Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli: yt-neuvottelut, Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskouluhanke ja talousarviolaina
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: yt-neuvottelut, Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskouluhanke ja talousarviolaina

23.9.2019 16:30

Jätkänkynttiläsilta yöttömässä yössä

Rovaniemen kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen kaupungissa käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisen. Neuvottelut päättyivät 16.9.2019.

Kaupunginhallitus edellyttää, että vuoden 2020 talousarvio ja organisaatiouudistus valmistellaan huomioiden yt-neuvotteluiden tulos. Yt-neuvottelujen kohteena olleiden toimenpidesuunnitelmien täytäntöönpanosta päätetään kaupunginvaltuuston käsiteltyä 11.11.2019 organisaatiouudistusta ja vuoden 2020 talousarviota.

 Yt-neuvotteluissa käsiteltyjen suunnitelmien mukaan vuonna 2020 toteutettaisiin noin 2,6 miljoonan euron henkilöstösäästöt ja yhteensä 82,5 henkilötyövuoden vähennys. Tällöin toteutuisi kaupunginhallituksen asettama 15,49 miljoonan euron kokonaissäästötavoite.

 Yt-neuvotteluissa käsiteltyjen suunnitelmien mukaan vähennykset toteutettaisiin pääasiassa jättämällä täyttämättä avoimia tehtäviä (22,5 htv, säästötavoite 774 000 euroa), ulkoistamalla rakennuskunnossapito- ja kiinteistönhoitotoiminnot (50 htv, säästötavoite 500 000 euroa) ja poistamalla henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetu (säästötavoite 558 000 euroa).

Kokouksessa Harri Rapo (sd.) esitti Maria-Riitta Mällisen (sd.) kannattamana, että päätösesitystä olisi muutettu niin, että kiinteistönhoitoa ja rakennuskunnossapitoa koskevien ulkoistussuunnitelmien valmistelua ei jatkettaisi. Rapon esitys kaatui äänin 3-8 ja siten puheenjohtajan alkuperäinen esitys jäi päätökseksi.

 Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulu

 Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskouluhanketta, jonka se oli lähettänyt 2.9. uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus halusi mm. varmistaa onko hanketta ja sen eteenpäinviemistä suunnittelu riittävän hyvin.

 Kaupunginhallitus päätti, että investointihankkeen suunnittelua jatketaan, ja hanketta esitetään valtuustolle lisättäväksi vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan. Hankkeelle asetetaan projektipäällikkö ja vaihtoehtoiset rahoitusmuodot selvitetään.

 - Kaupunginhallitus on saanut riittävät selvitykset hankkeesta, ja tässä vaiheessa on tärkeää siirtyä toteutusvaiheeseen. Seuraavaksi valmistellaan hankinnan huomioiminen kaupungin investointiohjelmassa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa. 

 Hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Saarenkylän alueella jatkaisi 2-sarjainen Saaren alakoulu ja 4+6-sarjainen Nivavaaran-Napapiirin yhtenäiskoulu.

 Talousarviolainaa 30 miljoonaa euroa 

 Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki nostaa 30 miljoonan euron talousarviolainan kaupungin ja konserniyhtiöiden investointien rahoittamiseksi.

 Valtuuston päättämän talousarvion (muutetun) rahoituslaskelman mukaan tänä vuonna nostettavien talousarviolainojen kokonaismäärä voi olla enintään 92 miljoonaa euroa. Talousarviolainoja on nostettu aiemmin tänä vuonna 30 miljoonaa euroa. Lisäksi on käytössä lyhytaikaista kuntatodistuslainaa yhteensä 35 miljoonaa euroa. Rovaniemen kaupungin pitkäaikaisten lainojen saldo on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa euroa ja lainoista noin 70 prosenttia on suojattu markkinakoron vaihteluilta. 

 Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi kokouksessaan myös mm. kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvion ja käyttösuunnitelman muutoksen vuodelle 2019. Kaupunginhallituksen määrärahoja vähennetään säästösyistä 2,33 miljoonaa euroa.