Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: johtajavirkoja koskevat oikaisuvaatimukset ja kaupungintalon peruskorjaus
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: johtajavirkoja koskevat oikaisuvaatimukset ja kaupungintalon peruskorjaus

10.2.2020 19:35

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.2. oikaisuvaatimuksen, joka koskee sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viran perustamista ja viran kelpoisuusehtoja koskevaa päätöstä. Oikaisuvaatimuksen kohteena ollut päätös syntyi kaupunginhallituksessa 16.12.2019 äänestyksen tuloksena.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2. myös muuttaa tekemäänsä päätöstä kelpoisuusehtojen osalta siten, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan viran kelpoisuusehdoiksi päätetään ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kokouksessa Kalervo Björkbacka (ps.) esitti Maarit Simoskan (kesk.) kannattamana, että oikaisuvaatimus hylättäisiin ja, että 16.12. hyväksytyt kelpoisuusvaatimukset pidettäisiin voimassa. Kaupunginjohtajan alkuperäinen esitys jäi päätökseksi äänin 5-2 (tyhjää 4). Oikaisuvaatimuksen hyväksymistä kannattivat: Harri Rapo (sd.), Päivi Alaoja (kok.), Matti Henttunen (kok.), Juhani Juuruspolvi (kok.) ja Esko-Juhani Tennilä (vas.). Tyhjää äänestivät Maria-Riitta Mällinen (sd.), Sanna Karhu (kesk.), Hannu Ovaskainen (kesk.) ja Kaisu Huhtalo (kesk.). Björkbacka ja Simoska jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti ennen kyseisen asian käsittelyä äänin 5-6, ettei Maarit Simoska ole esteellinen päättämään asiasta.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti ja esityksen mukaisesti hylätä Antti Lassilan ja Riitta Erolan virkasuhteita koskevat oikaisuvaatimukset, koska niiden kohteena olevat päätökset eivät ole kaupunginhallituksen mukaan lainvastaisia.

Kaupungintalon peruskorjaus kaupungin hankkeeksi


Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että kaupungintalon peruskorjaus tehdään kaupungin toimesta. Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy oli pyytänyt, että hanke palautetaan kaupungin omaksi toiminnaksi, jolloin hanke pystytään toteuttamaan nopeammin.

Päätöksen mukaisesti tilajaosto toimii peruskorjaushankkeen ohjausryhmänä, joka raportoi edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus päätti muuttaa alkuperäistä esitystä siten, että tilajaosto selvittää ja valmistelee projektipäällikön palkkaamisen tai hankkimisen ostopalveluna ja tuo asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset.

Aalto-keskukseen kuuluva, vuonna 1988 valmistunut arvorakennus on tyhjentynyt sisäilmaongelmien vuoksi. Hankesuunnitelman mukaan kaupungintalon tilat ovat hyvin ylläpidetyt ja pääosin alkuperäisessä asussaan. Suunnitteilla oleva korjaus tehdään rakennuksen suojeluarvot huomioiden. Lähtökohtana on luoda toimivat, turvalliset ja aiempaa tilatehokkaammat toimistotilat ensisijaisesti kaupungin omalle organisaatiolle ja konserniyhtiöille.

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokoonpano

Kaupunginhallitus jatkoi organisaatiomuutoksen toimeenpanoa nimeämällä lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston jäsenet. Jaosto on sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan yhteinen ja se vastaa muun muassa lasten ja nuorten palveluiden toimialarajat ylittävästä kehittämisestä. Jaoston kokoonpano:

Tri Nguyen, henkilökohtainen varajäsen Lasse Kontila
Matti Pöykkö, henkilökohtainen varajäsen Niko Niemisalo
Tuula Mäntymäki, henkilökohtainen varajäsen Elli Tuominen
Pj. Sanna Luoma, henkilökohtainen varajäsen Leena Jääskeläinen
Petteri Keihäskoski, henkilökohtainen varajäsen Miika Alajääskö
Seija Hiltunen, henkilökohtainen varajäsen Timo Lappalainen
Vpj. Tiina Outila, henkilökohtainen varajäsen Sanna Petterson

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös Anja Joensuun (kesk.) eronpyynnön kaupunginvaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Hänen tilalleen valtuustoon nousee Merja Mäntyniemi. Koulutuskuntayhtymä REDU:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Vesa Haapala (kesk.) tehtävästä eroavan Sakke Rantalan tilalle.