Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2020: Rovaniemen jatkuva kehitys edellyttää investointeja
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2020: Rovaniemen jatkuva kehitys edellyttää investointeja

21.10.2019 12:30

Revontulet
Kaupunginjohtaja Esko Lotvosen talousarvioesityksessä ilmentyy selkeä usko tulevaisuuteen. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut toimintaympäristön kehitys ja siihen perustuvat palvelutarpeet.

Myös talouden tasapainottamistarpeet on otettu huomioon sopeuttamalla kaupungin toimintaa rahoitusmahdollisuuksien edellyttämälle tasolle. Vuonna 2020 verorahoilla katettavat menot voivat kasvaa enintään 1,1 prosenttia. Toimintakate on talousarvioesityksessä 376 miljoonaa euroa.

Verotilitysten on arvioitu kasvavan noin 6 prosenttia vuoden 2019 talousarvioon verrattuna, kasvu sisältää kunnallisveron korotuksen 21,5 prosenttiin. Valtionosuuksien odotetaan kasvavan 105,8 miljoonaan euroon, eli 10 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarviota enemmän.

Puolen prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon on kaupunginjohtajan esityksen mukaan välttämätön, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon suunnittelukauden aikana. Todellinen tuloveroaste on laskenut Rovaniemellä vuoden 2016 jälkeen 0,7 prosenttiyksikköä. Palvelutuotannon sopeuttamistoimet eivät yksin riitä kattamaan syntynyttä rahoitusvajetta.

- Toteutuessaan valtakunnallinen sote-uudistus kaventaisi kaupungin palvelu- ja rahoitusvastuita merkittävästi vuoden 2022 jälkeen. Tätä ennen kaupungin on vastattava kasvavan palvelutarpeen aiheuttamista kustannuksista eikä lainataakkaa tule kasvattaa palvelujen tuottamiseksi, Lotvonen perustelee esitystään kunnallisveron korottamiseksi.

Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan

2010-luku on ollut Rovaniemellä vahvan kasvun aikaa. Ennusteiden mukaan Rovaniemen väestömäärä kasvaa ja työllisyys paranee entisestään suunnittelukauden 2020 - 2022 aikana. Myös rakentamisen uskotaan pysyvän Rovaniemellä hyvällä tasolla, vaikka valtakunnallisesti rakennustahti on hiipumassa.

Kaupunkikonsernin investoinnit ovat esityksessä korkealla tasolla. Konsernin nettoinvestointien määrä ensi vuonna on noin 65 miljoonaa euroa ja koko suunnittelukaudella noin 176 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä konserniyhtiöiden investointeja ovat muun muassa Rovaniemen kaupunkikiinteistöjen rakennuttama Ylikylän monitoimitalo sekä Napapiirin Veden ja Energian verkostoinvestoinnit.

Peruskaupunki toteuttaa investointeja suunnittelukaudella vuosittain 17,35 miljoonalla eurolla. Suurin osa investoinneista kohdistuu tekniselle lautakunnalle. Investoinnit elvyttävät paikallistaloutta sekä luovat turvallista ja terveellistä ympäristöä kaupunkilaisille.

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistamiseen panostetaan muun muassa Ounasvaaran alueen kehittämisen myötä. Lotvonen esittää, että Ounasvaaran uimahallin rakentaminen aloitetaan suunnittelukauden aikana. Uimahallin lisäksi leasingrahoituksella esitetään rahoitettavaksi Napapiirin monitoimitalo ja kaupungintalon peruskorjaus. Leasingrahoituksella toteutettavien hankkeiden kustannusarvio on yhteensä noin 76 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022.

Talous tasapainoon suunnittelukauden aikana

Vuoden 2020 osalta kaupungin tilikauden tulos on 6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnittelukaudelta ei muodostu alijäämää, koska vuosien 2021 ja 2022 talous on suunniteltu ylijäämäiseksi. Tavoitteena on, että kaupungin investoinnit katetaan vuosina 2021 ja 2022 omalla tulorahoituksella. Koko konsernin tavoiteltu tulos on ylijäämäinen koko suunnittelukauden.

Toimialojen määrärahat ovat vuonna 2020 yhteensä noin 386 miljoonaa euroa, jossa kasvua kuluvan vuoden määrärahoihin verrattuna on noin 3 miljoonaa euroa, eli vajaa 1 prosentti. Perusturvalautakunnalle esitetään 3 miljoonaa euroa suurempaa määrärahaa kuin tänä vuonna. Sivistyslautakunnan määrärahoissa on puolestaan 1,5 miljoonan euron kasvu. Muilta toimialoilta määrärahoja vähennetään.

Tuloja voidaan lisätä edistämällä rakentamista aktiivisella maapolitiikalla ja kaavoituksella.

Rovaniemellä on laadittu toiminnan ja talouden uudistamisohjelma, jonka toimeenpanoa on edistetty kuluvan vuoden aikana muun muassa kansalaisopistojen yhdistämisellä. Osana uudistamisohjelmaa kaupungissa valmistellaan laajaa organisaatiomuutosta, jonka tarkoituksena on mm. tehostaa palvelujen järjestämistä, keskittää tukitoimintoja konsernihallintoon sekä virtaviivaistaa johtamista ja esimiestyötä.

Henkilöstön kanssa käydyt yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 16.9.2019. Neuvotteluissa käsiteltyjen suunnitelmien mukaan vuonna 2020 toteutettaisiin noin 2,6 miljoonan euron henkilöstösäästöt ja yhteensä 82,5 henkilötyövuoden vähennys. Tällöin toteutuisi kaupunginhallituksen asettama 15,49 miljoonan euron kokonaissäästötavoite.

Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman käsittelyn keskiviikkona 23.10. ja tekee päätöksen valtuustolle tehtävästä esityksestä perjantaina 25.10. Valtuusto käsittelee talousarviota ja -suunnitelmaa 11.11. kokouksessaan.