Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Organisaatiouudistus ja osavuosikatsaus etenevät valtuuston käsittelyyn
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Organisaatiouudistus ja osavuosikatsaus etenevät valtuuston käsittelyyn

7.10.2019 20:00

Kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu etenee. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupungin toimielin- ja hallinto-organisaatio muodostuisi seitsemästä lautakunnasta ja kolmesta toimialasta. Uudistus astuisi voimaan 1.1.2020 alkaen. 

- Kaupunginhallituksen tavoitteena oli ratkaista kaksi isoa organisaatioon liittyvää haastetta; ensinnäkin elinvoimaorganisaation rakentaminen, jossa saman toimialan alle tuodaan niin tekniset palvelut, työllisyyspalvelut, elinkeino- ja yrityspalvelut kuin ympäristöpalvelutkin. Toinen iso asia oli luoda hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle selkeät vastuut ja organisaatio, koska tähän kunnan on jatkossa erityisesti keskityttävä. Hallituksen näkemyksen mukaan nämä kaksi isoa asiaa saadaan tällä ehdotuksella korjattua, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

Lautakuntia olisivat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Kaupunginhallitus esittää, että vapaa-ajan lautakunta perustettaisiin 31.5.2021 asti eli valtuustokauden loppuun saakka. Nykyiset kuusi aluelautakuntaa korvautuisivat elinkeinolautakunnan alaisella kylien kehittämisjaostolla.

Hallinto-organisaatio muodostuisi elinvoimapalvelujen, sivistys- ja hyvinvointipalvelujen ja perusturvapalvelujen toimialoista sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimintayksiköstä. Kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukainen päätös hallinto-organisaatiosta syntyi äänin 6-5. Vastaesityksenä oli kahden toimialan malli, jota esitti kokouksessa Anja Joensuu (kesk.).

Kaupunginvaltuusto päättää organisaatiosta lopullisesti hallintosääntökäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2019.

Verotulotilitykset rasittavat kaupungin taloutta - maksujen korotusesityksiä ei harkita

Kaupunginhallitus päätti esittää kuluvan vuoden toista osavuosikatsausta (1.1.-31.8.2019) edelleen valtuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi esityksen mukaisesti, että kuluvan vuoden taloutta tasapainotetaan muun muassa hankintoja rajoittamalla ja rakenteellisia muutoksia nopeuttamalla. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti poistaa esityksestä kohdan, jossa harkittaisiin mahdollista maksujen ja hintojen korottamista.

Kaupungin taloutta rasittaa tällä hetkellä verontilitysjärjestelmään ja verotukseen liittyvien uudistuksien aiheuttama valtion verotulotilitysten lasku. Verotulotilitysten kertymä oli elokuun lopussa 8,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Verorahoituksen laskiessa ovat vastaavasti verorahoituksella katettavat nettomenot kasvaneet 31.8. mennessä 10,3 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tämän vuoksi kaupungin tulos poistojen jälkeen painuu noin 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Verotilitysten vaje 15 miljoonaa euroa maksetaan kaupungille osin vuoden 2019 lopussa ja pääosin ensi vuoden puolella.

Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen tulokset ovat osavuosikatsauksen ajankohdassa positiivisia. Peruskaupungin alijäämä kääntää koko konsernin tuloksen noin 19 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2018 arviointikertomukseen

Kaupunginhallitus käsitteli valtuustolle annettavaa selvitystä vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten aiheuttamista toimenpiteistä.

Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessa huomioita muun muassa kaupungin talouden tasapainottamisen viipymiseen, omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehostamiseen sekä päätösten täytäntöönpanon tehostamiseen. Lautakunta suositti myös kaupungin strategian uudistamista siten, että siinä huomioitaisiin henkilöstöpolitiikan linjaukset.

Kaupunginhallitus toteaa vastauksessaan, että arviointikertomuksessa esitettyihin asioihin vastataan muun muassa organisaatio- ja hallintosääntöuudistuksella. Kaupunginhallituksen mukaan kaupunkistrategian päivitys tehdään ensi kevään aikana. Samassa yhteydessä päivitetään hankintaohje, henkilöstöohjelma, omistajapoliittiset linjaukset sekä konserniohje.

Ounasvaaran kehittämistyö jatkuu koordinaatioryhmän vetämänä

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessa tiedokseen Ounasvaaran kehittämissuunnitelman ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, että jatkokehittämistä varten nimetään koordinaatiotyöryhmä, joka perustaa alaisuuteensa kaksi teemakohtaista alaryhmää: reittityöryhmän ja urheilutyöryhmän. Lisäksi alkuvuonna perustettu Seuraparlamentti osallistuu urheiluseurojen ja liikuntayhdistysten sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien edistämiseen. Koordinaatiotyöryhmä selvittää myös hankerahoitusmahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.

Kaupunginhallituksen perustama kehittämistyöryhmä on tarkastellut vuoden 2019 aikana Ounasvaaran kehittämistä kuntalaisten, urheilijoiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Työryhmän tavoitteena on ollut löytää yhteinen näkemys eri toimijoiden kesken siitä, miten aluetta voidaan kehittää.