Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli koronavirustilannetta ja hyväksyi punaisen tuvan alueen kaavamuutoksen etenemisen
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli koronavirustilannetta ja hyväksyi punaisen tuvan alueen kaavamuutoksen etenemisen

6.4.2020 18:00

Katajarannan punainen tupaKaupunginhallitus hyväksyi punaisen tuvan aluetta koskevan asemakaavamuutosehdotuksen ja tonttijaon sekä ehdotuksen asettamisen nähtäville.

Kaupunginhallitus kävi läpi kaupungin koronavirustilannetta ja sai selvityksen muun muassa yritysten tilanteesta ja kaupungin tukitoimista sekä lasten ja perheiden tukemisesta kaupungissa. Kaupunginhallitus keskusteli myös koronatilanteesta johtuvista henkilöstötoimenpiteistä. Varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstön yt-neuvottelut käynnistyivät 6.4.


Punaisen tuvan alueen asemakaavamuutos etenee


Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti niin sanotun punaisen tuvan aluetta koskevan asemakaavamuutosehdotuksen ja tonttijaon sekä ehdotuksen asettamisen julkisesti nähtäville. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot Ely-keskukselta, Museovirastolta, Väylävirastolta ja Neveltä. Kaavan hyväksyy lopullisesti valtuusto. 


Kaavamuutoksella alueelle on muodostumassa matkailupalveluiden kortteli. Sekä tuparakennus että tontilla sijaitseva talousrakennus ovat kaavaehdotuksessa suojeltuja. Kemijoen rannassa, Ounaskosken sillan tuntumassa sijaitsevalle tontille on suunnitellut yleistä saunaa Rovaniemi Public Sauna -tiimi, jonka tekninen lautakunta valitsi kaavoituskumppaniksi vuonna 2017.


Toimielinten sähköiset kokoukset poikkeusolojen aikana

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti sähköisten kokousten toimintaohjeen ja päätti, että sitä on noudatettava kaikissa toimielinten sähköisissä kokouksissa. Koronavirustilanteen vuoksi kaupunginhallitus on kokoustanut sähköisesti 30.3. alkaen. Muut toimielimet ottavat sähköiset kokoukset käyttöön heti, kun toimielinten jäsenten ja henkilöstön koulutukset on järjestetty ja tekniset asiat ovat varmistettu ja kunnossa.

 

Napapiirin Veden toiminta-alueiden päivittäminen

 Kaupunginhallitus päätti pyytää Napapiirin Veden esittämästä vesihuoltolaitoksen toiminta-aluehdotuksesta lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja ympäristölautakunnalta. Esitys toiminta-alueesta pidetään myös julkisesti nähtävillä. 

Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta päätti edellisen kerran toiminta-alueista vuonna 2011. Vuonna 2014 vesihuoltolakiin tehdyt muutokset ovat asettaneet vaateita vesihuollon toiminta-alueen osalta. Lisäksi mm.  vesihuoltoverkosto on laajentunut ja toimintaympäristö muuttunut, joten toiminta-alueiden päivitys on tullut ajankohtaiseksi.

Kaupunginhallituksen kokouksen 6.4. pöytäkirja.