• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Jätevesiavustus

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on myöntänyt avustusvaroja käytettäväksi kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien saneeraukseen. Tuki jaetaan ympäristölautakunnan kautta. Rovaniemen kylien kehittämissäätiö edellyttää, että avustusta myönnetään vain vakituisille asunnoille.

Avustusmenettelyn tarkoituksena on aktivoida ja auttaa viemärilaitoksen toiminta-alueen
ulkopuolella olevien vakituisten asuntojen jätevesijärjestelmien parantamista 209/2011 asetuksen edellyttämälle tasolle. Monessa tapauksessa huolellinen suunnittelu vähentää kalliiden ja joskus epätarkoituksenmukaisten investointien tekemistä. Kiinteistökohtainen suunnittelu poistaa myös asetuksen aiheuttamaa pelkoa jätevesijärjestelmän monimutkaisuudesta.

Avustuksen myöntämisperusteiden mukaan avustusta on mahdollisuus saada sekä suunnitteluun että toteutukseen. Avustusta saa hakijan tuloista riippumatta. Suunnitteluavustuksen suuruus on 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 300 €. Toteutusavustusta maksetaan 20 %, kuitenkin enintään 600 €.

Avustusta myönnetään myös sosiaalisin perustein niin, että suunnitteluavustuksen lisäksi
toteutukseen voi saada avustusta 30 %, enintään 1000 €. Avustusta myönnetään
hakijan tulojen ja varallisuuden perusteella niin, että avustus kohdentuu vähävaraisille.
Vähävaraisuuden arvioinnissa käytetään samoja tulorajoja ja perusteita kuin ARA:n korjausavustusten käsittelyssä. Vuonna 2016 voidaan hyväksyä takautuvasti myös vuonna 2015 toteutettuja jätevesisaneerauksia samoin myöntöperustein kuitteja vastaan.

Oikealla olevassa linkissä on esitetty jätevesiavustusten myöntämisperusteet.


Mikäli kiinteistön omistaja on saanut jätevesijärjestelmän parantamiseen kunnan
avustusta, estää se häntä saamasta kotitalousvähennystä. Vaikka avustusta myönnettäisiin vain tarvikkeisiin, sulkee se siinäkin tapauksessa verovelvollisen kotitalousvähennyksen ulkopuolelle. Kotitalousvähennyksen saa kotona tehdystä työstä. Tämän vuoksi hakijan kannattaa laskea ja arvioida omakohtaisesti kumpi tukimuoto on hänelle hyödyllisempi käyttää. 

Hakemuslomakkeet ovat oikealla olevissa linkeissä.
Ennen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai korjaamiseen ryhtymistä ja avustushakemuksen jättämistä on haettava toimenpidelupa kaupungin rakennusvalvonnasta.

Avustushakemus on toimitettava ympäristövalvontaan viimeistään maanantaina 10.10.2016 klo 15:00.

Työt tulee olla tehtynä ja kuitit palautettuna ympäristövalvontaan viimeistään keskiviikkona 30.11.2016 klo 15:00.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Harri Katainen puh. 050 366 1430 tai sähköpostitse harri.katainen@rovaniemi.fi

Avustuksen myöntämisperusteet
Lomake A, ilman tulorajoja
Lomake B, tulorajoilla