Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli uudistamisohjelmaa sekä linjasi mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen jatkovalmistelua
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli uudistamisohjelmaa sekä linjasi mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen jatkovalmistelua

11.3.2019 17:20

Rovaniemen kaupunginhallitus linjasi 11.3. toiminnan ja talouden uudistamisohjelman etenemistä sekä päätti mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen jatkoaskelista. Kaupunginhallitus päätti asiasta pääosin kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti äänin 10-1, että kaupunki laatii 31.5.2019 mennessä kokonaissuunnitelman, johon sisällytetään aiemmin laaditun toiminnan ja talouden uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset. Kaupunginjohtajan alkuperäinen esitys oli, että suunnitelma tehtäisiin 30.8.2019 mennessä. Kaupunginjohtajan esitystä kannatti Esko-Juhani Tennilä (vas.), joka jätti kaupunginhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen.

Päätöksen mukaan kaupunki etsii toukokuun loppuun mennessä uusia toimenpiteitä, joilla valtuuston päättämä 50 miljoonan euron säästötavoite olisi mahdollista saada katettua. Uudet toimenpide-ehdotukset valmistellaan osana vuoden 2020 talousarvioehdotusta ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaa. Mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta päätetään kokonaissuunnitelman valmistuttua.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 18.2.2019 toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa vuosille 2019-2021 ja hyväksynyt kaupungin käyttötalouden nettomenojen jäädyttämistavoitteen vuoden 2019 talousarvion tasolle eli 375 miljoonaan euroon.

Väistötilaratkaisuja vielä valmisteluun, vuokrapäiväkotihankkeelle valittiin toteuttaja

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutosesityksen mukaisesti palauttaa uudelleen valmisteluun kaupungin teknisen toimen väistötilaratkaisun (Mäntyvaarantie 2) kokonaiskustannusten tarkentamiseksi. Kaupunginhallitus päätti samalla, että kaupunki aloittaa vuokrasopimusneuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa entisen hotelli- ja ravintolaoppilaitos Oppipojan tilojen vuokraamiseksi Rovaniemen kaupungin teknisen toimialan ja mahdollisten muiden yksiköiden väistötiloiksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 25.3. ja vertailee Tilaliikelaitoksen ja teknisten palveluiden vuokrasopimuksen ja mahdollisen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuokrasopimuksen kustannusvaikutuksia ja päättää väistötila-asiasta.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös mm. valita Etelärinteen vuokrapäiväkotihankkeen toteuttajaksi Suomen Hoivatilat Oyj:n. Yhtiö suunnittelee ja rakentaa päiväkodin sekä hallinnoi ja ylläpitää tiloja. Määräaikainen vuokrasopimus tehdään 20 vuodeksi. Uusi päiväkoti on 10-ryhmäinen; tiloihin sijoittuu noin 230 lasta ja 50 työntekijää.