Etusivu>Asiointi>Iso-Törmänkijärven keskivedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen sekä vesistötoimikunnan luvan rauettaminen Iso-Törmänkijärven vedenpinnan laskemisen osalta, Rovaniemi
Valtion kuulutukset

Iso-Törmänkijärven keskivedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen sekä vesistötoimikunnan luvan rauettaminen Iso-Törmänkijärven vedenpinnan laskemisen osalta, Rovaniemi

7.5.2020 10:00

ILMOITUS UUDELLEEN KUULUTTAMISESTA HAKEMUKSEN TÄYDENNYKEN JOHDOSTA

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija      Iso-Törmänkijärven vesioikeudellinen yhteisö

Dnro        PSAVI/5547/2018

Asia Iso-Törmänkijärven keskivedenpinnan nosto ja vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen sekä vesistötoimikunnan luvan rauettaminen Iso-Törmänkijärven vedenpinnan laskemisen osalta, Rovaniemi

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella alue- hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 7.5.– 15.6.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
fax 08 3140 110
kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi/pohjois
Linnankatu 1-3
PL 293, 90101 Oulu