Etusivu>Asiointi>Kuulutus 10.2.2020. Kaavoja vireille, vireille ja valmisteluvaiheen kuulemiseen ja ehdotusvaiheeseen ja lainvoiman saaneet kaavat.
Kaavakuulutukset

Kuulutus 10.2.2020. Kaavoja vireille, vireille ja valmisteluvaiheen kuulemiseen ja ehdotusvaiheeseen ja lainvoiman saaneet kaavat.

10.2.2020 7:00

mm. 1. kaupunginosa kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8.

Vireilletulon kuuleminen

Seuraavat asema- ja ranta-asemakaavan muutokset aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 11.2. - 24.2.2020


1. kaupunginosa kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8,

yhteyshenkilö Toni Töyräs puh. 016-322 8044


Ranta-asemakaavan laatiminen, tilat 698-401-40-59, -40-113 ja -40-141, Viiksjärvi,

yhteyshenkilöt Seitap Oy Tapani Honkanen puh. 016-313 365 tai kaavasuunnittelija Timo Hätönen puh. 016-322 8914

 

Vireilletulon ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Seuraavat asemakaavan muutokset aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä

11.2. - 24.2.2020


3. kaupunginosa kortteli 171 tontit 5 ja 6, Myllyojantie 1 ja 3,

yhteyshenkilö Nicholas Coull puh. 016-322 8909


8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katualue, Ratavartijankatu,

yhteyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908 


15. kaupunginosa kortteli 2196 tontti 5, Puomitie,

yhteyshenkilö Ella Joona puh. 016-322 6025


Valmisteluvaiheen kuuleminen

Seuraavat asema- ja ranta-asemakaavan muutokset aineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 11.2. - 24.2.2020


5. kaupunginosa kortteli 521 tontti 10, Eteläranta 5,

yhteyshenkilö kaavasuunnittelija Timo Hätönen puh.016-322 8914


Kortteleiden 8 ja 9 välinen maatalousalue, tila 698-405-5-13, Marrasjärvi,

yhteyshenkilöt Seitap Oy Tapani Honkanen puh. 016-313 365 tai kaavasuunnittelija Timo Hätönen puh. 016-322 8914

 

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Seuraava asemakaava muutos aineistoineen pidetään julkisesti nähtävillä 11.2. - 24.2.2020

 

5. kaupunginosa kortteli 567 tontti 25, Erätie 4,

yhteyshenkilö Nicholas Coull puh. 016-322 8909


Ehdotusvaiheen kuuleminen

Seuraavat asema- ja ranta-asemakaavan muutokset aineistoineen pidetään julkisesti nähtävillä 11.2. - 11.3.2020


8. kaupunginosa virkistysalue ja tonttijako, Pounikkotie 

yhteyshenkilö Ella Joona puh. 016-322 6025


Kortteli 6 ja MT -alue, tila 698-405-17-22, Marrasjärven ranta-asemakaava

yhteyshenkilöt Seitap Oy Tapani Honkanen puh. 016-313365 tai

kaavasuunnittelija Timo Hätönen puh. 016-322 8914


Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä muistutuksia ehdotusvaiheessa. Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävilläolo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi.


Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori


Voimaan kuulutettavat kaava-asiat

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.12.2019 hyväksynyt seuraavan asemakaava-asian:


108 § 17. kaupunginosan kortteli 5451 sekä virkistys-,

urheilupalvelu- ja yleinen pysäköintialue, Kaukonlammen ympäristö


Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt 16.12.2019 § 487 määrätä MRL 201 § 1 momentin nojalla kaupunginvaltuuston 9.9.2019 § 54 hyväksymän asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaisilta osilta:


54 § 9. kaupunginosan kortteleissa 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja  9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraide -alueilla.


Päätökset ovat saaneet lainvoiman.


Rovaniemi 10.2.2020

Kaupunginhallitus