Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: Työllisyyden kuntakokeiluun hakeminen, organisaatiouudistus ja kaupunginjohtajahaku
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: Työllisyyden kuntakokeiluun hakeminen, organisaatiouudistus ja kaupunginjohtajahaku

29.10.2019 17:15

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 4.11. esitystä työllisyyden kuntakokeiluun hakemisesta.

 Hallitusohjelman mukaisten, kolmivuotisten kuntakokeilujen on tarkoitus käynnistyä keväällä 2020. Kokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. 

 Kokeilun kohderyhmänä ovat ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hankealueiden TE-toimistoissa. Rovaniemen osalta tämä tarkoittaisi noin 2800 työnhakija-asiakkaan siirtymistä kaupungin vastuulle. 

 Kokeilukunta vastaa kyseisen asiakaskohderyhmän julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta. Kokeiluissa mukana olevat kunnat saavat käyttöönsä TE-hallinnon URA-asiakastietojärjestelmän. Kokeiluissa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta yhteen sovittamalla valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. 

 Kaupunginhallitukselle esitetään, että Rovaniemen kaupunki hakee työllisyyskokeiluun 19.11. mennessä, mikäli valtionhallinnon resurssointi kokeiluun on riittävää. Lopullinen kokeiluhakemus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuussa. Kaupunki toimisi kokeilussa isäntäkunnan roolissa ja kuntien välinen yhteistyösopimus laadittaisiin ennen kokeilun alkamista.

 Kaupunginjohtajahaku etenee haastatteluihin 

 Rovaniemen kaupunginjohtajahaku etenee. Kelpoisuusehdot täyttäneet 11 hakijaa haastatellaan ensi viikolla 4.-8.11. Haastattelujen jälkeen valitaan soveltuvuusarviointiin etenevät hakijat. 

 Kaupunginhallitukselle esitetään, että päätöksen soveltuvuusarviointiin lähettävistä hakijoista tekisi haastattelutyöryhmä. Työryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaikkien hallitus- ja valtuustoryhmien edustajat, työryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. 

 Valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan 9.12. Kaupunginjohtaja valitaan kuuden vuoden määräajaksi. Nykyinen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen jää eläkkeelle syyskuussa 2020. 

Kaupunginhallitus linjaa uudestaan organisaatiouudistusta

 Kaupunginhallitus käsittelee 4.11. kokouksessaan organisaatiouudistuksen linjauksia. Valtuusto palautti asian 21.10. kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Käytännössä kaupunginhallitus linjaa mm. lautakuntien ja toimialojen määrää uudessa organisaatiossa. Mahdollisen uuden esityksen pohjaksi kaupunginhallitus käy kokouksessa vielä läpi keskeisiä organisaatiovaihtoehtoja ja niiden arvioituja vaikutuksia.

 Kaupunginhallitus esitti aiemmin (7.10.) valtuustolle kolmen toimialan mallia. Hallinto-organisaation muodostaisivat elivoimapalveluiden, sivistys- ja hyvinvointipalvelujen ja perusturvapalvelujen toimialat sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimintayksikkö.

 Lautakuntia olisivat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta, ympäristölautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Vapaa-ajan lautakunta perustettaisiin valtuustokauden loppuun saakka. Nykyiset kuusi aluelautakuntaa korvautuisivat elinkeinolautakunnan alaisella kylien kehittämisjaostolla.

 Toinen esillä ollut vaihtoehto on kahden toimialan malli. Hallinto-organisaation muodostaisivat tällöin elinvoimapalvelujen ja hyvinvointipalvelujen toimialat sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimintayksikkö.

 Muita linjattavia asioita ovat muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, tilapalveluiden, lapsiperhepalveluiden ja kaavoitusasioiden sijoittuminen mahdollisessa uudessa organisaatiossa. Päätösehdotus organisaatiolinjauksesta tehdään kokouksessa.

 Organisaatiouudistuksesta päättää lopullisesti valtuusto. Uudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. 

Kokouksen 4.11. esityslista.