• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Maahanimeyttämö

Maahanimeytyksessä (kuva alla) jätevesi johdetaan kolmiosaisen saostuskaivon kautta jakokaivoon. Jakokaivosta jätevesi johdetaan imeytysputkiston avulla tasaisesti imeytyskenttään tai -ojastoon. Imeytyskentässä kaivantoon laitetaan useita imeytysputkia kun taas imeytysojastossa jokaiseen ojaan laitetaan yksi imeytysputki. Imeytysojaston tai –kentän ja ylimmänpohjaveden pinnan välinen etäisyys tulee olla vähintään 1 m. Maaimeyttämö voi rakentua esim. siten, että imeytysputket sijoitetaan sepelikerrokseen. Sepelikerroksen päälle tulee lämpöeriste tai suodatinkangas ja päällimmäiseksi kerrokseksi täytemaata. Imetysojaston pohjan alla tulee olla vähintään 1 m imeytyskelpoista maata. Luonnolliseen maaperään kehittyy mikrobikerros joka hajottaa jätevedessä olevaa orgaanista ainesta.

 

 JTEVES.jpg  JTEVES_3.jpg

Periaate- ja poikkileikkauskuva maahanimeytyksestä.

 

Maahanimeyttämö ei sovellu jätevesienkäsittely järjestelmäksi pohjavesialueilla. Imeytyspinnan ja pohjaveden etäisyys on oltava aina vähintään 1 metri. Imeytyskentän etäisyys keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä, mutta tarvittava suojaetäisyys saattaa vaihdella tapauskohtaisesti.  Varmista kunnan ympäristöviranomaiselta riittävä etäisyys. Maaperän tulee olla imeytykseen soveltuvaa.