• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Mistä tiedät, että jätevesijärjestelmääsi on tehostettava tai se on uusittava?

Jos sinulla on vesivessa ja jätevedenkäsittelyjärjestelmänä pelkät saostuskaivot tai saostuskaivot ja kivisilmä => joudut tehostamaan tai uusimaan jätevesijärjestelmäsi.

  Jätevesijärjestelmän kunnostushankkeen eteneminen
 1. Otetaan yhteyttä suunnittelijaan.
  -  suunnittelija käy aina paikanpäällä selvittämässä lähtötiedot (mm. maaperä, etäisyydet kaivoihin, jne.).
 2. Sakokaivojen tyhjennyksen yhteydessä tarkistetaan kaivojen kunto.
 3. Suunnittelija tekee mm. seuraavat asiat: jätevesijärjestelmän suunnitelmat, kustannusarvion, neuvoo toimenpideluvan ja avustusten hakemisessa, neuvoo jätevesijärjestelmän käytössä ja huollossa. Suunnittelija vastaa asiakkaalle, että jätevesijärjestelmä sopii kohteeseen ja on hyvin suunniteltu. Jätevesijärjestelmän valinnan tekee kiinteistön omistaja suunnittelijan avustuksella.
 4. Toimenpideluvan hakeminen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.
 5. Jätetään mahdolliset avustushakemukset.
 6. Pyydetään tarjoukset jätevesijärjestelmän rakentamisesta ja materiaaleista.
 7. Toteutetaan vanhan jätevesijärjestelmän saneeraaminen, tehostaminen tai uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen suunnitelmien mukaan. Rakentaja vastaa asiakkaalle siitä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelmien mukaan.
 8. Pyydetään jätevesijärjestelmän loppukatselmus lupaviranomaiselta.
 9. Suoritetaan jätevesijärjestelmän hoito- ja kunnostustoimenpiteet. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset.
 10. Nautitaan puhtaasta ja viihtyisästä ympäristöstä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muista, että myös vanhan jätevesijärjestelmän hyväkuntoisia osia (esim. hyväkuntoisia saostuskaivoja) voi käyttää osana uutta jätevedenkäsittelyjärjestelmää.