Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Kaupunginhallitus käsittelee: Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman täytäntöönpano ja vuoden 2020 talousarvion laadinta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Päätösten ennakkotiedotteet

Kaupunginhallitus käsittelee: Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman täytäntöönpano ja vuoden 2020 talousarvion laadinta 

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 25. helmikuuta toimialoille annettavaa ohjetta, joka linjaa ensi vuoden talousarvion valmistelua ja toiminnan ja talouden uudistamisohjelman täytäntöönpanoa. Uudistamisohjelma pohjautuu kaupunkistrategiaan.

Valtuusto hyväksyi 18.2. kokonaistalouden kehyksen vuosille 2020–2021. Osana toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa kaupungin käyttötalouden määrärahakehys jäädytetään suunnittelukaudelle 375 miljoonaan euroon vuodessa ja investointitasoa lasketaan neljänneksellä.

Uudistamisohjelmassa valtuusto päätti, että käyttötaloudesta tehdään tarkempi toimielinkohtainen esitys valtuustolle syksyn talousarviokokoukseen päätetyn toimielinrakenteen mukaisesti. Tavoitteen mukaisesti lautakuntien määrää vähennetään, aluelautakuntajärjestelmä uudistetaan, liikelaitoksen johtokunta lakkautetaan ja hallintohenkilöstö keskitetään strategiseen hallintoon. Tavoitteena on johtamisjärjestelmän ja henkilöstöorganisaation virtaviivaistaminen.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että ensi vuoden talousarviota valmisteltaisiin uudistamisohjelman tavoitteita noudattaen ja seuraavanlaisen toimielinrakenteen mukaisesti:

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus
Keskusvaalilautakunta
Toimielimet
Konsernihallinto
Omaisuuden tuotot, korvaukset
Kohderahoitteiset (sisäiset) palvelut
Jaostot, neuvostot ja alueiden kehittäminen

Perusturvalautakunta
Lapsiperheiden palvelut
Aikuisten ja työikäisten palvelut
Ikäihmisten palvelut
Terveydenhuollon palvelut
Jaostot

Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatuspalvelut
Koulutuspalvelut
Vapaa-ajan palvelut

Tekninen lautakunta
Tekniset palvelut
Ympäristön valvonta
Jaostot

Rahoitus
Verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot

25.2. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että talousarvion tarkempi laadintaohje olisi kh:n käsittelyssä 29.4. Esityksenä on myös, että kaupunginhallitus toimisi uudistuksen ohjausryhmänä. Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman toimenpiteiden valmistelu ja toimeenpano käynnistyisi välittömästi.

Uudistamisohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää monia esityksiä, joiden valmistelussa ja toimeenpanossa on talouden arvioinnin ohella tehtävä myös niiden ennakkovaikutusten arvioinnit.

Lausunto jätehuollon järjestämisestä käsittelyssä

Kaupunginhallitus käsittelee 25.2. kokouksessaan myös muun muassa jätehuollon järjestämistä. Lausuntoa asiasta on pyytänyt jätehuoltojaosto. Lausuntoesityksenä on, että koko kaupungin alueella siirryttäisiin kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämä tukisi esityksen mukaan kierrätystavoitteiden ja tehokkaan valvonnan toteuttamista sekä parantaisi kuljetusten optimointia.

Rovaniemellä on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus muualla paitsi 22 erillisellä erityisen harvaanasutulla reuna-alueella, missä kunta on järjestänyt jätteenkuljetuksen.

Rovaniemen kaupunki on valittu vuonna 2017 kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Kaupunki on sitoutunut kiertotalouden sekä valtakunnallisen jätehuollon yleissuunnitelman mukaisiin kiertotalouden tavoitteisiin.

Kokouksen 25.2. esityslista.