Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsitteli: Kaupungin yrityspalvelusetelin käyttöönotto etenee
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: Kaupungin yrityspalvelusetelin käyttöönotto etenee

27.1.2020 17:30

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 27.1. kokouksessaan, että yrityspalvelusetelijärjestelmän käyttöönoton valmistelua jatketaan ja hyväksyi yrityspalvelusetelin ohjekirjan tämän hetkisen valmisteluasteen. Kaupunginhallitus päättää setelin käyttöönotosta lopullisesti vielä kevään aikana. Pk-yritysten tukemiseen tarkoitettu seteli on tarkoitus ottaa keväällä käyttöön osana uudistuvaa kaupungin elinvoimatoimintaa.  


Yrityspalvelusetelillä halutaan vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä auttaa yrityksiä omistajavaihdostilanteissa. Setelillä rahoitetaan yrityksen kehittämistoimenpiteitä kuten yritykseen pitkäkestoisesti vaikuttavia, strategisesti merkittäviä ja yrityksen toiminnan uudistamista tukevia toimia. Kaupunginhallitus päätti lisäksi Juhani Juuruspolven (kok.) esityksestä ja Sanna Karhun (kesk.) ja Harri Rapon (sd.) kannattamana evästää jatkovalmistelua siten, että palveluseteleillä edistetään yritysten digitalisoitumista ja, että palveluseteleiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain.


Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja. Samalla palvelu edesauttaa yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä Rovaniemellä. Seteleitä myönnetään vuosittain kaupungin talousarviossa ja elinvoimatoimialalla elinkeinojen kehittämiseen osoitetun määrärahan puitteissa. 


Organisaatiouudistus eteni jaostojen jäsenten nimeämisellä


Kaupunginhallitus nimesi kokouksessa jäsenet alaisiinsa jaostoihin. Organisaatiouudistuksen myötä kaupunginhallituksen alaisia jaostoja ovat nimitysjaosto, hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaosto ja tilajaosto.


Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaosto:


Sanna Karhu (pj.), varalla Kaisu Huhtalo

Anitta Ylitörmänen, varalla Sari Laatikainen

Riku Tapio, varalla Sari Ari Karvo

Rauno Rantaniemi, varalla Tapio Pyörälä

Jutta Aartola, varalla Leena Jääskeläinen

Heikki Poranen, varalla Tero Marttinen

Kimmo Sihvola, varalla Pekka Saarinen

Eemeli Kajula (vpj.), varalla Timo Lappalainen

Hilkka Kotila-Martti, varalla Elina Holm

Eini Marja Tennilä, varalla Saara Hartzell

Marianna Mölläri, varalla Anu Yrjänheikki


Nimitysjaosto: 


Maarit Simoska,varalla Liisa Ansala

Päivi Alaoja, varalla Sanna Luoma

Harri Rapo (pj), varalla Maria-Riitta Mällinen

Esko-Juhani Tennilä, varalla Jaakko Portti

Kalervo Björkbacka (vpj), varalla Timo Tolonen


Tilajaosto:


Jukka Sirviö (vpj.), varalla Heikki Luiro

Kaisu Huhtalo, varalla Anna-Mari Alaluusua

Hilpi Ahola, varalla Päivi Alanne-Kunnari

Juhani Juuruspolvi (pj.), varalla Mika Kansanniva

Harri Haavisto, varalla Sanna Luoma

Maija Pirttijärvi, varalla Ameli Piippola

Timo Lettijef, varalla Henri Ramberg


Kaupunginhallitus nimesi lisäksi edustajansa lautakuntiin, jaostoihin ja vaikuttamistoimielimiin:


Ympäristölautakunta: Kalervo Björkbacka, varalla Esko-Juhani Tennilä

Elinvoimalautakunta: Hannu Ovaskainen, varalla Maarit Simoska

Kylien kehittämisjaosto: Esko-Juhani Tennilä, varalla Kalervo Björkbacka

Sivistyslautakunta: Harri Rapo, varalla Maria-Riitta Mällinen

Perusturvalautakunta: Matti Henttunen, varalla Päivi Alaoja

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto: Sanna Karhu, varalla Maarit Simoska

Nuorisovaltuusto: Maria-Riitta Mällinen, varalla Harri Rapo

Vanhusneuvosto: Juhani Juuruspolvi, varalla Päivi Alaoja

Vammaisneuvosto: Maarit Simoska, varalla Hannu Ovaskainen


Tilapalvelukeskuksen investointien työohjelmat


Rovaniemen kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen tilapalvelukeskuksen investointien työohjelmat vuodelle 2020. Tilapalvelukeskuksen tämän vuoden suunnittelu- ja korjaustöihin sekä hankkeisiin on budjetoitu 4,8 miljoonaa euroa. Työohjelmat perustuvat valtuuston hyväksymään vuoden 2020 talousarvioon. Työohjelmista päättää lopullisesti tilajaosto. 


Työohjelmat sisältävät muun muassa Pulkamontien terveysaseman, Nivavaaran ala-asteen,  Ounasvaaran peruskoulun, Poropolun päiväkodin, pääkirjaston ja uimahalli Vesihiiden korjaustöitä. Lisäksi tänä vuonna ohjelmassa ovat Vaaranlammen koulun ja palvelutalo Näsmänkiepin uusien tilojen hankesuunnittelut. 

 

Golfkentän lähialueen tonttien luovutusehdot 


Kaupunginhallitus hyväksyi Ounasvaaran golfkentän lähialueelle kaavoitettujen tonttien luovutusehdot. Alueelle on kaavoitettu asuinpientalo-, liikerakennusten- ja matkailupalveluiden tontteja. Tonttien luovutusehdot perustuvat lähialueen hinnoittelupäätöksiin sekä ulkopuolisten konsulttien tekemiin hinta-arvioihin.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksestä palauttaa Kiinteistö Oy Kalotinlinnan hakeman maankäyttösopimuksen rakentamisvelvoitteen jatkamisen vielä uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätöksistä lisää kokouksen 27.1. pöytäkirjasta.