Etusivu>Ajankohtaista>Luottamushenkilöiden palkkioiden maksamisessa noudatetaan tehtyjä päätöksiä ja hyödynnetään tietojärjestelmien automatiikkaa
Rovaniemi tiedottaa

Luottamushenkilöiden palkkioiden maksamisessa noudatetaan tehtyjä päätöksiä ja hyödynnetään tietojärjestelmien automatiikkaa

24.1.2020 9:51

Viime päivinä julkisuudessa on käyty keskustelua Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioista. Kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan tarkoin voimassa olevia päätöksiä ja hyödynnetään kokousjärjestelmän automaatiota.

Kaupunginhallituksen kokoushuone kaupungintalolla

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisuudesta ja hänelle maksettavista palkkioista. Valtuusto on 12.6.2017 ja 20.5.2019 päättänyt, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja on kokoaikainen ja hänelle maksetaan hallintosäännön mukaisesti kokouspalkkiot. Vuosipalkkiota puheenjohtajalle ei ole valtuuston päätöksen mukaisesti maksettu.

Vuonna 2015 uudistunut ja vuonna 2017 luottamushenkilöiden osalta voimaan tullut kuntalaki määrittelee päätoimisen luottamushenkilön aseman. Samat määräykset koskevat myös pormestareita. Kuntalain kommentaariosassa lain valmistelijat toteavat, että päätoiminen puheenjohtaja on oikeutettu hallintosäännön mukaisiin kokouspalkkioihin. 

Rovaniemen kaupungin käytäntö kokouspalkkioiden maksamisen suhteen on ollut valtuuston päätösten ja kuntalain mukainen. 

Käytännöt kokoaikaisten luottamushenkilöiden palkkojen ja palkkioiden suhteen vaihtelevat kaupungeittain. Osassa kokoaikaisille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot kuukausipalkan lisäksi, osassa ei. Kokoaikaisena luottamushenkilönä on voinut toimia vasta kuntalain uudistuksesta lähtien, eli verrattaen vähän aikaa. Tästä syystä käytännöt vaihtelevat ja hakevat vielä muotoaan, myös Rovaniemellä. 

“Tärkeää olisi kehittää myös varsinaisia kokouskäytäntöjä sekä vaikuttaa siten jatkossa myös kokousten määrään ja kestoon”, toteaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen. Vuonna 2019 kokouksia kertyi poikkeuksellisen paljon muun muassa toiminnan ja talouden tasapainottamisohjelman, organisaatiomuutoksen, erillisten teemaryhmien sekä yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi.

Läsnäolotieto ohjaa kokouspalkkiot maksuun 

Rovaniemen kaupungissa on käytössä sähköinen kokousjärjestelmä, johon kokouksiin osallistuvat luottamushenkilöt kirjautuvat. Järjestelmän kautta muun muassa pyydetään puheenvuorot ja äänestetään. 

“Erillistä kokouspalkkiolistaa tai luottamushenkilön hakemusta kokouspalkkioiden maksamiseksi ei tehdä niissä kokouksissa, joissa sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä. Pelkkä osallistumistieto on riittänyt siihen, että hallintosäännön ja valtuuston päätösten mukaiset kokouspalkkiot on laitettu maksuun – myös kaupunginhallituksen puheenjohtajalle”, täsmentää kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen.

Valtuuston 20.1.2020 tekemän päätöksen myötä kokouspalkkioiden maksaminen kaupunginhallituksen puheenjohtajalle tietysti päättyy.