Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Joulupukin Pajakylää kehitetään ympäröivän maaseudun ja kylien yritysten kanssa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi

Joulupukin Pajakylää kehitetään ympäröivän maaseudun ja kylien yritysten kanssa

7.5.2020 13:16

Nyt katsotaan Joulupukin Pajakylän ja ympäröivän maaseudun tulevaisuuteen. Yhteistyöstä nousee uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin Pajakylän kuin kylien yrityksillekin.

Napapiiri_07.jpg

Rovaniemellä sijaitsevalla Joulupukin Pajakylällä eli Santa Claus Villagella on pitkä historia, joka ulottuu aina vuoteen 1950. Alussa keskityttiin lähinnä porontaljojen, matkamuistojen ja lahjatavaroiden myyntiin, mutta myöhemmin tuotemyynnin rinnalle tulivat Joulupukin tapaamiset ja erilaisen ohjelmapalvelut. Viime vuosien kehitysvauhti on ollut nopeaa, kun alueelle on alettu rakentaa lisää majoitustiloja.

Pajakylän yritykset ovat aina tehneet yhteistyötä ympäröivän maaseudun yritysten ja kylien kanssa.

“Yhteistyömme ympäröivän kylien kanssa antaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä Pajakylän omien yritysten että aluetta ympäröivän maaseudun yrityksille. ”, kertoo Joulupukin Pajakylän osuuskunnan projekti- ja kehittämispäällikkö Antti Nikander.

Nikander oli vetovastuussa reilun vuoden jatkuneessa “Yhteistyöverkoston kehittäminen Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kanssa” -hankkeessa, jonka tuloksena on nyt syntynyt toimenpidesuunnitelma, joka pitää sisällään Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kasvutavoitteet ja kehittämistoimenpiteet.

“Nyt päättyneen hankkeen tavoitteena oli, että Pajakylän ja ympäröivien kylien kehitys jatkuu voimakkaana ja koordinoituna myös tulevaisuudessa”, Nikander tiivistää.

Hankkeen keskeinen visio on, että kaupunki-, maaseutu- ja ohjelmapalveluyritysten kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa toimialan yrittäjien elinvoimaisuuden ja ympärivuotisten työpaikkojen tarjonnan.

“Hyöty on molemminpuolinen. Santa Claus Villagen yritykset hyötyvät kaupungin ja maaseudun monipuolisesta tarjonnasta ja täten myös ympäröivät yritykset hyötyvät Santa Claus Villagen asiakasvirroista”, summaa Nikander.

Hankkeessa luotiin yritysten haastattelujen, työpajojen, analyysien, dokumentoitujen prosessien ja uusien yhteistyömallien avulla tiedollista pohjaa yritysten välisen yhteistyön edelleen kehittämiselle. Kohderyhmänä olivat alueen yritykset, ympäröivä maaseutu, julkisen sektorin toimijat ja toiminnan sidosryhmät. Hanke kohdistui myös niihin Leader Peräpohjola -alueella toimiviin maaseutuyrityksiin, joilla on halua tehdä yhteistyötä Joulupukin Pajakylän kanssa.

MIKÄ?
Yhteistyöverkoston kehittäminen Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kanssa -hanke
Toteutusaika: 1.10.2018-28.2.2020

Rahoittaja: Peräpohjolan Leader ry
Hallinnoija Joulupukin Pajakylän osuuskunta.

Mukana hankkeessa Rovaniemen kaupunki, Lapin amk ja Lapin koulutuskeskus Redu, Visit Rovaniemi ja kyläyhdistykset Vikajärven seudun kylät, Sonka Napapiirin kyläyhdistys, Vanttauskosken kyläyhdistys.

Hankesuunnitelma toteutettiin yhteistyössä projektipäällikön ja hankkeeseen kilpailutetun konsulttiyrityksen Naka Consunting Oy:n kanssa.

Tuloksena syntyi toimenpidesuunnitelma, joka pitää sisällään Pajakylän ja ympäröivän maaseudun kasvutavoitteet ja kehittämistoimenpiteet.

Hankkeessa tehtyjä selvityksiä, työpajojen tuloksia, tehtyjä analyyseja ja sovittuja yhteistyöprosesseja käytetään myöhemmin pohja-aineistona laadittaessa Master Plan -suunnitelma Pajakylään ja ympäröivälle maaseudulle.

Joulupukin Pajakylän osuuskunta vastaa toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen Euroopan unionin aluekehitysrahaston rahoittamalla 1.2.2020 alkaneella kaksivuotisella kehittämishankkeella “Santa Claus Village-ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus”.

https://santaclausvillage.info/fi/