Etusivu>Koronavirus>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli koronavirustilannetta, tilinpäätöstä ja toimia yrittäjien tukemiseksi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koronavirus
Kaupungin tiedotteet tilanteesta

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli koronavirustilannetta, tilinpäätöstä ja toimia yrittäjien tukemiseksi

30.3.2020 20:25

Revontulet

Rovaniemen kaupunginhallitus kävi 30.3. läpi koronavirustilannetta  ja sai selvityksen kaupungin toimista epidemian ehkäisyssä. Kaupunginhallitus päätti, että häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö (valtuuston päätös 23.3.2020) otetaan käyttöön heti.

Hallitus keskusteli myös epidemian arvioiduista vaikutuksista kuntatalouteen. Kaupungin taloudessa koronatilanne tulee näkymään muun muassa verotulojen sekä maksu- ja myyntituottojen vähenemisenä sekä sosiaali- ja terveysmenojen kasvuna. 

Kaupunginhallitus päätti yritysten tukitoimista

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan tukitoimista, joilla pyritään auttamaan paikallisia yrityksiä koronavirustilanteen aiheuttamassa ahdingossa. Kaupunginhallituksen hyväksymä tukipaketti sisältää muun muassa hankintojen aikaistamista ja kohdistamista paikallisiin yrittäjiin, vuokrien maksuaikojen pidennyksiä ja joustoja laskujen maksuehtoihin.

Kaupunginhallitus täsmensi kaupunginjohtajan esitystä sillä lisäyksellä, että vuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä kolmen kuukauden määräajaksi.

- Haluamme auttaa ja tukea yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Valtion tekemä laaja yritysten tukipaketti ja meidän toimet toivottavasti edesauttavat sitä, ettei Rovaniemellä nähdä lomautusten tai konkurssien aaltoa. Kaupunginhallitus tarkkailee tilannetta jatkuvasti ja on valmis kehittämään uusia tuen muotoja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen (sd.) toteaa.  

Päätetyt tukitoimet yrityksille:

Hankinnat

 • Rovaniemen kaupungin yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
 • Hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden. Joustavammat menettelyt kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.
 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan paikallisille toimijoille, huolto- ja toimintavarmuus huomioiden.
 • Isommat hankinnat pyritään jakamaan osiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tiedonkulkua tarjouspyynnöistä tehostetaan.
 • Nykyisten sopimusten ehtoja pyritään kohtuullistamaan mahdollisuuksien mukaan.

Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille

 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä kolmen kuukauden ajaksi tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti. Em. tilanteessa myös kertyneiden vuokrarästien määrään on mahdollisuus anoa helpotusta yritystoiminnan ollessa muutoin tervettä.

Yrityspalvelut

 • Toukokuussa käyttöönotettavaa yrityspalveluseteliä voidaan myöntää etupainotteisesti. Palvelutuottaja voi laskuttaa jo palvelun käynnistymisvaiheessa puolet setelin määrästä ja sitä vastaavan alv:n.
 • Yrityspalvelujen toimijat tehostavat viestintää palveluistaan ja kehittävät palveluitaan.
 • Yritysten neuvontapalveluissa korostuvat ELY:n, Business Finlandin ja Finnveran uudet korona-tukivälineet.
 • Yksinyrittäjien tilanteen tukemiseen kohdennettavien toimien neuvonta varmistetaan yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa.
 • Yrityspalvelujen toimijat selvittävät Rovaniemen kylien kehittämissäätiön mahdollisuudet tukitoimenpiteisiin poikkeusaikana rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti.

Yleiset

 • Kaupungin tytäryhteisöt laativat omalta osaltaan yhteisökohtaiset suunnitelmat toimenpiteistään yritystoiminnan tukemiseksi mahdollisimman nopeasti, noudattaen nyt kaupungin hyväksymiä linjauksia.
 • Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitustarve turvataan korona-epidemian ongelmien johdosta.
 • Kaupungin ostolaskujen maksuja yrityksille voidaan aikaistaa.
 • Myyntilaskujen laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voidaan myöntää maksuaikojen pidennyksiä, max 90 pv.
 • Kaupunkimarkkinointia kehitetään ja toteutetaan uuden brändin pohjalta. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä asukas- ja yrityskampanjoita.

Vetoomukset

 • Kaupunki vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
 • Kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostokäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

Linkkari siirtyy kesäaikatauluihin matkustajamäärien vähenemisen vuoksi

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että paikallisliikenne Linkkari siirtyy kesäaikatauluihin jo 1.4.2020 alkaen.

 Linkkarin matkustajamäärä on pienentynyt voimakkaasti koulujen, oppilaitosten ja monien työpaikkojen siirryttyä etätyöskentelyyn koronavirustilanteen vuoksi. Päivisin matkustajia on ollut hieman alle 20 prosenttia normaalista talven määrästä. Määrä on sama kuin  kesä-heinäkuussa. Muutoksista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Vuoden 2019 tilinpäätös etenee valtuuston käsittelyyn

Kaupunginhallitus päätti lisäksi hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Tilikauden tulos oli -31,6 miljoonaa euroa. Kaupungin tulosta heikensi erityisesti valtion verotulotilitysten jääminen noin 7,8 miljoonaa euroa alle alkuperäisen talousarvion sekä käytöstä poistettujen rakennusten kertapoistot, joita kirjattiin noin 5,3 miljoonaa euroa. Merkittävää kustannusten kasvua oli erikoissairaanhoidossa.

Rovaniemen konserniyhteisöt saavuttivat pääsääntöisesti niille asetetut tulostavoitteet ja ilman kaupunkia konserniyhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä oli 10,2 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan kaupunki, niin koko Rovaniemi-konsernin alijäämäksi muodostui -20,8 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen kaupunki menestyi haasteita huolimatta viime vuonna monella mittarilla. Kaupungin asukasmäärä ylitti 63 000 asukkaan rajan. Lapsia syntyi edelliseen vuoteen verrattuna 25 enemmän (477 lasta). Työttömyys väheni saavuttaen vuoden lopussa 30 vuoden takaisen alle 10 prosentin tason. Rovaniemen voimakasta kehitystä kuvaa myös se, että kaupunkiin valmistui lähes 800 uutta asuntoa, joista kerrostaloasuntoja valmistui yli 600.

Tuntikehyspäätös uudelleen valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti käyttää otto-oikeuttaan koulutuspalveluiden palvelualuepäällikön viranhaltijapäätökseen, joka koskee perusopetuksen tuntikehyspäätöstä 2020-21. Asia lähetetään uudelleen valmisteluun sivistyslautakuntaan.