Etusivu>Koronavirus>Lautakuntien kokoukset jatkuvat sähköisinä Rovaniemellä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koronavirus
Kaupungin tiedotteet tilanteesta

Lautakuntien kokoukset jatkuvat sähköisinä Rovaniemellä

21.4.2020 16:11

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.3. esityksen, jonka perusteella lautakuntien päätösvalta siirrettiin kaupunginhallitukselle 24.3. alkaen. Toimivallan siirto on ollut voimassa siihen saakka, kunnes toimielimet saavuttavat sähköisen päätöksentekokyvyn.

Kaupungissa on valmisteltu sähköisten kokousten käyttöönottoa kiireellisesti poikkeusolojen alkamisesta lähtien. Lautakunnat aloittavat kokouksensa sähköisen järjestelmän kautta tällä viikolla. Ensimmäisenä kokoontuu perusturvalautakunta 22.4.

Kaupunginhallitus on 6.4. hyväksynyt sähköisten kokousten toimintaohjeen, jossa määritellään kaupungin yhteiset käytännöt. Lain mukaisena edellytyksenä on, että kokouksiin osallistujat ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä, ja että kokoukseen osallistutaan vain sellaisesta paikasta ja sellaisilla kaupungin määrittelemillä palveluilla, joissa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa, kopioitavissa tai nähtävissä. Lautakuntien kokoukset ovat normaalioloissakin suljettuja kokouksia. Vain valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Sähköisten kokousten käynnistämistä on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä toimielinten sihteerien, asianhallinnan ja tietohallinnon kanssa. Kaikkien luottamushenkilöiden ja heidän varajäsentensä valmiudet sähköiseen kokoukseen on selvitetty ja heille on järjestetty koulutusta. Tarvittaessa jäsen voi tulla kokoukseen kaupungin tiloihin.

– Toimielimet ovat myös pitäneet tai tulevat pitämään testikokouksia ennen varsinaisia kokouksia, näin varmistetaan tietoliikenneyhteyksien ja kokousjärjestelmien toimivuus, kertoo kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen.

Vaikuttamistoimielimet tulevat kuulluksi poikkeusoloista huolimatta

Vaikuttamistoimielimistä nuorisovaltuusto ja nuorisohallitus pitävät kokouksensa sähköisinä poikkeusolojen aikana. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto eivät nyt pidä varsinaisia kokouksia lainkaan.

– Vanhus- ja vammaisneuvoston kantaa oman viiteryhmänsä asioihin kuitenkin kysytään myös poikkeusolojen aikana. Yhteyttä pidetään erityisesti puheenjohtajien kanssa ja tarvittaessa kaikkien mielipidettä kysytään sähköpostin tai kyselyiden avulla. Vaikuttamistoimielimet eivät tee valitusoikeudn alaisia päätöksiä, joten yhteyttä voidaan pitää poikkeusoloissa myös sähköpostitse, täsmentää Laitinen.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran aikataulun mukaisesti 15.6. ja kokous pidetään sähköisenä.