Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunginhallitus käsittelee: Vainion johtajasopimus, Paavalniemen ja Apukan kaavat sekä brändikirjaluonnos
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsittelee: Vainion johtajasopimus, Paavalniemen ja Apukan kaavat sekä brändikirjaluonnos

10.3.2020 17:40

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 16.3. kokouksessaan uudeksi kaupunginjohtajaksi valitun Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimusta. Sopimuksessa määritellään mm. kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välinen työnjako, kaupunginjohtajan kuukausipalkka sekä mahdollisen erokorvauksen suuruus. Sopimuksesta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto. 

Alustavasti on sovittu, että Vainio aloittaa työnsä Esko Lotvosen jäädessä vuosilomalle 25.5. Varsinainen viran hoitaminen alkaa syyskuun alussa.

Paavalniemeen mahdollisesti yli sata uutta rakennuspaikkaa 

Kaupunginhallitus käsittelee myös Paavalniemen osayleiskaavaehdotusta, joka on ollut julkisesti nähtävillä 17.10. - 15.11.2019. Nähtävillä olon aikana tulleet muistutukset ja lausunnot on otettu huomioon kaavan jatkovalmistelussa ja kaavaan on tehty niiden pohjalta pieniä muutoksia. 

Kaavan laadinnassa on huomioitu ympärivuotisen asumisen, loma-asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet alueella. Kaava-alueella on ehdotuksen mukaan yhteensä 242 rakennuspaikkaa, joista uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 116 kpl ja loma-asunnon rakentamispaikkoja 10 kpl. Osayleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Apukka Resort Oy:n laajennus edellyttää asemakaavan laadintaa

Apukan alueelle on laadittu asemakaavaluonnos, joka saatetaan julkisesti nähtäville kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Luonnoksessa Apukan alueelle esitetään matkailua palvelevien rakennusten korttelia. Kortteli jakaantuisi kahdeksi rakennusalaksi, joista toiselle sijoittuisi Apukka Resort Oy:n lähivuosina rakennettavat uudet lasikattoiset revontulikodat. Majoitusrakennuksia on tarkoitus rakentaa noin 60 kappaletta. 

Aloitteen kaavan laadinnasta on tehnyt Apukka Resort Oy.

Kaupunkibrändin uudistaminen etenee

Kaupunginhallitukselle esitetään talven 2019-2020 aikana valmistellun brändikirjaluonnoksen hyväksymistä. Työtä on tehty laajassa vuorovaikutuksessa kaupungin yhtiöiden, henkilöstön, kaupunkilaisten, yritysten ja matkailutoimijoiden kanssa. Hallituksen käsittelyn jälkeen valmistellaan graafinen ohjeistus. Brändikirja ja uusi visuaalinen ilme julkaistaan toukokuun aikana, jonka jälkeen työ jatkuu erilaisin kampanjoin.

Organisaatiorakenteen kehittäminen jatkuu

Kaupunginhallitukselle esitetään Eduro-säätiöltä ostettavien palveluiden kilpailuttamista vuosien 2020-2021 aikana. Säätiö tuottaa työelämäkuntoutuksen ja ohjauksen asiantuntijapalveluja sekä toiminnallista kuntoutusta kuntien lisäksi Kelalle, TE-toimistolle ja ammatillisille oppilaitoksille. 

Kilpailutus on osa toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa sekä kaupungin toimintojen rakenteellista kehittämistä. Tavoitteena on parantaa myös säätiön toiminnan kannattavuutta. 

Kaupunginhallitus käsittelee myös organisaatiomuutoksen myötä lautakunnilta pyydetyt esitykset palvelualueista. 

Kaupunginhallituksen 16.3.2020 kokouksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin verkkosivuilla.