Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsittelee toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa – esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan reilun 30 miljoonan euron säästöjä
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsittelee toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa – esitetyillä toimenpiteillä tavoitellaan reilun 30 miljoonan euron säästöjä

5.2.2019 17:30

Rovaniemen kaupunki talvella ilmasta käsin.

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esitystä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaksi (2019–2021) kokouksessaan 11. helmikuuta, jonka jälkeen ohjelma siirtyy kaupunginvaltuuston päätettäväksi 18. helmikuuta.


Uudistamisohjelman tekemisestä päätti kaupunginvaltuusto talousarvion yhteydessä viime marraskuussa. Ohjelmaa on työstetty tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Myös asukkaat ovat kertoneet kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa kehittämisideoitaan kaupungin toiminnan ja talouden uudistamiseksi.

Kaupungin toimielimet antoivat esityksensä toimenpiteistä tammikuun loppuun mennessä.


Esitetyt toimenpiteet eivät riitä – uudistuksia ja lisäsäästöjä haettava


Uudistamisohjelma sisältää esitykset sellaisista rakenteellisista muutoksista ja toimenpiteistä, joiden avulla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Toimia tarvitaan, koska kaupungin viime vuoden tilinpäätös ja tämän vuoden talousarvio ovat merkittävästi alijäämäisiä. Kaupunki tavoittelee 50 miljoonan euron säästöjä vuosina 2019–2021.


Pysymällä kuluvan vuoden talousarviossa ja toimielinten nyt esittämillä toimenpiteillä kaupunki saavuttaa arviolta 32 miljoonan säästöt, jolloin rahoitusvaje säästötavoitteeseen nähden on noin 18 miljoonaa euroa. Merkittävin riski säästöjen toteutumiselle on erikoissairaanhoidolle  laskettu 13 miljoonan euron säästötavoite.


– Toimielinten tulee hakea vielä lisätoimenpiteitä vuosille 2020–21. Mikäli merkittäviä lisäsäästöjä tai uudistuksia ei löydetä eikä esitettyjä toimenpiteitä täytäntöönpanna, on rahoitusvajetta katettava veronkorotuksilla, toteaa kaupunginjohtaja Esko Lotvonen.


Puolen prosenttiyksikön veronkorotus tuottaisi noin 5,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kiinteistöveron tarkistus lain sallimalle ylätasolle tuottaisi noin 3 miljoonaa euroa vuodessa.


Palvelurakennetta tiivistetään ja prosesseja uudistetaan


Esityksenä ohjelmassa on, että määrärahat jäädytetään vuosille 2019–2021 375 miljoonaan euroon. Lisäksi kaupungin vuosittaista 25 miljoonan investointitasoa lasketaan neljänneksellä. Käyttötaloudesta ja investoinneista tehdään tarkempi esitys valtuustolle syksyn talousarviokokoukseen.


– Uudistamisohjelmalla tavoitellaan tiiviimpää ja taloudellisempaa palvelurakennetta turvaten riittävät palvelut kaupunkilaisille. Toimintaprosesseja uudistetaan ja toimialojen välistä yhteistyötä edistetään ja kaupunkikonsernin sisäistä toimintaa yhteensovitetaan tuottavammin. Kaupungin tulee hyödyntää kasvukehitystä myös taloudellisesti omaisuuden tuotolla, korostaa kaupunginjohtaja Lotvonen.


Esitykseen sisältyy henkilöstökulujen vähennystavoitteita lomarahanvaihtovapaiden, henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaedun pienentämisen ja palkattomien vapaiden käytön lisäämisen muodossa. Esitykseen ei sisälly henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia, mutta sen sijaan avoimeksi tulevien tehtävien uudelleenjärjestelyt ja täyttämättäjättämiset ovat mahdollisia.


Uudistamisohjelma palautuu 18.2. valtuustosta takaisin kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.2., jolloin toimenpiteiden yksityiskohtainen valmistelu käynnistyy. Uudistamisohjelmaan sisältyvät yksittäiset toimenpiteet päätetään toimivaltaisessa toimielimessä.


Kaupunginjohtajan esitykseen uudistamisohjelmaksi sisältyvät muun muassa seuraavat toimielimiä koskevat toimenpiteet:


Kaupunginhallitus:

Toimielinten lukumäärän vähentäminen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen, tilahallinnon uudelleen järjestäminen, kiinteistökehitys ja maa-alueiden jalostaminen, kaupunkikonsernin toimintojen uudelleen järjestäminen ja tehostaminen sekä palvelujen kilpailuttaminen. Tulevien investointien tarkistaminen (esim. kaupungintalo).


Perusturvalautakunta:

Erikoissairaanhoidon ohjauksen uudistaminen, palveluverkon tiivistäminen (mm. terveysasemat, hammashoitolat, neuvolat), määrärahojen supistaminen, palvelusetelitoiminnan laajentaminen, palvelutuotannon kilpailuttaminen, toiminnan tehostaminen.


Koulutuslautakunta:

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen palveluverkon tiivistäminen ja yksiköiden määrän tarkistaminen, henkilöstön käytön tehostaminen, opetuksen määrällinen tarkistaminen, opetus toimintojen yhdistäminen, indeksikorotusten jäädyttäminen ja lukukausi- ja kurssimaksujen tarkistaminen.  


Vapaa-ajanlautakunta:

Palveluverkon (esim. hiihtoladut, luistinkentät, kirjasto-/nuorisopalveluiden toimipisteet) tiivistäminen, asiakasmaksujen korottaminen kaikissa palveluissa sekä vanhan uimahallin korjausinvestoinnista pidättäytyminen. Esitykseen sisältyy vapaa-ajanlautakunnan päätöksestä poiketen myös vapaa-ajanpalveluiden avustusten tarkistaminen.


Tekninen lautakunta:

Taksojen tarkistaminen, avustusten tarkistaminen ja määrärahojen tarkistaminen.


Ympäristölautakunta:

Taksojen korottaminen.


Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta tehostaa toimintaansa muiden toimielinten tavoin esimerkiksi lautakunnan vastuulle kuuluvien tarkastustehtävien osalta.


Liikelaitoksen johtokunta:

Henkilöstösäästöt ja eläköityminen, rakennusten ylläpitokulusäästöt, rakennusten ostopalvelusäästöt, organisaatiouudistus ja kiinteistökehityksen vaikutukset.

 

Kaupunginhallituksen kokouksen 11.2. esityslista.