Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus päättää 4.5. kokouksessaan vuoden 2021 talousarvion valmisteluaikataulusta
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus päättää 4.5. kokouksessaan vuoden 2021 talousarvion valmisteluaikataulusta

28.4.2020 16:10

Kaupunginhallitukselle esitetään, että vuoden 2021 talousarvion valmistelua jatketaan valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman määrärahojen mukaisesti, mutta poikkeusolojen vuoksi viivästetyllä aikataululla. Esityksen mukaan tarkemmat talousarvion laadintaohjeet tuotaisiin kaupunginhallitukselle 31.8. ja lautakunnat antaisivat lausuntonsa talousarviosta 30.9. mennessä. Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi annettaisiin 4.11.2020.

Valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaiset määrärahat vuodelle 2021 ovat noin 393,6 miljoonaa euroa. Kuntaliitto on arvioinut, että koronaepidemian kuntataloutta heikentävä vaikutus on vähintään 1,8 miljardia euroa, joista valtion tukitoimien arvioidaan kattavan vain puolet. Rovaniemen taloutta epidemian arvioidaan heikentävän n. 21 miljoonaa euroa, josta valtion tukitoimet voivat kattaa arviolta n. 13 miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa epidemian lopullisia vaikutuksia talouteen on kuitenkin vaikea arvioida.

Valtion kunnille osoittaman tuen kohdistumista kunnittain ja määrää ei vielä tiedetä tarkalleen. Myös verotulojen arviointi nykyisessä tilanteessa on erityisen haastavaa. Talousarvion valmisteluaikataulun siirtämistä tarkemman ohjeistuksen osalta syksyyn puoltavat myös kunta-alan pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut sekä uuden kaupunginjohtajan työn alkaminen toukokuun loppupuolella. Esityksen mukaan on tärkeää, että epävarmassa toiminnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa talousarvion laadintaa johdetaan keskeytyksettä uuden kaupunginjohtajan toimesta. Ulla-Kirsikka Vainio aloittaa kaupunginjohtajan tehtävässä 25.5. Esko Lotvosen jäädessä vuosilomalle.

Alkuvuonna toimintakate kasvanut tavoitetta enemmän

Kaupunginhallitukselle tuodaan 4.5. tiedoksi talouden kuukausikatsaus ajalta 1.1.-31.3. Toimintakatteen kasvu oli tammi-maaliskuussa 3,7 miljoonaa euroa, eli 4 % edellisvuoteen verrattuna. Talousarviossa asetetun tavoitteen mukainen kasvu olisi saanut olla korkeintaan 0,8 miljoonaa euroa.

Muun muassa koronaviruksesta aiheuttamat ennakoidut tulojen vähennykset uhkaavat kasvattaa kaupungin alijäämä edelleen. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että koko kaupunkiorganisaation tulee keskittää resurssit niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen ja pidättäytyä määrärahojen käytöstä harkinnanvaraisiin tarpeisiin.

– Koronaviruksen tarkkoja vaikutuksia talouteen on vaikea arvioida, koska niihin vaikuttaa työllisyyden kehitys ja yritysten toipuminen liiketoiminnan supistumisesta. Toisaalta odotamme vielä päätöksiä valtion kunnille osoittamasta taloudellisesta tuesta, toteaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.

Tasa-arvosuunnitelmalla varmistetaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi lakisääteinen henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2020-2021. Suunnitelma on laadittava, mikäli organisaatiossa on säännöllisesti yli 30 työntekijää. Suunnitelma on laadittava vähintään joka toinen vuosi ja sen mukaan toteutetaan tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Tasa-arvosuunnitelmassa arvioidaan erityisesti palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja ja se sisältää yhdessä henkilöstön edustajien kanssa laaditut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.

Kaupunginhallitukselle esitettävän suunnitelman mukaisesti tasa-arvotyön keskeisimmät tavoitteet liittyvät palkka- ja palkitsemispolitiikan ja rekrytointimenettelyjen kehittämiseen sekä sukupuolisen syrjinnän ennaltaehkäisyyn.

– Työelämän tasa-arvoon liittyvät tavoitteet ovat toteutuneet henkilöstön ja työnantajan edustajista koostuvan työryhmän arvion mukaan varsin hyvin. Tasa-arvon edistäminen on meille tärkeä tavoite, ja tasa-arvosuunnitelma sisältää siksi ehdotukset anonyymin rekrytoinnin käytön laajentamisesta ja eettisen kanavan avaamisesta, henkilöstöjohtaja Antti Määttä toteaa.

Kaupungintalon peruskorjaus alkamassa kesällä

Kaupunginhallitukselle esitellään myös kaupungintalon peruskorjaushankkeen tilannekatsaus. Kaupunginjohtaja nimesi kaupungintalon peruskorjaushankkeeseen tilatyöryhmän, jonka ohjausryhmä on kokoontunut huhtikuussa jo useamman kerran.

Tilatyöryhmän ensimmäisenä keskeisenä tehtävänä on laatia yksityiskohtainen huonetilaohjelma 31.7.2020 mennessä. Tavoitteena on lisätä toimistotilojen tehokkuutta toteuttamalla monitilaympäristöt ja ajanmukaistaa toimisto- ja kokoushuonetilat. Samalla työteho tehostuu, vuorovaikutus lisääntyy ja kaupungintaloa on tarkoitus avata myös enemmän kuntalaisille.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hankesuunnitelman pohjalta tilapalvelukeskus on valmistellut ensimmäisenä konkreettisena korjaustoimenpiteenä perusmuurin korjausta, joka on tarkoitus aloittaa tulevana kesänä. Lisäksi on valmistelu koko peruskorjaushankkeen suunnittelijoiden kilpailutusta. Tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista toukokuussa.

Kaupunginhallituksen 4.5. kokouksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin verkkosivuilta.