• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Ympäristönsuojelu

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelun tehtävät ja toimivalta on määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä ja niistä keskeisimmät ovat:

 • ympäristön tilan seuranta
 • ympäristölupien valmistelu ja valvonta
 • maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
 • jätehuollon yleinen valvonta
 • ilmansuojelu
 • ympäristömelutilanteen valvonta
 • vesiensuojelun paikallinen valvonta

  Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan yhteistoiminta 

  Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan  tekemän sopimuksen mukaan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on hoitanut Ranuan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä  1.1.2008 alkaen. Yhteistoiminta-alue on laajentunut 1.1.2011 alkaen käsittämään Pellon ja Ylitornion kunnat, 1.6.2014 alkaen Kolarin kunnan ja 1.1.2019 alkaen Tervolan kunnan.

  Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion, Kolarin ja Tervolan ympäristönsuojelun yhteystiedot ja henkilöstö:

  Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
  PL 8216 / Mäntyvaarantie 2
  96100 ROVANIEMI
  E-mail etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
  Fax. 016-322 6279
  Puh. 016-3221 (keskus)

  ympäristötarkastajien yhteinen sähköposti ymparistotarkastaja (a) rovaniemi.fi

  Ympäristöpäällikkö
  Erkki Lehtoniemi
  Puh.016-322 8089, 0400-295 595
  Ilmansuojelu ja siihen liittyvät tutkimukset ja selvitykset, luonnonsuojelulain mukaiset rauhoituspäätökset, ympäristövaikutusten arviointimenettely. Vastuualueen johtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta, henkilöstö- ja hallinnolliset asiat. Ympäristölautakunnan esittelijä.

  Ympäristötarkastaja
  Tarja Bergman
  Puh. 016-322 8079, 0400-190 360
  Ympäristölupa-asiat, ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan rekisteröinti, jätelain mukainen toiminnan rekisteröinti.

  Ympäristötarkastaja
  Carita Lallukka
  Puh. 016-322 8012, 050-911 1097
  Maa-aineslupa-asiat, maa-ainesten oton yhteydessä suoritettavaa louhintaa ja murskaamista koskevat ympäristöluvat ja meluilmoitukset.

  Ympäristötarkastaja 
  Harri Katainen
  Puh. 016-322 2120, 050-366 1430
  Vesilain mukaiset tehtävät, ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat vesihuoltolain mukaiset poikkeamiset verkostoon liittymisestä, haja-asutusalueen jätevesiasiat.

  Ympäristötarkastaja 
  Sannamari Pehkonen
  Puh. 050-430 3082
  Jätelain valvonta, jätelain mukainen keräystoiminnan rekisteröinti, roskaantuminen, jätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa, maastoliikennelain mukaisten reittisuunnitelmien hyväksyminen, maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat (esim. jääradat), huvivenesatamien rekisteröinti ja jätehuoltosuunnitelmat, leirintäalueilmoitusten ja meluilmoitusten käsittely.

  Ympäristötarkastaja
  Sari Sivonen
  Puh. 040-620 9809
  Meluilmoitukset, roskaantuminen, ympäristönsuojelulain mukaiset rekisteröinnit.

   

  Rakennusvalvonnan henkilöstö

  Tarkastusinsinööri
  Jari Kortesalmi
  puh 0400-529 987
  Vesihuoltolain mukaiset ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat verkostoon liittymisasiat Rovaniemen kaupungissa.

  Hallintosihteeri
  Maarit Tervo
  Puh. 016-322 8091, 040-749 0211
  Ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjä

  Hallintosihteeri
  Marita Kuoksa
  Puh. 016-322 6348, 050-315 1027  
  Lupa-asioiden täytäntöönpanot, ympäristölautakunnan esityslistan laatiminen