Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli: Toiminnan ja talouden uudistamisohjelma etenee yhteistyössä henkilöstön kanssa
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: Toiminnan ja talouden uudistamisohjelma etenee yhteistyössä henkilöstön kanssa

3.12.2018 15:45

Rovaniemen kaupunginhallitus on linjannut toiminnan ja talouden uudistamisohjelman askelmerkkejä. Uudistamisohjelmaan kootaan ne keskeiset linjaukset, joiden avulla kaupunki saa taloutensa tasapainoon viimeistään vuonna 2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen, jonka mukaan ohjelman valmistelu toteutetaan tiiviissä yhteistoiminnassa kaupungin henkilöstön kanssa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Henkilöstöltä on muun muassa tarkoitus kerätä ideoita siitä, miten toimintaa voitaisiin uudistaa ja tuottavuutta lisätä. Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi, että kaupungissa laaditaan päätöksenteon tueksi henkilöstökartta, joka kuvaa eri organisaatioiden henkilöstörakenteen.

- Haluamme osallistaa henkilöstön talouden ja toiminnan uudistusohjelman valmisteluun. Edellisellä kerralla päätimme jo, että koko henkilöstöltä pyydetään ideoita toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö on kaupungin suurin voimavara ja toivomme prosessissa todellista, aitoa vuorovaikutusta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala (kesk.) sanoo.

Lautakunnat ovat saaneet jo aiemmin määräyksen tehdä esityksensä uudistamistoimista kaupunginhallitukselle tammikuun 2019 loppuun mennessä. Lautakuntien käsittelyn jälkeen uudistamisohjelman toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päättää ohjelman toteutuksen jatkotoimista valtuuston hyväksymän uudistamisohjelman talousvaikutusten ja esitettyjen toiminnan muutostarpeiden perusteella. Myös mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä päätetään tarvittaessa uudistamisohjelman 18.2.2019 tapahtuvan valtuustokäsittelyn jälkeen.

Laki edellyttää työnantajan ja työntekijöiden edustajia käsittelemään esimerkiksi organisaatiomuutoksia ja palveluihin liittyviä muutoksia yhdessä. Tätä menettelyä kutsutaan yhteistoimintamenettelyksi. Mikäli työnantaja suunnittelee tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia, laki edellyttää erityistä yt-neuvotteluksi kutsuttua menettelyä.

Hyvää työtä -henkilöstöohjelma käyntiin

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan henkilöstötyön toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019. Ohjelman tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen, kaupungin työpaikkojen houkuttelevuuden lisääminen ja henkilöstön muutosvalmiuden tukeminen.

Toimenpiteinä kaupungin johtoryhmä mm. suunnittelee ja koordinoi laadittujen työhyvinvointisuunnitelmien toteuttamista, henkilöstötyön käytäntöjä uudistetaan tavoitteena työnteon sujuvuuden ja perheystävällisyyden lisääminen sekä ilmastovaikutusten vähentäminen ja työterveyshuollon palveluja suunnataan uudelleen painopisteenä henkilöstön työkyvyn tukeminen.

Rovaniemen kaupungilla on palveluksessaan noin 3100 työntekijää.

Etelärinteen päiväkodin hankinta etenee tarjouskilpailuun

Kaupunginhallitus hyväksyi myös mm. Etelärinteen päiväkotihankintaa koskevan tarjouspyynnön ja siten hankkeen etenemisen tarjouskilpailuun.

Tarjoukset pyydetään helmikuun 2019 alkuun mennessä ja varsinainen hankintapäätös on tarkoitus tehdä ja vuokrasopimus allekirjoittaa kevään 2019 kuluessa. Rakennustyöt on tavoitteena käynnistää kesällä 2019. Päiväkodin on tarkoitus valmistua elokuussa 2020.

Lopullisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti 20.8.2018, että kaupunki vuokraa tilat kilpailun voittaneelta rakennuttajalta. Kisan voittanut rakennuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti sekä hallinnoi ja ylläpitää kohdetta vuokrasopimuksen mukaisesti. Määräaikainen vuokrasopimus tiloista tehdään 20 vuodeksi.

Uusi, 10-ryhmäinen päiväkoti tarjoaa tilat noin 230 lapselle.