Etusivu>Koronavirus>Rovaniemellä valmistellaan peruskoulujen avaamista hallituksen linjausten mukaisesti 14.5. alkaen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koronavirus
Kaupungin tiedotteet tilanteesta

Rovaniemellä valmistellaan peruskoulujen avaamista hallituksen linjausten mukaisesti 14.5. alkaen

30.4.2020 14:40

Koulu---opetus.jpg

Rovaniemen kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 30.4. ja merkitsi tiedokseen tilannekatsauksen koronavirustilanteesta ja tulvaan varautumisesta.

Suomen hallitus linjasi 29.4., että peruskoulut siirtyvät lähiopetukseen 14.5. alkaen. Tähän on valmistauduttu Rovaniemellä jo etukäteen. Huoltajille asiasta on tiedotettu Wilman kautta ja tarkemmat ohjeet kouluun palaamiseksi annetaan ensi viikon aikana.

Tarkempia ohjeita laaditaan niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Ohjeistuksissa huomioidaan mahdollisimman kattavasti poikkeustilan jälkeen lähiopetukseen oleellisesti liittyvät asiat, kuten oppitunnit, kouluruokailu, koulukuljetukset, hygieniamääräykset ja -ohjeet, iltapäiväkerhotoiminta, poissaolokäytännöt, sekä oppilas- ja kouluterveydenhuolto. Huoltajia pyydetään seuraamaan kouluilta tulevaa Wilma-viestintää aktiivisesti.

Rovaniemen tilanne rauhallinen koronaviruksen osalta

Rovaniemellä koronavirustilanne on erittäin rauhallinen. Koko Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu viimeisen viikon aikana vain yksi uusi tartunta ja kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Lapin alueella Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on meneillään koronavirusepidemia. Poikkeusolojen johtoryhmä haluaa muistuttaa kaikkia kuntalaisia siitä, että tarpeetonta liikkumista tulee edelleen välttää ja noudattaa epidemian ehkäisyyn annettuja ohjeita.

Rovaniemi-avusta on tällä hetkellä soitettu noin 4100 puhelua ikäihmisille. 80 prosentilla tavoitetuista asiat ovat kunnossa. Kaikki kuntalaiset voivat myös itse soittaa Rovaniemi-apuun, mikäli heillä on huolta pärjäämisestään poikkeusolojen aikana. Lisätietoa Rovaniemi-avusta on saatavilla kaupungin verkkosivuilla: rovaniemi.fi/rovaniemi-apu.

Kaupunkilaisten matalan kynnyksen COVID-19 näytteenotto aloitetaan maanantaina 4.5. Näytteenottoon pääsevät oireilevat kaupunkilaiset nettiajanvarauksen kautta. Kaupunki tiedottaa tästä erikseen.

Kaupunginjohtaja nimesi tulvatyöryhmän

Kaupungin vastuulla on tulvatilanteessa suojella omia rakenteitaan ja toimintojaan sekä tukea pelastusviranomaisia tulvasuojelussa. Kaupunki osallistuu pelastustoiminnan suunnitteluun yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Kaupunki huolehtii myös omien rakenteiden ja palveluiden suojelemisesta.

Kaupunginjohtaja on nimennyt 29.4. kaupunkiin oman tulvatyöryhmän. Tämän poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on 1) johtaa ja yhteensovittaa tulvasuojelutoimenpiteitä, 2) tuottaa tilannekuvaa ja laatia esityksiä toimenpiteistä johtoryhmälle, 3) jakaa tietoa viranomaispalavereista konserniyhteisöille ja 4) vastata/huolehtia tarvittavasta tulvaviestinnästä kuntalaisille yhteistyössä
viestintäyksikön ja pelastuslaitoksen kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupungininsinööri Olli Peuraniemi.

Suurin tulvahuippu ajoittuu Rovaniemellä ennusteiden mukaan touko-kesäkuun vaihteeseen. Tulvariskialueella asuvia kuntalaisia kehotetaan seuraamaan aktiivisesti tulvatiedottamista mm. kaupungin ja pelastuslaitoksen verkkosivuilta.