Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: talousarvion valmistelun uusi aikataulu, kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsaus ja tasa-arvosuunnitelma
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: talousarvion valmistelun uusi aikataulu, kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsaus ja tasa-arvosuunnitelma

4.5.2020 17:18

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: talousarvion valmistelun uusi aikataulu, kaupungintalon peruskorjauksen tilannekatsaus ja tasa-arvosuunnitelma 

Rovaniemen kaupunginhallitus sai kokouksessaan 4.5. selvityksen koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista muun muassa kaupungin talouteen, toimintaan ja matkailuun, tietoa alustavista suunnitelmista rajoitustoimien purkamiseksi valtioneuvoston linjausten mukaisesti ja yksinyrittäjien tukitilanteesta sekä tulvatilanteesta. Kaupunginhallitus sai myös pyytämänsä selvityksen elinvoimatoimialan hallintopäällikön viran perustamisesta, josta elinvoimalautakunta oli päättänyt kokouksessaan 28.4. 

Talousarvion laadintaohjeet elokuun lopussa kaupunginhallitukseen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että vuoden 2021 talousarvion valmistelua jatketaan valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman määrärahojen mukaisesti, mutta poikkeusolojen vuoksi viivästetyllä aikataululla. Tarkemmat talousarvion laadintaohjeet tuodaan kaupunginhallitukselle 31.8. ja lautakunnat antavat lausuntonsa talousarviosta 30.9. mennessä. Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi annetaan 4.11.2020.

Valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaiset määrärahat vuodelle 2021 ovat noin 393,6 miljoonaa euroa. Koronapandemia heikentää Rovaniemen taloutta arviolta n. 21 miljoonaa euroa, josta valtion tukitoimet voivat kattaa arviolta n. 12 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa epidemian lopullisia vaikutuksia talouteen on kuitenkin vaikea arvioida.

Kaupunginhallitukselle merkitsi lisäksi tiedokseen talouden kuukausikatsauksen ajalta 1.1.-31.3. Toimintakatteen kasvu oli tammi-maaliskuussa 3,7 miljoonaa euroa, eli 4 % edellisvuoteen verrattuna. Talousarviossa asetetun tavoitteen mukainen kasvu olisi saanut olla korkeintaan 0,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus linjasi, että kaupunkiorganisaation tulee keskittää resurssit niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen ja pidättäytyä määrärahojen käytöstä harkinnanvaraisiin tarpeisiin.

Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaus käynnistymässä

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen katsauksen kaupungintalon peruskorjaushankkeen tilanteesta. 

Kaupunginjohtaja on nimennyt kaupungintalon peruskorjaushankkeeseen tilatyöryhmän, jonka ohjausryhmä on kokoontunut huhtikuussa jo useasti. Tilatyöryhmän ensimmäisenä keskeisenä tehtävänä on laatia yksityiskohtainen huonetilaohjelma 31.7.2020 mennessä. 

Tavoitteena on lisätä toimistotilojen tehokkuutta toteuttamalla monitilaympäristöt ja ajanmukaistaa toimisto- ja kokoushuonetilat. Kaupungintaloon suunnitellaan myös konserniyhtiöiden toimintaa ja sitä on tarkoitus avata myös enemmän kuntalaisille. 

Kaupunginhallituksen hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta tilapalvelukeskus on valmistellut ensimmäisenä konkreettisena korjaustoimenpiteenä perusmuurin korjausta, joka on tarkoitus aloittaa tulevana kesänä. Lisäksi valmistelussa on peruskorjaushankkeen suunnittelijoiden kilpailutus. 

Tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi lakisääteisen henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2020-2021.

Suunnitelma on laadittava, mikäli organisaatiossa on säännöllisesti yli 30 työntekijää. Suunnitelma laaditaan vähintään joka toinen vuosi ja sen mukaan toteutetaan tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Tasa-arvosuunnitelmassa arvioidaan erityisesti palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja ja se sisältää yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.

Kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti tasa-arvotyön keskeisimmät tavoitteet liittyvät palkka- ja palkitsemispolitiikan ja rekrytointimenettelyjen kehittämiseen sekä sukupuolisen syrjinnän ennaltaehkäisyyn.

Lisätietoa ja muut käsitellyt asiat 4.5. kokouksen pöytäkirjassa.