Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: Mäntyvaara-Heposuon alueen asemakaava
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee: Mäntyvaara-Heposuon alueen asemakaava

18.2.2020 17:15

Rovaniemen kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi Mäntyvaara-Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8. kaupunginosan asemakaavaluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi.

 

 Asemakaavaluonnoksessa alueelle on muodostettu 66 asuinpientalotonttia, yksi liikerakennusten tontti ja yksi yleisten rakennusten tontti sekä yksi yleinen pysäköintialue. Yleisten rakennusten tontille on mahdollista sijoittaa koulurakennus, mikäli Vaaranlammen koulun tilalle päätetään rakentaa uusi koulu ja se päätetään sijoittaa kaava-alueelle. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta, aluevaraus voidaan muuttaa myöhemmin muuhun käyttötarkoitukseen soveltuvaksi tai aluevaraus voidaan pitää tulevaisuutta varten ennallaan.

Esityksenä on lisäksi, että asemakaava asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavan hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Nimitysjaoston esitykset päätettävänä

Kaupunginhallitus käsittelee 24.2. kokouksessaan myös muun muassa nimitysjaoston esityksiä koskien konserniyhteisöjen hallitusten valintaa, kaupungin edustajien nimeämistä yhtiöihin ja yhteisöihin sekä tytäryhteisöjen hallintoelinten jäsenten palkkioita.

Esityksenä on muun muassa, että tytäryhteisöjen hallintoelinten palkkioiden perustana käytetään Rovaniemen kaupungin hallintosääntöä, ja että konserniyhteisöjen hallitusten valinnassa noudatetaan konserniohjeen periaatteita siten, että nimettävässä hallituksessa on oltava

1. tehtävään soveltuvaa ammatillista pätevyyttä ja kykyä strategiseen johtamistehtävään,

2. yhteisön toimialan edellyttämää talouden osaamista ja liiketoiminnan asiantuntemusta,

3. kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa sekä

4. riippumattomuutta siten, ettei synny eturistiriitoja hallituksen toimintaan nähden.

Konserniyhteisöjen ja niiden hallintoelinten toimintaa ohjaavat muun muassa osakeyhtiölaki ja kuntalaki sekä kaupungin päättämät omistajapoliittiset linjaukset, konserniohje ja hyvä hallinto- ja johtamistapa (Corporate governance). 

Kokouksen 24.2. esityslista.