Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli: Mäntyvaara-Heposuon asemakaava, kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkyys ja vastaus etuostoa koskevassa asiassa
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: Mäntyvaara-Heposuon asemakaava, kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkyys ja vastaus etuostoa koskevassa asiassa

24.2.2020 18:30

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mäntyvaara-Heposuo -alueelle12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8. kaupunginosan asemakaavaluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi.


Asemakaavaluonnoksessa alueelle on muodostettu 66 asuinpientalotonttia, yksi liikerakennusten tontti ja yksi yleisten rakennusten tontti sekä yksi yleinen pysäköintialue. Yleisten rakennusten tontille on mahdollista sijoittaa koulurakennus, mikäli Vaaranlammen koulun tilalle päätetään rakentaa uusi koulu ja se päätetään sijoittaa kaava-alueelle. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta, aluevaraus voidaan muuttaa myöhemmin muuhun käyttötarkoitukseen soveltuvaksi tai aluevaraus voidaan pitää tulevaisuutta varten ennallaan.


Asemakaava asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavan hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto.


Kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät Prodeco Oy Lapilta


Kaupunginhallitus päätti tilajaoston esityksen mukaisesti, että kaupungintalon peruskorjauksen projektipäällikkötehtävät hankitaan ostopalveluna rovaniemeläiseltä Prodeco Oy Lapilta. Hankinnassa noudatetaan kaupungin aiemmin kilpailuttamaa ja tällä hetkellä voimassa olevaa suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitesopimusta. Kaupunginhallitus päätti lisäksi evästyksenä, että projektin kuluista ja tunneista raportoidaan kaupunginhallitukselle säännöllisesti. Lisäksi peruskorjaushankkeen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. 


Lausunto hallinto-oikeudelle etuosto-oikeutta koskevassa asiassa


Rovaniemen kaupunginhallitus pyytää Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta hylkäämään kaupungin etuosto-oikeuden käyttöä koskevan valituksen. Kaupunki päätti viime syksynä käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, joka koskee 28,53 hehtaarin aluetta Pöyliövaaran/Ojanperän alueella. Valittaja on vaatinut päätöksen kumoamista. 


Kaupunginhallitus toteaa vastauksessaan muun muassa, että etuosto on perustunut maankäytöllisyyden suunnitelmiin, jotka on hyväksytty ja/tai asetettu maapolittiisten toimenpiteiden perusteiksi ennen etuostopäätöksen tekemistä. Kaupungin mukaan alue on tärkeä mm. tulevaa yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Alue sijaitsee lähellä taajama-aluetta ja asumiseen kaavoitettua asemakaava-aluetta.