• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavia seikkoja

Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat monet tekijät, joista yleisimmät on lueteltu alla

1)      Vesihuoltolaitoksen viemäriverkon toiminta-alue
2)      Rakennusjärjestys ja kaava määräykset
3)      Pohjavesialueet
4)      Maaperä
5)      Tontin pinta-ala ja korkeussuhteet
6)      Pohjaveden korkeusasema

  7)       Naapurien kaivot ja oma kaivo
  8)       Etäisyys rantaan
  9)       Onko kiinteistöllä sähköt
10)       Loka-auton pääsy tontille
11)       Syntyvän jäteveden määrä ja laatu

 

 

 

 
 

 

Harkitessasi jätevesijärjestelmän valintaa ota selville hankintahinnan lisäksi...

 • kuinka usein järjestelmää täytyy huoltaa ja voiko huollon suorittaa itse vai täytyykö tilata huoltomies
 • jos jätevesijärjestelmän huolto vaatii ammattilaisen käynnin, selvitä mitä huoltomiehen käynti maksaa
 • jätevesijärjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset (esim. kemikaalin menekki, sähkön kulutus, yms.)
 • jätevesijärjestelmän ja sen eri laitteille annettu takuuaika ja arvioitu käyttöikä
 • mistä järjestelmään voi ostaa varaosia, kemikaalia, yms.
 • kuinka usein pumput käyvät vuorokaudessa (vaikuttaa pumpun käyttöikään ja sähkönkulutukseen)
 • kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmän puhdistustehosta

 

Kiinteistön varustelutason vaikutus jätevedenkäsittelyjärjestelmän valintaan

Kiinteistön varustelutaso vaikuttaa jäteveden käsittelyjärjestelmien valintaan seuraavan taulukon osoittamalla tavalla. On kuitenkin muistettava että jätevedenkäsittelyjärjestelmän valintaan vaikuttavat monet muutkin asiat ja jätevedenkäsittelyjärjestelmä suunnitellaan aina kiinteistölle sopivaksi tapauskohtaisesti.


Listanuoli.gifTee jätevesitesti


VARUSTELUTASO JÄTEVEDEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ VÄHINTÄÄN 
KANTOVESI (vesi tuodaan ja viedään)

Jäteveden voi kaataa pihalle esim. kukkapenkkiin (ei kaivojen läheisyyteen, ei saa valua pintavesiin). Ei saa kuitenkaan aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Myöskään haju- tai terveyshaittaa ei saa aiheutua.

KANTOVESI (vesi tuodaan)
Saunavedet imeytyskaivoon tai kuoppaan.
Keittiövedet johdetaan yhden pienen saostuskaivon kautta imeytyskaivoon tai -kuoppaan. Saostuskaivon tulee olla niin pieni, että sen voi itse tyhjentää.
Sauna- ja keittiövedet yhden pienen saostuskaivon kautta imeytyskaivoon tai –kuoppaan.
KUIVAKÄYMÄLÄ JA PAINEVESI
 

Kuivakäymälä tiiviillä alustalla siten, ettei missään vaiheessa pääse valumia syntymään. Kuivakäymälän jätteet kompostoidaan tiiviillä alustalla, sateelta suojattuna noin 1-2 vuotta. Täysin kompostoitunut jäte voidaan käyttää esim. puutarhan koristekasveille.

Jätevedet kahden saostuskaivon kautta maahanimeyttämöön,  maasuodattamoon tai pienpuhdistamoon joka täyttää asetuksen vaatimukset.

VESIKÄYMÄLÄ JA PAINEVESI

Jätevedet kolmiosastoisen saostuskaivon kautta maahanimeyttämöön, maasuodattamoon tai pienpuhdistamoon joka täyttää asetuksen vaatimukset.
Umpisäiliöön (täytön hälytyksellä varustettu) mikäli muuta mahdollisuutta ei ole.

Myös erillisviemäröinti mahdollista, esim. loma-asunnoilla WC:n jätevedet umpisäiliöön (täytön hälytyksellä varustettu) ja muut jätevedet kahden saostuskaivon kautta maahanimeyttämöön, maasuodattamoon tai pienpuhdistamoon joka täyttää asetuksen vaatimukset.