Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2020 talousarvioesitystä - veroprosenttiin ei esitetä korotusta
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2020 talousarvioesitystä - veroprosenttiin ei esitetä korotusta

25.10.2019 18:20

Oppilaitosrakennus ulkoa päin kuvattuna. Parkkipaikalla autoja.

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 25.10. kokouksessaan esityksestään vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaksi. 

 

 Kokouksessa kaupunginhallitus kävi keskustelua erityisesti muun muassa ensi vuoden veroprosentista, henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedusta, teatterin säästötavoitteesta ja toimintamallista, Ruokasenkadun sillasta, uimahalleista ja leasingrahoituksen käyttämisestä investoinneista.

 

 Kaupunginhallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2021-2022 pitää sisällään muun muassa seuraavaa:


- Tuloveroprosentti pysyisi nykyisessä 21 prosentissa. Perusturvalautakunnan raamiin tehtäisiin taloussuunnitelmavuosille 2021-2022 3,5 miljoonan euron vuosittainen leikkaus ja koulutuslautakunnan raamiin 1,5 miljoonan euron vuosittainen leikkaus. Säästöt haettaisiin toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa päivittämällä. Tuloja lisättäisiin 2,5 miljoonaa euroa Rovaseudun Markkinakiinteistöjen tuloutusta lisäämällä sekä vuonna 2021 että 2022.

 

      “Kaupunginhallituksen esitys sisältää tarpeen lähteä valmistelemaan tiukkoja talouden ja toiminnan uudistustoimenpiteitä. Tähän työhön tarvitsemme mukaan kaikki kaupungin luottamushenkilöt ja kaupunkilaiset. Kaupunginhallitus esittää myös positiivisia ja kaupungin kehitystä tukevia investointeja esimerkiksi ikäihmisten palveluasumiseen ja vapaa-aikaan”, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoo.

 

 Kaupunginhallituksen päätös tuloveroprosentista syntyi äänin 7-4. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

 

“Kaupunginhallituksen esittämät uudet leikkaukset ja tulojen lisäykset eivät perustu viranhaltijavalmisteluun. Tulkintani mukaan ne eivät ole lain edellyttämiä riittävän yksilöityjä ja varmoja toimia talouden tasapainottamiseksi taloussuunnitelman vuosina”, kaupunginjohtaja toteaa. 


Myös Terhi Heikkilä (sd.) ja Harri Rapo (sd.) jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Kaupunginjohtajan esityksenä oli 0,5 prosenttiyksikön korotus, mikä olisi lisännyt tuloja vuositasolla noin 5 miljoonan euron verran. 

 

- Kaupunginhallitus esittää, että Ounasvaaran uuden uimahallin rakentaminen aloitettaisiin esityksen mukaisesti ensi vuonna, nykyisen Vesihiisi-uimahallin tarpeelliset vuosikorjaukset tehtäisiin ensi vuonna tilapalveluiden määräraharaamin puitteissa. 

 

 - Tilapalveluilta edellytetään 0,5 miljoonan euron säästöjä. 

 

 - Kaupunginhallitus esittää, että henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetu (15 euroa/kk) poistettaisiin kertaluonteisesti ensi vuonna (säästö n. 0,5 miljoonaa euroa). Vuodesta 2021 lähtien se palautettaisiin nykyistä pienempänä, 10 euroa/kk (kustannukset noin 320 00 euroa/v.). Päätös syntyi Keskustan ryhmän esityksestä ja äänestyksen tuloksena. SDP:n ryhmä esitti, että tuki olisi säilytetty ennallaan ja tuen käyttöä olisi suunnattu kaupunkikonsernin palveluihin. Kaupunginjohtajan alkuperäinen esitys oli, että kulttuuri- ja liikuntaetu olisi poistettu kokonaan. 

 

 - Rovaniemen teatterin toimintamallista päätettäisiin helmikuun 2020 loppuun mennessä ja Lappiatalon vuokrausmalli selvitettäisiin ensi vuoden aikana. Myös poistoajan pidentämistä selvitettäisiin. Teatterin toiminta-avustuksia esitetään leikattavaksi ensi vuonna 100 000 euroa alkuperäisen esityksen mukaisesti.


- Nelostien ylittävän Ruokasenkadun uuden sillan rakentaminen aloitettaisiin alkuperäisen esityksen mukaisesti ensi vuonna. Ensi vuoden budjetissa sillalle on varattu n. 2 miljoonaa euroa. Uuden sillan on tarkoitus parantaa liikenteen sujuvuutta keskustassa. Sillan paikasta on päätetty yleiskaavassa vuonna 2002 ja asemakaavassa vuonna 2006. Sijainti on vahvistettu keskustan osayleiskaavassa vuonna 2012. Kh:n päätös syntyi äänin 7-4.


- Kaupunginhallitus päätti alkuperäisen esityksen mukaisesti ja äänestyksen tuloksena, että leasingrahoitus voisi olla vaihtoehto kaupungin investoinneissa.Leasingrahoituksen käytöstä päätettäisiin jokaisen hankkeen kohdalla erikseen. 


- Lisäksi kaupunginhallitus esittää määrärahaa mm. Näsmäntien palvelutalon suunnitteluun ja korvausinvestoinnin aloittamiseen. Esityksenä on, että Näsmänkiepin palvelutalohanke toteutettaisiin vuokramallilla, jonka kilpailutuksen suunnittelu aloitettaisiin välittömästi.


Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 talousarviosta ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmasta sekä veroprosenteista 11.11.2019.

 

Lue lisää: Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi (julkaistu 21.10.2019)