Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli: Organisaatiouudistus, työllisyyden kuntakokeiluun hakeminen, kaupunginjohtajahaku ja terveydenhuollon tilat
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: Organisaatiouudistus, työllisyyden kuntakokeiluun hakeminen, kaupunginjohtajahaku ja terveydenhuollon tilat

4.11.2019 16:00

Palvelutalo Näsmänkieppi.JPGNäsmänkiepin palvelutalolle on tarkoitus rakentaa korvaavat tilat.

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt 4.11. esityksestään organisaatiouudistukseksi. Kaupunginhallitus on käynyt läpi keskeisiä vaihtoehtoja ja niiden arvioituja vaikutuksia.

 - Kaupunginhallitus esittää kaupungille kahden toimialan mallia. Hallinnon rajat eivät saa olla esteenä tehokkaassa palveluiden tuottamisessa. Tämän myötä myös toimialalautakuntien määrä vähenee ja jatkossa molemmilla toimialoilla on kaksi lautakuntaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

 - Vaikka esityksessä jaostojen määrä kasvaa, ei niillä ole tarkoitus kasvattaa hallintoa. Jaostojen tehtävä on poliittisesti ohjata nyt priorisoituja tavoitteita: kaupungin tulee jatkossa panostaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä lapsiperheiden palveluihin, Ansala korostaa.

 Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hallinto-organisaation muodostaisivat elinvoimapalvelujen ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialat (kahden toimialan malli) sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimintayksikkö.

 Toimielinorganisaatio jakautuisi lautakuntiin ja jaostoihin alla olevan mukaisesti:

  •  Elinvoiman toimialalla lautakuntia olisivat elinvoimalautakunta ja ympäristölautakunta. Elinvoimalautakunnan alaisuuteen perustettaisiin jätehuoltojaosto ja kylien kehittämisjaosto.
  • Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla lautakuntia olisivat sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnan alaisuuteen perustettaisiin yksilöasioiden jaosto; ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja perusturvalautakunnan yhteinen lapsiperhepalveluiden jaosto.
  • Lisäksi perustettaisiin keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.
  • Kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoitaisiin nimitysjaosto ja tilajaosto sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto.
  • Kaupunginhallituksen alaisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen johtamisen yhteyteen perustettaisiin nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

 Kaava-asioiden vireilletulo sekä luonnosvaiheen valmistelu ja päätöksenteko organisoitaisiin elinvoimalautakunnan alaisuuteen, ja ehdotusvaiheen päätöksenteko organisoitaisiin kaupunginhallituksen alaisuuteen kuitenkin siten, että muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten kaavaprosessi (vireilletulo, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen) tulisi elinvoimalautakunnan alaisuuteen.

 Kaupungin tarvitsemista toimitilaratkaisuista, kiinteistöjen hallinnasta ja jalostamisesta vastaisi kaupunginhallituksen alaisuuteen organisoitava tilapalvelukeskus-yksikkö, joka organisoitaisiin osaksi hallinto- ja tukipalveluita. Tilapalvelukeskuksen tehtävä olisi osallistua palveluverkkosuunnitelmiin, teettää toimialoille toimitilaratkaisujen tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia, vastata kiinteistökehitys- ja myyntitehtävistä sekä kehittää toimintamalleja elinkaarijohtamisen ja omaisuudenhallinnan tehostamiseksi.

 Ruoka- ja puhtauspalvelut organisoitaisiin osaksi hallinto- ja tukipalveluita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen poikkihallinnollista strategista johtamisesta toteutettaisiin Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksiköstä.

 Valtuusto käsittelee uudistusta 11.11. ja päättää siitä lopullisesti osana hallintosääntökäsittelyä loppuvuonna 2019. Uudistus astuisi voimaan 1.1.2020 alkaen.

 Kokouksessa Esko-Juhani Tennilä (vas.) esitti Maria-Riitta Mällisen (sd.) kannattamana, että nykyiset aluelautakunnat olisivat säilyneet. Muutosesitys kaatui äänin 2-9.

 Rovaniemi hakee työllisyyden kuntakokeiluun

 Rovaniemen kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee työllisyyden kuntakokeiluun, jonka on tarkoitus käynnistyä keväällä 2020. Kokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

 Rovaniemen osallistumisen ehtona on, että valtionhallinnon resurssointi kokeiluun on riittävää. Lopullinen kokeiluhakemus tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi joulukuussa. Kaupunki toimisi kokeilussa isäntäkunnan roolissa ja kuntien välinen yhteistyösopimus laadittaisiin ennen kokeilun alkamista.

 Kaupunginjohtajaksi hakeneiden haastattelut käynnissä

 Rovaniemen kaupunginjohtajahaku on edennyt hakijoiden haastatteluihin. Kelpoisuusehdot täyttäneet 11 hakijaa haastatellaan kuluvalla viikolla 4.-8.11.

 Kaupunginhallitus päätti, että päätöksen soveltuvuusarviointiin lähettävistä tekee haastattelutyöryhmä. Työryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaikkien hallitus- ja valtuustoryhmien edustajat, työryhmän sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja.

 Tavoitteena on, että valtuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan 9.12. Kaupunginjohtaja valitaan kuuden vuoden määräajaksi. Nykyinen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen jää eläkkeelle syyskuussa 2020.

 Näsmänkiepin korvaavat tilat hankesuunnitteluun ja terveydenhuollon tilajärjestelyt

 Kaupunginhallitus päätti käynnistää Näsmäntien palvelutalon korvaavien tilojen ensimmäisen vaiheen hankesuunnittelun. Tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jossa vuokrasopimusmallilla toteutettaisiin 60 asuntoa/paikkaa nykyisen Näsmänkiepin tontille. Kaupunki vuokraisi tilat kilpailutuksen voittaneelta rakennuttajalta. Mahdollisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus. Hankkeen on tarkoitus valmistua kesällä 2021.

 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös mm. hyväksyä opiskelijaterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen tilajärjestelyt perusturvalautakunnan (9.10.) esityksen mukaisesti. Kuntoutusyksikkö siirretään Rinteenkulman kauppakeskukseen Metsäruusun kiinteistöstä Pöykkölästä. Saarenputaan ja Vaaranlammen hammashoitolat keskitetään Pienteollisuustalolle ja opiskelijaterveydenhuolto siirtyy Pienteollisuustalolta Rinteenkulman kauppakeskukseen. Tavoitteena mm. toiminnan tehostuminen, synergiaedut ja kustannussäästöt. Kaupunginhallitus velvoittaa lisäksi, että Tilaliikelaitos neuvottelee kiinteästä vuokrasopimuksen (3+2 vuotta) optiosta Rinteenkulman tilojen osalta.