Etusivu>Ajankohtaista>Ohjaamojen vaikuttavuustutkimuksen tulokset on julkaistu: Rovaniemen nuorten työttömyyskehitys on merkittävästi myönteisempää kuin vertailukunnissa
Rovaniemi tiedottaa

Ohjaamojen vaikuttavuustutkimuksen tulokset on julkaistu: Rovaniemen nuorten työttömyyskehitys on merkittävästi myönteisempää kuin vertailukunnissa

8.4.2020 13:15

Ohjaamo Rovaniemi on päässyt mukaan “MONET - Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa” -tutkimukseen, jossa selvitettiin yhteensä 11 kaupungin Ohjaamotoiminnan vaikutuksia sekä Ohjaamoiden monialaisen toimintamallin käytäntöjä.

nuoret.jpgOhjaamo sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen.
Nuori pääsee elämässään todennäköisemmin paremmin eteenpäin Ohjaamon asiakkaana kuin muutoin. Tämä käy selville tuoreesta tutkimusraportista, jonka mukaan alle 30-vuotiaiden työttömyys on kehittynyt Ohjaamon toiminnan käynnistämisen jälkeen pääosin synteettistä verokkikuntaa myönteisemmin. Erityisesti Rovaniemellä, Helsingissä, Turussa, Kajaanissa, Espoossa ja Nurmijärvellä nuorten työttömyys on vähentynyt selkeästi verrokkia enemmän.

Tutkimuksessa tehtyjen hyöty-kustannuslaskelmien perusteella Ohjaamot kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä. Säästöjä syntyy muun muassa siinä, että nuorilla on lähes kaksinkertainen todennäköisyys päätyä työllistymistä edistäviin palveluihin Ohjaamon asiakkaina verrattuna niihin nuoriin, jotka eivät ole Ohjaamoiden asiakkaita.

Ero TE-toimistoon syntyy ennen kaikkea siitä, että TE-toimistossa ei pystytä tarjoamaan yhtä laajasti erilaisia palveluita ja olemaan yhtä tiivisti asiakkaaseen yhteydessä ennen jatko-ohjautumista. Karkeasti arvioituna nuori saa ennen jatko-ohjautumista tarvitsemansa palvelut Ohjaamoympäristössä keskimäärin noin 7–15 viikkoa nopeammin verrattuna tilanteeseen, jossa toimitaan TE-toimiston vakioprosessin mukaisesti.

Rovaniemellä Ohjaamon toiminta käynnistyi vuonna 2015 ESR-rahoitteisella hankkeella ja vakinaistettiin alkuvuonna 2019. Suomessa on jo kaikkiaan lähes 70 Ohjaamoa.

“Oli todella hienoa, että pääsimme mukaan MONET-tutkimukseen ja saimme siten faktatietoa toimintamme vaikuttavuudesta”, toteaa Ohjaamo Rovaniemen palveluesimies Mirja Heikkala.

“Loistavat asiakaspalautteemme ovat antaneet osviittaa siitä, että nuoret ovat kokeneet asioiden edenneen Ohjaamolla käynnin jälkeen. Myös tutkimustuloksissa nostetaan selkeästi esille se, että Ohjaamoiden kautta nuoret ovat päässeet nopeasti etenemään omalla polullaan”, Heikkala jatkaa.

Ohjaamo-mallin kehittämistyö on uudistanut koko työllisyyden edistämisen kenttää Rovaniemellä.

“Ohjaamo on toiminut ansiokkaasti erityisesti yritysyhteistyön kehittämisessä. Verkostomainen toimintamalli ja yhdessä tekeminen modernilla tavalla on ollut vaikuttavaa”, Rovaniemen kaupungin työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu kuvailee.

Tutkimusraportissa todetaan, että Ohjaamotoiminnalle on selkeä tarve ja niiden toimintaa tulisi jatkaa. Kehittämisehdotuksina nostettiin esille muun muassa tarve yhteiselle asiakashallintajärjestelmälle. Ohjaamoiden toimintaprosesseja tulisi yhdenmukaistaa ja taustalle tarvitaan valtakunnallisia, yhteisiä tavoitteita.

OHJAAMO
- Tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta 15-29 -vuotiaille nuorille.
- Tavoitteena on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan sekä edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa.
- Toimii alustana, joka kokoaa palveluntuottajia yhteen monialaiseksi kokonaisuudeksi. 

MONET - Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa - tutkimus
- Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke ja sen toteutti MDI Public Oy.
- Vaikuttavuustutkimuksen tavoitteina oli tuottaa uutta tutkimuksellista tietoa ja ymmärrystä Ohjaamoiden toiminnan taloudellisista vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä.
- Lisäksi hankkeessa tuotettiin kehittämisehdotuksia Ohjaamoiden toimintaan.
- Helsingin, Oulun ja Vantaan Ohjaamoista tehtiin kustannus-hyötylaskelma, joka osoittaa, että Ohjaamot kattavat julkiset kulunsa julkisen talouden säästöillä. 


LÄHDE: Ohjaamot - monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria” -raportti -
Tutkimus monialaisen yhteistyön vaikuttavuudesta nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa.