Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Lapsiperheiden palvelut poikkeusolojen aikana
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi

Lapsiperheiden palvelut poikkeusolojen aikana

9.4.2020 17:00

Olemme koonneet tälle sivulle tiedot lapsiperheiden palveluista koronavirustilanteen aikana. Jutusta löydät palveluiden lisäksi tietoa viriketoiminnasta ja psykososiaalisesta tuesta.

Lapsi laskee liukumäkeä leikkipuistossa.

Valtioneuvoston asettamat rajoitukset

Valtioneuvosto on antanut 31. maaliskuuta valmiuslain mukaisen käyttöönottoasetuksen (jatkamisasetus) ja sen perusteella 6.4. soveltamisasetuksen, jossa säädetään koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi määrättyjen toimien jatkamisesta. Tavoitteena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden, opiskelijoiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisiä kontakteja kaikilla koulutusasteilla.

Tämä tarkoittaa, että opetuksen poikkeusjärjestelyjä jatketaan 13. toukokuuta asti. Opetusta jatketaan etäopiskeluna ja muilla siihen verrattavilla menetelmillä.

Hallituksen suositus on edelleen se, että myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 1.–3.-luokilla olevat lapset pysyvät kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna, mutta valtioneuvosto suosittaa, että vanhemmat tai muut huoltajat järjestävät lapsen hoidon kotona, jos siihen on mahdollisuus.

 

Neuvolasta yksilöllistä tukea ja apua

Neuvola tarjoaa perheille poikkeustilanteesta huolimatta yksilöllistä tukea ja apua tarvittaessa. Muun muassa raskaana olevien ja 0-18 kuukauden ikäisten terveystarkastukset toimivat normaalista. Myös leikki-ikäisille on tarjolla rajoitetusta vastaanottoaikoja. Mikäli sinulla on huoli lapsen kasvusta tai kehityksestä, ota yhteyttä neuvolaan puhelimitse.

Normaalisti toimivat neuvolapalvelut:

 • raskaana olevien terveystarkastukset
 • 0-18 kk ikäisten lasten terveystarkastukset
 • neuvolaikäisten lasten rokotusohjelman mukaiset rokotukset (varaa aika rokotukseen soittamalla neuvolaan)

Kuuden kuukauden ikäisten lasten ryhmäneuvolat ja Perheeksi -ryhmät ovat tauolla. Terveydenhoitajat sopivat yksilöajat ryhmätapaamisten sijaan. Lapsi sairas -hoitovapaatodistuksia ei neuvolassa kirjoiteta. Vanhemman tulee sopia poissaolosta työnantajansa kanssa.

Asioi neuvolassa vain terveenä. Mikäli sinulla tai lapsellasi on hengitystieinfektion oireita (yskä, nuha, kurkkukipu), ota yhteyttä neuvolaan puhelimitse ennen sovittua neuvolakäyntiä. Toimi saatujen ohjeiden mukaan. Vastaanottoajan peruminen tapahtuu myös puhelimitse.

Raskaana olevia pyydetään tulemaan vastaanottokäynnille yksin, ellei toisin ole sovittu. Lasten vastaanottokäynnille vain yksi saattaja mukaan. Noudata asioidessasi hyvää käsihygieniaa ja pidä fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin.

Neuvoloiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme: www.rovaniemi.fi/neuvolapalvelut.

Lapin sairaanhoitopiirin tuoreimmat tiedotteet synnyttämään tuleville löydät heidän verkkosivuiltaan: http://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopalvelut/Naistentaudit_ja_synnytykset/Synnytys_ja_synnytysvastaanotto

Varhaiskasvatus ja avoin päiväkoti

Varhaiskasvatuksessa huoltajille viestitään TietoEdun kautta. Seuraathan tiedottamista aktiivisesti.

Päiväkodit järjestävät varhaiskasvatuspalveluita valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti.

Avoimen päiväkodin toimipisteet ja varhaiskasvatuskerhot ovat kiinni toistaiseksi. Avoin päiväkoti järjestää toistaiseksi ma-to klo 10-11 perheille sähköisiä päiväkahveja

Varhaiskasvatusmaksut

Lapsen poissaolo varhaiskasvatuksesta on maksutonta, jos poissaolo johtuu seuraavista syistä:

 • vanhemmat hoitavat lasta kotona
 • lapsi joutuu olemaan ulkomaan lomalta palaamisen jälkeen 14 vuorokautta poissa varhaiskasvatuksesta
 • terveysviranomainen on määrännyt lapsen tai perheen asettamisesta karanteeniin

Poissaolosta voi ilmoittaa TietoEdun kautta poissaolomerkinnällä K=Korona poissaolo. Kaikki näin ilmoitetut päivät ovat maksuttomia. Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat toimivat maksujen osalta kaupungin linjausten mukaisesti. Lapsen poissaoloista tulee sopia palveluntarjoajan kanssa.

Koulutuspalvelut

Rovaniemen kouluissa opetus järjestetään etäopetuksena. Valtioneuvoston 20.3. päätöksen mukaisesti kaupunki järjestää lähiopetusta erityisoppilaille sekä 1.-3. luokille. Koulukohtainen käytännön viestintä ja ohjeistus hoidetaan koulujen toimesta Wilmassa.

Poikkeusjärjestelyjä varaudutaan jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Etäopetuksen aikana terveystarkastuksia ja muita sovittuja käyntejä jatketaan toistaiseksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tiloissa. Terveystarkastuksiin kutsutaan puhelimitse tai Wilman kautta.

Kouluterveydenhuollon lääkäriajat on peruttu tältä keväältä. Hengitystieoireissa ota yhteyttä tarvittaessa omalle terveysasemalle.

Vastaanotolle ei saa tulla, jos on hengitystieinfektion oireita, on tullut ulkomaanmatkalta tai Uudenmaan läänistä 2 viikon sisällä tai on määrätty eristykseen tai karanteeniin.

Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Perusopetuksen oppilailla ja toisen asteen opiskelijoilla on oikeus lakisääteisiin oppilas- ja opiskeluhuollon palveluihin myös etäopetuksessa. Palvelut toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksillä Wilman, videotapaamisten ja puhelimen kautta. Oppilashuollon palveluita ovat mm. yksilötapaamiset, palaverit, konsultaatiot, verkostoyhteistyö ja yhteisöllinen hyvinvointityö.

Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien yhteystiedot löytyvät koulujen Wilmasta ja verkkosivuiltamme www.rovaniemi.fi/oppilashuolto.

Taiteen perusopetus

Lapin musiikkopiston kaikki opetus tapahtuu etänä: instrumenttiopinnot, musiikin hahmotusaineet ja varhaisiän musiikkikasvatus. Lisätietoa löydät Lapin musiikkiopiston verkkosivuilta.

Sosiaalipalveluista apua elämänhallintaan, taloudellisiin haasteisiin ja perheen kriiseihin

Kaupungin sosiaalipalvelut auttavat kaupunkilaisia myös poikkeusolojen aikana. Mikäli teille on jo nimetty oma sosiaalityöntekijä, ottakaa suoraan yhteyttä häneen. Muissa tilanteissa voitte ottaa yhteyttä sosiaalipalveluiden palveluneuvontaan. Palveluneuvonnasta saatte tukea niin taloudellisiin haasteisiin kuin myös ohjausta muiden tarvittavien palveluiden piiriin.

Sosiaalipalveluiden ohjaus ja neuvonta:
p. 016 322 6701 , ma - pe klo 8-16

sähköiset asiointikanavat löydät täältä

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat kiireelliset tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitaan lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua.

Saat apua sosiaalipäivystyksestä myös mikäli et perheen sairaustilanteen vuoksi voi hoitaa lapsiasi. Sosiaalipäivystys palvelee puhelimitse ja ympärivuorokautisesti:

Sosiaalipäivystys 24/7
p. 040 7266 965


Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, ota yhteys hätäkeskukseen 112.

Perheneuvola

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua perheille alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Perheneuvolan ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus:
p. 040 187 9742
arkisin klo 8.30-11.30 ja klo 12.30-15.30

poikkeuksena keskiviikkoisin klo 8.30-10 ja klo 12.30-15.30

Lisäksi perheneuvolan työntekijät ovat tavoitettavissa omista numeroistaan virka-aikana. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme: www.rovaniemi.fi/perheneuvolantyontekijat

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisia palveluja on esim. lastenvalvojapalvelut eli isyyden ja äitiyden selvittäminen sekä lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten lainvoimaiseksi vahvistaminen sekä lapsen tuettuun ja valvottuun tapaamiseen sekä valvottuun vaihtoon liittyvät järjestelyt.

Perheoikeudellisiin palveluihin voi olla yhteydessä myös tilanteissa, joissa jo tehtyihin sopimuksiin tarvitaan tulkinta-apua tai muutoksia.

Perheoikeudelliset palveluiden puhelinpäivystys
ma-pe klo 9-12 ja 13-15
p. 040 526 8438 ja p. 016 322 6986


Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymisessään. Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kanssa.

Tarkempaa tietoa löydät verkkosivuiltamme: www.rovaniemi.fi/lapsiperheidenkotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu
ma- pe klo 8-16
016 322 5300


Mitäs sinulle kuuluu?-puhelinpalvelu

Jos kaipaat juttuseuraa, voit soittaa Rovaniemen Kansalaistalon “Mitä sinulle kuuluu?” -puhelinpalveluun. Puheluusi vastaavat kansalaistalon väki ja Neuvokkaan vapaaehtoiset. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kansalaistalon Mitä sinulle kuuluu? -puhelinpalvelu p. 040 587 0713, avoinna ma-pe klo 9-12

Viriketoimintaa ja kulttuuripalveluita

Koronatilanteesta johtuen Rovaniemen museot ja kirjastot on suljettu sekä teatteriesitykset, konsertit, tapahtumat on peruttu. Verkon kautta pääsee kuitenkin paikallisen kulttuurin äärelle.

E-kirjoja voi lainata kirjastojen kiinniolonkin aikana. Lainaamiseen tarvitset kirjastokorttisi numeron. Palvelu löytyy osoitteesta lapinkirjasto.finna.fi/Content/eaineisto.

Lapsiperheille on tarjolla myös verkkopalvelu, josta löytyy satuja jokaiselle päivälle ja vuorokauden ajalle.

Julkaisemme viikoittain koostetta Rovaniemen kaupungin ja kolmannen sektorin tuottamista lapsille ja lapsiperheille suunnatuista sähköisistä palveluista. Listalle on koottu erilaista sähköistä toimintaa lapsille sekä tuen ja avun linkkejä vanhemmille. Kooste löytyy Tiedotteet-osiosta osoitteesta www.rovaniemi.fi/varhaiskasvatus.

Rovaniemen taidemuseo on koonnut Tee-se-itse ja Piristy! -tehtäväpankin, johon on koottu etätyöpajatehtäviä lapsille ja perheille verkkoon. Tehtäväpankki hyödyntää kokoelmaselaintamme ja löytyy osoitteesta taidemuseo.rovaniemi.fi osiosta Taidepajat.

Vinkkejä lasten kanssa kotona olemiseen:

https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen
www.leikkipankki.fi/haku
www.pikkukokki.fi/
https://iltasatu.org/
www.martat.fi/marttakoulu/pikkukokki/kotikulmilla/pelit-ja-leikit/
https://prolastenkirjallisuus.fi/blog/2020/03/17/kyykyta-korona-karkaa-kirjamaahan/
www.oppijailo.fi/tekemista-lapsille-kotiin/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/20/pikku-kakkosen-100-ideaa

Tietoa ja tukea lapsiperheille koronaepidemian aikana

Poikkeusoloissa syntyy monenlaisia tiedon ja tuen tarpeita. Olemme koonneet tähän listan muiden toimijoiden ja viranomaisten palveluista.

Väestöliitto
Asiantuntijoiden tuottamaa tietoa ja palveluita koronaepidemiaan liittyen:
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tietoa-ja-tukea-koronaepidemian-aikana/

Lapin ensi- ja turvakoti
Turvakoti avoinna 24/7 p. 040 584 0021
Keskustelu- ja ajanvarauspuhelin avoinna arkisin klo 8-18 p. 040 631 0122
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/

Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL
Ohjeet koronaviruksesta puhumiseen ja poikkeustilanteen käsittelyyn lapsen kanssa
https://www.mll.fi/uutiset/mll-ja-koronavirus/

Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen. Chattaa, soita tai kirjoita.
https://mll.fi/vanhempainnetti

Kela
Tietoa siitä, miten koronavirustilanne vaikuttaa Kelan tukiin ja palveluihin.
https://www.kela.fi/korona

Apua lähisuhdeväkivaltaan
Nollalinja on ilmainen auttava puhelin, jonne voit soittaa mihin kellonaikaan tahansa, vuoden jokaisena päivänä. Auttava puhelin on tarkoitettu lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneille ja heidän läheisilleen.

Nollalinjan auttava puhelin
p. 080 005 005, avoinna 24/7
https://www.nollalinja.fi/

Kuinka huolehtia mielenterveydestä koronakriisin aikaan
Mieli ry:n kriisipuhelimesta saat keskusteluapua ympäri vuorokauden
p. 09 25 25 0111

Tietoa ja harjoituksia sekä tukea elämän eri tilanteisiin Suomen mielenterveys ry:n sivuilta:
https://mieli.fi/fi

Mielen hyvinvointia lapsille ja nuorille – ota ideat käyttöön

Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelut
Lshp:n mielenterveys- ja päihdepalveluiden neuvontapuhelimesta saat palveluohjausta ja neuvontaa mielenterveyteen liittyvissä asioissa ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä.

Ajanvaraus- ja neuvontapuhelin p. 040 715 8400
avoinna 24/7

Mielenterveystalo.fi -verkkopalvelu
Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.
www.mielenterveystalo.fi

Omahoito-opas: Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Valtioneuvoston puhelinpalvelu
Puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/puhelinpalvelu-ja-chat

Yhden vanhemman perheiden liitto ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Liitto keskittyy tänä keväänä erilaisiin verkossa tarjottaviin tukimuotoihin.
https://www.yvpl.fi/

Erilaisia Suomessa toimivia auttavia puhelimia löydät täältä
https://www.puheet.net/auttavat-puhelimet-suomessa/