Etusivu>Palvelut>Turvallisuus ja järjestys>Tulvatiedotus >Kaupunki jakaa hiekkaa kiinteistöään tulvalta suojaaville
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Turvallisuus ja järjestys
Tilannetiedote

Kaupunki jakaa hiekkaa kiinteistöään tulvalta suojaaville

23.4.2020 20:00

tulvantorjuntahiekkaa.jpg

Rovaniemeläiset yksityishenkilöt voivat hakea 23. huhtikuuta alkaen omatoimisesti hiekkaa kiinteistöjensä suojaamiseen tulvalta. Rovaniemen kaupunki on tuonut Rollo-Hallin piha-alueelle Saarenkylään osoitteeseen Napapiirintie 14 hiekkakasoja, joista hiekkaa voi hakea peräkärryihin tai omiin säkkeihin. Hiekkaa tuodaan alueelle tarpeen mukaan lisää.

Hiekan lastausta kaupunki ei järjestä, joten mukaan on varattava oma lapio. Jaettava hiekka on tarkoitettu nimenomaan yksityisten pienkiinteistöjen, eli lähinnä omakotitalojen suojaamiseen tulvalta. Myös kaupunki on varautunut kohteidensa suojaamiseen. Tulvan kannalta kriittisin on Saarenkylän alue.

– Tiistaina piha-alueella alkaa hiekan säkitys kaupungin ja Pelastuslaitoksen omaa tarvetta varten. Suojaamme Saarenkylästä muun muassa Pulkamontien terveysaseman aluetta, kertoo Rovaniemen kaupungin kunnossapitopäällikkö Antti Karjalainen.

Kiinteistön suojaaminen on omistajan vastuulla

Lapin Pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Ari Soppela muistuttaa, että jokainen kiinteistön omistaja on vastuussa oman kiinteistönsä suojaamisesta. Ennakkoon varautuminen on tärkeää, sillä tulvan jo noustua kiinteistöön ei pelastuslaitoksella todennäköisesti ole resurssia auttaa kiinteistön omistajaa. Yleiseen hätänumeroon on soitettava vain todellisessa hädässä.

– Tulvavallin voi rakentaa rakennusmuovista ja hiekkasäkeistä. Säkkien on hyvä olla kestäviä juutti- tai polypropeenisäkkejä. Tavallinen jätesäkki ei kestä liikuttelua. Myös pumppu suojauksen läpi päässeen veden pumppaamiseksi kannattaa hankkia, sillä hyväkin tulvapenger yleensä vuotaa jonkin verran. Facebook-sivultamme löytyy video-ohje omakotitalon suojaamiseksi, sanoo Soppela.

Napapiirin Energia ja Vesi muistuttaa, että sulamisvesistä voi tulla yksityisille viemäriongelmia jos kiinteistön viemäröinti on väärin suunniteltu ja toteutettu tai huoltamaton. Yksi tärkeä tarkastamisen kohde on kiinteistön padotusventtiili. Toimiva padotusventtiili estää viemäritulvan pääsyn kiinteistön sisälle padotuskorkeuden alapuolella oleviin tiloihin, kuten kellariin.

Viemäröinnin padotuskorkeudestaan epävarman kiinteistönomistajan kannattaakin kääntyä yksityisen LVI-suunnittelijan puoleen viemäritulvan riskien kartoittamiseksi. Padotusventtiilin toiminnan tarkastamisessa apua saa putkiliikkeiltä

Neve sekä Rovakaira suojaavat omia kohteitaan tulvalta ennakolta. Molemmat yhtiöt ovat varautuneet suojaamalla tulvariskialueilla sijaitsevia sähköverkon osia, kuten muuntajia tulvavedeltä.

Tulva vaikuttaa lisäksi Neven vesienkäsittelyyn ja lisää vesimääriä muun muassa jätevesiverkostossa. Toisinaan jätevedenpumppaamoilla voi tulla myös sulamisvesistä johtuvia ylivuotoja.

– Pumppaamot huolletaan ja huuhdellaan toiminnan takaamiseksi isompien vesimäärien aikaan. Lisäksi ylivuotoventtiilien toiminta ja sijainti kartoitetaan hyvissä ajoin ja ne huolletaan tarvittaessa, kertoo Neven vesienkäsittelypäällikkö Jarkko Virta.
Rovaniemelle ominaisesti joen rannoilla oleville pumppaamoille saattaa myös nousta vettä jokitulvan aikaan, lisää Virta.

Yleiset ohjeet varautumisesta ennen tulvaa

 • Suunnittele mihin voisit rakentaa talosi suojaksi tilapäisen penkereen esim. hiekkasäkeistä.
 • Hanki hiekkaa, säkkejä ja muovia penkereeseen tai talon alaseinän peittämiseksi muovilla.
 • Hanki pumppu tai varaa mahdollisuus sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen, rakennusmuovisuojauksen sisäpuolelta tai talosi kellarista. Perehdy pumpun käyttöön. Kaikki suojaukset vuotavat yleensä enemmän tai vähemmän!
 • Selvitä mahdollisuus salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseksi ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen ali tontille
 • Jos on vaarana kellarin tulviminen, varmista että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa ja varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino
 • Selvitä mitä ovat vaarassa olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet (esim. öljypoltin)
 • Siirrä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet
 • Varaa autolle turvallinen paikka
 • Sido veneet ym. helposti tulvan mukana lähtevä materiaali kiinni

Jos vaarana on lumen sulamisesta aiheutuva tulvavahinko, niin lisäksi

 • Aukaise hyvissä ajoin pintavesien kulkureitit pois tontilta, esimerkiksi ojat, kourut ja rummut
 • Poista ritiläkaivojen päältä lumi ja jää
 • Varmista että ritiläkaivo vetää

Lisätietoa

Ympäristökeskus: Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Miten_varaudun_tulviin_ja_mita_teen_tulvatilanteessa

Tulvatilanne sekä ohjeita varautumiseen: https://www.vesi.fi

Lapin Pelastuslaitoksen Facebook-sivu, jossa opasvideo kiinteistön suojaamiseen:  https://www.facebook.com/lapinpelastuslaitos