Etusivu>Ajankohtaista>Rovaniemeläiset lapset tekivät animaatioelokuvia unelmien leikkipuistoista
Rovaniemi tiedottaa

Rovaniemeläiset lapset tekivät animaatioelokuvia unelmien leikkipuistoista

12.3.2020 10:15

Valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän 12.3.2020 teemana on “Lapsella on oikeus ilmaisuun”. Päivän tavoitteena on kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksessa toteutettavaan taidekasvatukseen ja korostaa sen merkitystä osana laadukasta varhaiskasvatusta.

Kaksi lasta askartelee leikkipuiston pienoismallia.

Rovaniemeläisessä Kivalonpuiston päiväkodissa Kultapiiskujen ryhmässä, toteutettiin varhaiskasvatuspäivän teeman mukainen Unelmien leikkipuisto -projekti.

Kultapiiskujen ryhmässä pohdittiin pienissä ryhmissä millainen olisi unelmien leikkipuisto. Unelmien pohjalta toteutettiin kaksi pienoismallia, joista lapset keksivät ryhmässä kolme erillistä tarinaa. 

Lapset suunnittelivat tarinat ja kuvasivat itse animaatioelokuvat. Lapset nauhoittivat itse myös äänet animaatioihin.

– Tämän projektin aikana tuli harjoiteltua monenlaisia taitoja. Ilmaisumuodoista mukana oli arkkitehtuuri, sanataide, kuvataide ja elokuva sekä media. Samalla opimme myös yhteistyötaitoja, kuten oman vuoron odottamista, toisen kuuntelemista ja huomioimista, kertovat varhaiskasvatuksen opettajat  Ella Höynälänmaa ja Sirkka Pasma.

Projektin tuotoksena syntyi kolme animaatioelokuvaa. Tässä niistä yksi: Mico, Jere ja söpöt eläimet.

 

Valtakunnallisen teeman taustalla varhaiskasvatuksen laatua tarkastellut tutkimus

Varhaiskasvatuspäivän teema pohjautuu syksyllä 2019 julkaistuun Varhaiskasvatuksen laatu arjessa -raportin tuloksiin. Raportin mukaan pienten lasten kuvataide- ja musiikkikasvatuksesta tulisi saada osa varhaiskasvatusryhmien päivittäistä arkea. 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuuksia ovat mm. leikin vahva asema sekä myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Pedagogisten sisältöjen kehittäminen on kuitenkin tärkeää, jotta taidekasvatuksesta tulisi osa päiväkotien ja varhaiskasvatusryhmien perustoimintaa. Tutkimusraportin laatijat rohkaisevat varhaiskasvatuksen henkilöstöä ympäri Suomen tarkastelemaan ja kehittämään omaa toimintaansa.

Taide- ja kulttuurikasvatuksella on Rovaniemellä selkeä asema 

Rovaniemen varhaiskasvatuksessa on ollut toiminnassa vuodesta 1995 alkaen taidekasvatusmalli, joka tuo taidekasvatuksen ja taide-elämykset päiväkoteihin. Tästä opetus- ja oppimiskokonaisuudesta käytetään nimeä Satusivellin toiminta. Satusivellin sisältää kuvataidetta laidasta laitaan, tanssia, draamaa ja musiikkia joko yksitellen nautittuna tai sopivina satusekoituksina. 

Satusiveltimessä mukana olevalla henkilöstöllä on ammattinsa puolesta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagoginen koulutus ja kokemus. He ovat omissa opinnoissaan saaneet taidekasvatuksesta pohjan, jolle Satusiveltimen taidekasvatus rakentuu. Lisäksi he ovat osallistuneet kulttuuritoimen järjestämään perus- ja täydennyskoulutukseen. 

Työskentelyssä keskeistä ovat leikki, sadunomaisuus, keksimisen ilo sekä eri taiteenlajien yhdistäminen. Vaikka Satusivellin toiminta kohdennettiin alunperin 5-6 -vuotiaille lapsille, on toimintamallin myötä kaikenikäisten lasten varhaisiän taidekasvatus muotoutunut Roveniemellä suunnitelmalliseksi ja kokonaisvaltaiseksi, vuodesta toiseen eteneväksi opetukseksi.