Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: City-Hotelli Oy:n poikkeamislupahakemus, johtajavirkojen lakkauttaminen ja työllisyyshankkeeseen osallistuminen
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: City-Hotelli Oy:n poikkeamislupahakemus, johtajavirkojen lakkauttaminen ja työllisyyshankkeeseen osallistuminen

18.11.2019 18:20

Jätkänkynttilä Rovaniemellä

Organisaatiouudistukseen liittyen kaupunginhallitus käsitteli 18.11. kaupungin johtajavirkojen lakkauttamisia.

Kaupunginhallitus päätti, että teknisten palvelujen, sivistyspalvelujen ja perusturvapalveluiden toimialajohtajien, elinvoimajohtajan ja kehitysjohtajan virat lakkautetaan 1.1.2020 alkaen.

Organisaatiouudistuksen mukaisten uusien virkojen perustamisesta ja täyttämisestä kaupunginhallitus päättää 2.12. Valtuuston on tarkoitus päättää organisaatiosta lopullisesti osana hallintosääntökäsittelyä 9.12. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Hotellihankkeelle vihreää valoa

City-Hotelli Oy on hakenut kaupungilta poikkeamislupaa voimassa olevan asemakaavan määräyksistä osoitteessa Pekankatu 9 ja 11. Poikkeamislupaa haetaan, jotta paikalle voitaisiin toteuttaa 9-kerroksinen hotellirakennus.

Kaupunginhallitus päätti Hannu Ovaskaisen (kesk.) ja ryhmien yhteisen muutosesityksen mukaisesti, että tonteilla (698-1-23-17 ja 698-1-23-20) sallitaan poikkeaminen kerrosluvusta, rakennusoikeuden lisäämisestä sekä muista hakemuksessa esitetyistä asioista, pois lukien maanalaiseen pysäköintiin ajo ja autopaikkavelvoite. Autopaikkavelvoite tulee toteuttaa mitoituksella 1/150k-m2, mutta kaikkia autopaikkoja ei tarvitse toteuttaa tontin alueella. Hakijan tulee ennen rakennusluvan myöntämistä toimittaa allekirjoitettu sopimus puuttuvien autopaikkojen toteuttamisesta. Maanalaiseen pysäköintiin ajo täytyy järjestää kaavan mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että tonteilla käynnistetään asemakaavamuutos ja, että keskustan alueella käynnistetään autopaikkamitoitusta koskeva päivitystyö.

- Hanke on kaupungin elinvoiman ja matkailun edistämisen kannalta tärkeä. Kaupunginhallitus katsoi, että asia voidaan viedä eteenpäin poikkeamisluvalla. Kuitenkaan esimerkiksi autopaikkamitoituksesta ei voida poiketa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoo.

Aikuisten työllisyyttä edistävään hankkeeseen osallistuminen

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu aikuisten työllisyyttä edistävään hankkeeseen, jossa mukana ovat työllisyyspalveluiden lisäksi Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Kehittämishankkeen sisältöä ja tarvetta on selvitetty tänä vuonna ja ESR-hankehakemus on jätetty ajalle 1.1.2020–31.12.2022.

Hankkeen päätavoitteena on edistää työmarkkinoiden kohtaantoa ja luoda sitä tukeva toimintamalli. Varsinaisessa hankkeen asiakkuudessa tuetaan työllistymisessä noin 800:aa, pääasiassa yli 30-vuotiasta työnhakijaa ja 105:tä työnantaja-asiakasta osaavan työvoiman saamisessa. Hanke tukisi esityksen mukaan kaupunkistrategiaa ja kasvuohjelmaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,7 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa. Rovaniemen kaupungin omarahoitusosuus on noin 210 000 euroa eli noin 70 000 euroa vuodessa.

Rovaseudun markkinakiinteistöjen omaisuudesta selvitys

Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy:n kiinteistöomaisuudesta on tehty selvitys kaupungin omistajapoliittisten linjausten uudistamiseksi ja osana toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa. Selvitystä esiteltiin kaupunginhallitukselle 18.11.

Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että yhtiön hallituksen tulee käynnistää uuden toimitusjohtajan haku välittömästi. Jatkossa Rovaseudun markkinakiinteistöille tullaan asettamaan tiukempia tuottovaatimuksia. Tästä syystä toimitusjohtajan valinnassa on painotettava talous-, rahoitus- ja kiinteistömarkkinaosaamista, kaupunginhallitus linjasi päätöksessään.