Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä 25.6. kokouksessaan
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päätösten ennakkotiedotteet

Kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä 25.6. kokouksessaan 

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää 25.6. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan käynnistämällä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut käytäisiin taloudellisin ja toiminnan uudelleenorganisointisuunnitelmaan liittyvin perustein. Neuvottelut alkaisivat 5.8. ja ne koskisivat koko henkilöstöä. Lähtökohtana on kaupungin palvelutuotannon turvaaminen lakisääteisesti kaikissa olosuhteissa.
 
- Tämän hetkisen valmistelu- ja laskentatilanteen mukaan talousarvion tulos olisi - 4,5 miljoonaa euroa, kaupunginhallituksen päättämän tulostavoitteen ollessa - 5 miljoonaa euroa. Johtuen vaikeasta taloustilanteesta, tulojen toteutumisen epävarmuudesta ja verotulojen arvioidun vähentymisen vuoksi joudumme kuitenkin käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut mahdollisten henkilöstövaikutusten käsittelemiseksi, joita suunnitellut säästötoimet voisivat toteutuessaan aiheuttaa, Esko Lotvonen perustelee esitystään.
 
Lotvosen esityksen mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävän suunnitelman tavoitteena on, että talousarvion tulos olisi - 2 miljoonaa euroa. Tällöin saataisiin katettua 3 miljoonan euron pienentyminen aiemmin arvioiduissa verotuloissa. Esitetyissä yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävän suunnitelman tavoitteena on siten - 2,5 miljoonan euron säästö, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 52 henkilötyövuotta.
 
Yhteistoimintaneuvottelujen aikana työnantaja ja henkilöstön edustajat etsivät yhdessä toimenpiteitä, joilla tarvittavat säästöt olisi mahdollista toteuttaa mahdollisimman vähäisillä henkilöstövaikutuksilla. Mahdolliset henkilöstön irtisanomiset olisivat viimesijainen keino säästöjen saavuttamiseksi, vaikka niitä joudutaankin vielä tässä vaiheessa harkitsemaan.
 
Toiminnallisen perusteen yhteistoimintaneuvotteluille antaa muun muassa kaupungissa valmistelussa oleva organisaatiouudistussuunnitelma.


Organisaatiouudistussuunnitelman valmistelua esitetään jatkettavaksi kolmen toimialan mallilla
 
Kaupunginhallituksen muodostaman ohjaustyöryhmän valmistelutyön pohjalta kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että organisaatiouudistussuunnitelman valmistelua jatkettaisiin kolmen toimialan mallilla. Tämän mallin mukaiset uudet toimialat olisivat elinvoiman toimiala, hyvinvoinnin toimiala ja perusturvan toimiala. Lapsiperheiden palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi kuuluisivat hyvinvoinnin toimialalle. Kaavoitusasiat keskitettäisiin elinvoiman vastuualueelle. Nykyiset aluelautakunnat korvattaisiin alueneuvostolla.
 
- Organisaatiouudistuksen suunnittelu on olennainen osa toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa, jolla vastataan muuttuvan ja kehittyvän kaupungin uusiin tarpeisiin. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja keventää toimielinrakennetta sekä tehostaa johtamisjärjestelmää, täsmentää Lotvonen.

 

Kaupunginhallituksen 25.6. kokouksen esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla: http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_2562019.