Etusivu>Palvelut>Turvallisuus ja järjestys>Tulvatiedotus >Rovaniemellä varaudutaan runsaaseen kevättulvaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Turvallisuus ja järjestys
Tilannetiedote

Rovaniemellä varaudutaan runsaaseen kevättulvaan

15.4.2020 16:00

Arktikumin rakennus Kemijoen kevättulvassa

Rovaniemellä varaudutaan parhaillaan normaalia pahempiin kevättulviin. Syynä on runsas lumikuorma, jonka vesiarvo on poikkeuksellisen suuri. Lapin suurimmat tulvariskit ovat Kittilässä ja Rovaniemellä.

- Lapissa lumen vesiarvot ovat olleet koko talven poikkeuksellisen korkeat, eli lumi on hyvin vesipitoista, paikoin noin 320 mm. Näin suuria havaintoja ei ole tehty aiemmin 60 vuoden pituisen mittaushistorian aikana, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki Lapin ELY-keskuksesta.

Suurien vahinkojen riski kasvaa, jos lumet sulavat nopeasti. Hitaasti etenevä kylmä kevät voi muuttaa tulvan kaksihuippuiseksi, jolloin syntyy kaksi pienempää tulvaa. Viranomaiset ovat valmistautuneet tulvaan muun muassa tarkistamalla kriittiset kohteet, hankkimalla tilapäisiä suojaustarvikkeita ja materiaalia muun muassa teiden korottamisiin.

- Rovaniemellä tulva ylittää vahinkorajan 60 %:n todennäköisyydellä, kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Suojaa oma kiinteistösi – viranomaisten resurssit ovat rajallisia

Viranomaiset muistuttavat, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta. Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan kaikkia yksittäisiä kiinteistöjä samanaikaisesti.

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet. Lisäksi Lapin ELY-keskuksen laatima "Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen" on saatavilla sähköisesti www.doria.fi/ely-keskus.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy kehottaa tarkistamaan kiinteistön padotusventtiilin

Sulamisvesistä voi tulla yksityisille viemäriongelmia jos kiinteistön viemäröinti on väärin suunniteltu ja toteutettu tai huoltamaton. Padotusventtiili estää tulvivan runkoviemärin ainesten pääsyn esimerkiksi padotuskorkeuden alapuolella oleviin kellaritiloihin. Jumittunut tai huoltamaton venttiili ei kuitenkaan tilanteessa auta.

- Jätevesivahingoilta kiinteistöillä vältytään, kun kiinteistöillä ei ole viemäreitä padotuskorkeuden alapuolella. Liittymissopimuksissa on ilmoitettuna padotuskorkeus, jonka alapuolella ei pitäisi olla viemäreitä. Vesi- ja viemäröintilaitteiden tulee myös olla kunnossa. Varolaitteista tällaisia ovat muun muassa padotussuojaukset venttiileineen sanoo Neven rakennuttaja Antti Penttinen.

- Vanhemmissa kiinteistöissä ei valitettavasti padotusventtiileitä ole tarkastettu tai käytetty pitkiin aikoihin, joten niiden toimivuudesta ei ole tietoa. Uusille omistajille tilanne voi tulla yllätyksenä, kun he eivät hoksaa käyttää venttiiliä tulvimisen aikaan.

Lisää padotusventtiilin toiminnasta ja tarkistamisesta Neven sivuilla www.neve.fi/padotusventtiili.

Varo heikkoja jokijäitä!

Lumimäärä on osaltaan vaikuttanut myös jokijäiden vahvuuksiin, sillä lumipeitteen suojissa vahvan teräsjään muodostuminen jäi vähäiseksi. Mittausten mukaan teräsjään vahvuudet ovat kaikkialla Tornionjoen Hellälää lukuun ottamatta selvästi keskimääräistä ohuemmat.

Säännöstellyillä järvillä on varauduttu kevään tulvatilanteeseen laskemalla järvet säännöstelyn alarajalle. Poikkeuksellisen voimakkaat juoksutukset voivat heikentää jäätä nopeasti, ja vedet voivat olla poikkeuksellisen korkealla erityisesti Oikaraisen ja Koskenkylän alueilla.

Jäällä liikkujia varoitetaan heikoista jokijäistä ja jäällä liikkumista tulee välttää sään lämmetessä. Voimakas virta ja auringon säteily sulattavat nopeasti ohuen jään, painottaa Timo Alaraudanjoki.

Seuraa tulvatilannetta verkkosivuilla

Tulvatilanteen kehittymistä ja kaupungin varautumista tulvaan voit seurata Rovaniemen kaupungin Tulvasivuilta.

Lapin ELY-keskus julkaisee jatkossa Lapin tämän kevään tulvia koskevat ELY-keskuksen ja tulvakeskuksen yhteistiedotteet ELY-keskuksen tiedotteet-sivulla. Valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne -sivulla voi seurata kattavaa kevään tulvatilannekuvaa ja ennusteita sekä SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteisen Tulvakeskuksen ja ELY-keskusten tiedotteita. Vesitilanne ja tiedotteet löytyvät myös uudesta vesi.fi-palvelussa.”

Lisätietoja

Johtava hydrologi
Bertel Vehviläinen, Tulvakeskus / Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Johtava vesitalousasiantuntija
Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 282, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tiedotteet

Tulvatilanteen seuranta
Tulvatilannetta koko Suomessa voi seurata lähes reaaliajassa:

Twitter
#tulva OR #tulvat (alueesta riippumaton hakutulos) ja #Lapintulvat
@pinnanalta (SYKEn hydrologit)
@Lapin_ELY (Lapin ELY-keskus)
@meteorologit (Ilmatieteen laitos)
@Lapinpelastus (Lapin Pelastuslaitos)

Tulviin varautuminen ja viranomaisten tehtävät
Viranomaiset muistuttavat kiinteistönomistajia omatoimisesta tulviin varautumisesta, koska viranomaisten resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan kaikkia yksittäisiä kiinteistöjä samanaikaisesti.