Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Alakemijoen palveluverkkoehdotuksesta mahdollisuus antaa lausuntoja 14.6. mennessä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Alakemijoen palveluverkkoehdotuksesta mahdollisuus antaa lausuntoja 14.6. mennessä

28.5.2019 8:25

Rantavitikan-peruskoulu_ver.jpg

Rovaniemen koulutuslautakunta valitsi 23.5.2019 kokouksessaan vaihtoehto 5:n ehdotukseksi Alakemijoen palveluverkosta. Samalla lautakunta päätti asettaa ehdotuksen nähtäville ja kuulla asianosaisia. Ehdotuksesta voi jättää kirjallisia lausuntoja kaupungin kirjaamoon 14.6.2019 saakka. Kirjaamon osoite on kirjaamo@rovaniemi.fi. 

Avoin kuulemistilaisuus kaikille alueen asukkaille ja asiasta kiinnostuneille järjestetään tiistaina 11.6. klo 17 valtuustosalissa.

Lautakunnan ehdottama vaihtoehto Alakemijoen palveluverkosta

Valitussa ehdotuksessa perusopetuksen palvelut järjestettäisiin kolmeen yksikköön:

 • Rantavitikan ja Viirinkankaan alueen yhtenäiskoulu (1-9 lk)
 • Häkinvaara (1-6 lk) (monitoimitalo)
 • Muurolan peruskoulu (1-9 lk)

Varhaiskasvatuksen kaupungin päiväkodit olisivat:

 • Häkinvaaran päiväkoti (monitoimitalo)
 • Muurolan päiväkoti
 • Päiväkoti Väinämöinen
 • Rantavitikan päiväkoti

Vaihtoehdossa 5 Muurolan peruskoulu säilyisi nykyisellään yhtenäisenä peruskouluna (1-9 lk). Muurolan peruskoulun oppilaaksiottoalue muuttuisi kuitenkin niin, että nykyisen Alakorkalon koulun oppilaat siirtyisivät yläluokilla Rantavitikan peruskouluun. Muilta osin Muurolan peruskoulun oppilaaksiottoalue säilyisi ennallaan. 

Rantavitikan peruskoulu (1-9 lk) säilyisi myös ennallaan (nimeksi tulisi Rantaviirin yhtenäiskoulu), mutta siihen liitettäisiin alaluokilla Viirinkankaan ja Alakorkalon koulujen oppilaaksiottoalueet ja lisäksi yläluokkien osalta Alakorkalo siirtyisi sen oppilaaksiottoalueeksi. 

Hirvaan ja Rautiosaaren koulut lakkaisivat ja niiden tilalle tulisi uusi Häkinvaaraan rakennettava Häkinvaaran alakoulu, jonne näiden koulujen oppilaat siirtyvät. Alakoulua ja päiväkotia varten rakennettaisiin monitoimitalo, johon voitaisiin sijoittaa myös muita kuin koulupalveluita mahdollisimman tehokkaasti. Uusi monitoimitalo varmistaisi palvelujen saavutettavuuden jatkossakin, vaikka vanhoja toimipisteitä tultaisiin ensi vuosikymmenen puolella sulkemaan. 

 

Tiedostot