Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus täytti johtajavirat ja siirsi kaupungintalon peruskorjauksen Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus täytti johtajavirat ja siirsi kaupungintalon peruskorjauksen Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle

16.12.2019 20:24

Kaupungintalo ilmasta kuvattuna kevättalvella.

Rovaniemen kaupunginhallitus perusti 16.12.2019 kokouksessaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen sekä elinvoimapalvelujen toimialajohtajien virat. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaan valittiin nykyinen sivistyspalvelujen toimialajohtaja Antti Lassila. Elinvoimapalvelujen toimialajohtajan virkaan valittiin nykyinen elinvoimajohtaja Jukka Kujala. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti lakkauttaa tilaliikelaitoksen johtajan viran. Tilaliikelaitos lakkaa kuluvan vuoden lopussa ja kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan tilapalvelukeskus. Kaupunginhallitus perusti tilapalvelukeskuksen päällikön viran, johon valittiin nykyinen teknisten palveluiden toimialajohtaja Martti Anttila. 
 
Uusiin virkoihin ei ole järjestetty sisäistä tai ulkoista hakumenettelyä kunnallisen viranhaltijalain perusteella.  Lain mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen. Kaupungilla on lisäksi lain perusteella velvollisuus sijoittaa irtisanomisuhan alaiset viranhaltijat toiseen virka- tai työsuhteeseen.
 
Kaupunginhallitus on aiemmin lakkauttanut toimialajohtajien, elinvoimajohtajan ja kehittämisjohtajan virat osana organisaatiouudistusta, joka tulee voimaan 1.1.2020. Uudistus perustuu toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaan, jolla on haettu selkeyttä ja kevennystä myös kaupungin johtamiseen. Tästä syystä myös johtajavirkojen määrä vähenee. 

 

Kaupungintalon peruskorjaus tilataan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lta

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungintalon peruskorjauksesta laaditun hankesuunnitelman. Kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaan päätettiin, että Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy toteuttaa kaupungintalon peruskorjauksen. Hankkeen ohjausryhmänä toimii ensi vuonna perustettava tilajaosto, joka raportoi kaupunginhallitukselle hankkeen etenemisestä neljännesvuosittain. 
 
Lisäksi kaupungintalo päätettiin siirtää Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:n taseeseen ja tontti vuokrata yhtiölle. Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy on kaupungin omistaman Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tytäryhtiö.

 

Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminta siirtyy kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2020 

Osana toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa sekä vuoden 2020 talousarviota on valmisteltu Rovaniemen Kehitys Oy:n toimintojen siirtämistä Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi. Asiasta on käyty henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 28.11.2019.
 
Kaupunginhallitus hyväksyi liikkeenluovutukseen liittyvän siirtosopimuksen, jonka perusteella Rovaniemen Kehitys Oy:n henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen 1.1.2020 lukien. Kehitysyhtiössä työskentelee tällä hetkellä 6 henkilöä. 
 
Muutoksen jälkeen kaupunki vastaa yritysten yleisluontoisesta neuvontapalvelusta, elinkeinojen toimintaympäristöjen kehittämisestä sekä elinvoiman markkinointiviestinnästä. Yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdosten tukemiseksi valmistellaan yrityspalvelusetelin käyttöönottoa ensi vuoden aikana.