Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Rovaniemen kaupunginhallitus puntaroi ensi vuoden talousraamia – voimakas velkaantuminen ja menojen kasvu luovat paineita veronkorotukselle
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus puntaroi ensi vuoden talousraamia – voimakas velkaantuminen ja menojen kasvu luovat paineita veronkorotukselle

2.5.2018 16:10

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 7.5. ensi vuoden talousraamia ja talousarvion laadintaohjeita.

Rovaniemen kaupungintalo

Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää 7.5. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy ensi vuoden talousarvion laadintaohjeet ja talouskehyksen.

Rovaniemen kaupungin talouden tasapainon arvioidaan heikkenevän merkittävästi vuosina 2018 ja 2019. Verotulojen arvioitu kasvu ei riitä kattamaan valtionosuuksien vähentymistä ja toimintamenojen sekä investointien tuomaa lisärahoitustarvetta.

Esityksen mukaan Rovaniemen kaupungin käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2019 on 374,3 miljoonaa euroa (361 milj. vuoden 2018 talousarviossa) ja investointien kokonaisnettokehys on 25,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 määrärahoihin kohdistuu 3,7 prosentin korotustarve vuoden 2018 talousarvioon nähden. Korotustarve aiheutuu pääosin palkankorotuksista, jotka sisältyvät myös ostopalveluihin. Sosiaali- ja terveydenhoidon kulut ovat jatkuvasti kasvussa. Myös sivistyspalvelujen mittavat toimitiloihin kohdistuvat muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia vuokrien ja kuljetusten muodossa, samoin kuin työllisyyden hoidon lisäkustannukset.

Kaupungin valtionosuudet laskevat ensi vuonna arviolta 2,3 miljoonaa euroa. Pohjaan on laskettu kunnallisveron tarkistus yhdellä prosenttiyksiköllä, joka toisi tuloja lisää noin 11 miljoonaa euroa. Kaupungin tuloveroprosentti on nyt 21.

– Suuret investoinnit kuten kouluhankkeet, muut kiinteistökorjaukset sekä kunnallistekniset investoinnit lisäävät painetta verorahoitukseen tulevina vuosina, kun lainamäärä kasvaa merkittävästi ja mahdollinen maakuntauudistus leikkaa kaupungin kunnallisverotuloa, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen toteaa.

Mikäli talousarvio laadittaisiin nykyisillä veroprosenteilla ja määrärahoihin sallittaisiin kasvua 3,7 prosenttia, olisi vuosikate lähes nolla ja investoinnit tulisivat kokonaan katettavaksi lainarahalla. Tämä olisi kaupungin talouden kannalta kestämätön tilanne, esityksessä todetaan.

Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston 13.11.2017 hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018-2020. Rovaniemen kaupungin ensi vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 tulevat kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppusyksystä.

Kaupunginhallituksen 7.5. kokouksen esityslista.

Lisätiedot: kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 0400 231 096