onnettomuusriskiä oleellisesti. Joen yli johtavista jäljistä syntyy ihmisille virheellinen turvallisuuden tunne ja he luottavat siihen, että jääpeite kantaa heidätkin. Talvisia jääolosuhteita ymmärtämätön matkailija ei välttämättä ymmärrä, että säännöstellyn joen jääolosuhteet voivat muuttua yhdenkin vuorokaudenkin aikana oleellisesti.

Kaikilla kaupunkilaisilla on velvollisuus puuttua vaaratilanteisiin, joissa jäänreunalla tai jäällä vaarallisessa paikassa liikkuu ihmisiä. Vaaratilanteen ollessa ilmeinen tai ihmisen jouduttua veden varaan tulee välittömästi soittaa hätäkeskukseen numeroon 112.