Etusivu>Ajankohtaista>Nuorten huumeiden käyttöön puututaan moniammatillisella yhteistyöllä Rovaniemellä
Rovaniemi tiedottaa

Nuorten huumeiden käyttöön puututaan moniammatillisella yhteistyöllä Rovaniemellä

11.12.2019 20:00

Ilta pimenee_4_AT_Rovaniemen keskusta.jpg

Nuorten päihteiden käyttöön puututaan laaja-alaisella ja moniammatillisella yhteistyöllä Rovaniemellä. Nuorten päihdehoidon ja kuntoutuksen tarve on kasvanut kaupungissa, joten palveluita ja niiden saatavuutta parannetaan ja kehitetään. 

 Nuorille päihdehoito- ja kuntoutuspalveluita tuottavan Lapin nuorisoasema Rompun toiminta siirretään Rovalan Setlementti ry:ltä Rovaniemen kaupungille vuodesta 2021 alkaen. Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 11.12. Tavoitteena on kehittää huumeiden käytöstä kiinni jääneiden nuorten hoitoonohjausta sekä monialaista viranomaisyhteistyötä. Rompun toimintamalleja ja yhdyspintoja tarkastellaan ja kehitetään muiden toimijoiden kanssa osana estävää, ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä. 

 Rompussa toteutetaan Hoito syytteen sijaan -toimintamallia (HSS), jossa huumeiden käyttörikoksesta epäilty nuori voi valita syytteen sijasta hoidon. Toimintamallin tavoitteena on puuttua nuorten huumeiden käyttöön varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä käyttöön liittyvien ongelmien kasvu. HSS-hoitojakso kestää noin kolme kuukautta. 

 Lapin poliisi on tehostanut tänä vuonna erityisesti alle 25-vuotiaiden huumevalvontaa. Ilmitulleet alle 25-vuotiaiden huumausaineiden käyttörikokset ovat Lapissa 53 prosentin kasvussa viime vuoteen nähden. Kasvua on etenkin Torniossa ja Kemissä, joissa käynnistettiin vuoden alussa ennalta estävän ja paljastavan toiminnon erillisprojekti yhteistyössä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Hanke on loppuvuodesta jalkautunut Rovaniemelle, ja lyhyessä ajassa myös Rovaniemellä on paljastunut suuri joukko huumeongelmaisia nuoria, joita parhaillaan ohjataan irti huumeista ja tuen piiriin. Tavoitteena on pysäyttää nuoren syrjäytymiskierre ja tarjota apua elämänhallintaan.

 Lapin nuorisoasema Rompun resursseja on tarkoitus kasvattaa ensi vuonna yhdellä päihdehuoltotyöntekijällä. Nuorisoasemalla on ollut tänä vuonna noin 140 asiakasta, joista 33 prosenttia on HSS-asiakkuudessa. Vuonna 2018 asiakkaita oli 113 ja vuonna 2017 yhteensä 105. Kaupunki perustaa lisäksi yhden määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran palvelutarpeen kasvun vuoksi. Ensi vuoden aikana palvelutarpeen kehitystä ja resurssitarvetta seurataan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuoriso-  ja päihdepalveluiden yhteystiedot

Lapin nuorisoasema Romppu tarjoaa alle 25-vuotiaille lappilaisnuorille sekä heidän läheisilleen päihdehuollon palveluita ajanvarauspoliklinikalla ja päivystysvastaanotolla. Palvelut ovat asiakkaalle luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Lapin nuorisoasema Romppu, Maakuntakatu 29-31 A 3krs.

Puhelin: 040 487 3030 Sähköposti: romppu@rovala.fi

 Ajanvaraus- ja neuvontapuhelin

ma–ke klo 9.00–10.00 sekä to 14.00-15.00, puh. 040 487 3030

 1. Ajanvarauspoliklinikalla nuorella ja hänen läheisillään on mahdollisuus

-tuen- ja hoidontarpeen arviointeihin

-terapeuttisiin ja hoidollisiin keskusteluihin

-ilmaisulliseen terapeuttiseen työskentelyyn (taideterapia)

-päihdeseuloihin

-terveys- ja seksuaalineuvontaan

-yleiseen neuvontaan ja ohjaukseen.

Ajanvarauspoliklinikka: ma–to klo 8.00–16.00, pe klo 8.00–14.00

 2. Päivystysvastaanotto tarjoaa ilman ajanvarausta nuorille ja heidän läheisilleen matalan kynnyksen

-tukea ja neuvontaa

-hoidollisia arviointikeskusteluja

-kriisiluonteisia lyhyitä hoitoja.

Päivystykseen voi tulla yksin tai yhdessä itselleen läheisen henkilön kanssa. Päivystysvastaanotto on tarkoitettu myös nuoren läheisille sekä muille nuoresta huolissaan oleville – halutessaan päivystykseen voi tulla oman huolen kanssa, ilman nuorta. Päivystysvastaanotto: to klo 14.00–15.30.

 Nuorisopalvelut

Nuorisotiedotuspiste Poppari, Kauppakeskus Revontuli 1. krs, puh.050-5688706. Soita tai tule käymään. Poppari avoinna arkisin klo 14-20.

Etsivä nuorisotyö, Pohjolankatu 6, puh. 050-5934019. Parhaiten meidät tavoittaa klo 8-16 välisenä aikana.

Kun nuorella tai hänen läheisellään herää huoli, voi olla yhteydessä Poppariin tai etsivään nuorisotyöhön. Tarjoamme tukea, neuvontaa ja ohjausta. Etsivä nuorisotyö toimii nuoren rinnalla kulkijana ja ohjaa nuorta hänen tarvitsemiinsa palveluihin