Etusivu>Palvelut>Ympäristö ja luonto
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto

Ympäristövalvonta

Ympäristönsuojelu, terveysvalvonta ja rakennusvalvonta toimivat etänä eli puhelimitse tai muiden sähköisten asiointikanavien kautta. Rakennusvalvonnan päivystys on toistaiseksi lopetettu. Huomaathan, että rakennusluvan voi hakea myös sähköisesti.

Eläinlääkintähuollossa vain kiireelliset tapaukset hoidetaan. Rokotusvastaanotto ilman ajanvarausta on lopetettu.

Ympäristöterveydenhuollossa terveysvalvonnan vastaanotto toimistolla (Rantavitikantie 33) on auki vain 8:30-12:00, iltapäivät toimisto suljettu.

https://www.rovaniemi.fi/fi/Yhteystiedot

Ajankohtaista
Kaikki
Ei uutisia-
Ympäristövalvonta

Ympäristövalvonta järjestää kaupungille kuuluvat ympäristönsuojelu-, rakennusvalvonta- ja terveydensuojeluviranomaisen sekä eläinlääkärien ja asuntotoimen palvelut. Ympäristövalvonnan viranomaistehtävät on määritelty kapunginvaltuston hyväksymässä johtosäännössä. Pelastustoimen palvelut ostetaan Lapin liitolta.

Toimielimenä on ympäristölautakunta, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Yleisin kokouspäivä on joka kuukauden viimeinen keskiviikko.

nuoli.jpg  Ympäristölautakunta
nuoli.jpg  Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat 

 

 

Yhteystiedot ja henkilöstö

Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
PL 8216 / Mäntyvaarantie 2
96100 ROVANIEMI
E-mail etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Fax. 016-322 6279


Ympäristöpäällikkö
Erkki Lehtoniemi
Puh. 016-322 8089, 0400-295 595
Ilmansuojelu ja siihen liittyvät tutkimukset ja selvitykset, luonnonsuojelulain mukaiset rauhoituspäätökset, ympäristövaikutusten arviointimenettely. Vastuualueen johtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta, henkilöstö- ja hallinnolliset asiat. Ympäristölautakunnan esittelijä.  

Rakennustarkastaja
Pentti Ylitalo 
Puh. 016-322 8093, 0400-698 653 
Rakentamisen neuvonta ja valvonta. Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat. Ranta-alueiden poikkeamispäätökset. Rakennusvalvonnasta lautakuntaan menevien asioiden valmistelu. Vastuualueen varapäällikkö.

Toimistoinsinööri
Hannu Kangas
Puh. 016-322 8014, 050-590 7449 
Rakentamisen neuvonta ja valvonta. Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvat sekä ranta-alueiden poikkeamispäätökset. Korkotukilaina-asiat, asumisoikeusasiat, hissiavustukset ja asuntotoimen viranomaistehtävät.

 

Tarkastusrakennusmestari

Rainer Björkberg
Puh. 016-322 8080, 040-531 6524
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Valvontainsinööri
Juha-Pekka Korpela
Puh. 016 322 8086, 040-583 4672
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset.

 

Tarkastusinsinööri
Jari Kortesalmi
Puh. 016-322 8088, 0400-529 987
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset. Rakennuslupaprosessiin kuuluvien lvi-suunnitelmien hyväksymis- ja katselmustehtävät, niihin liittyvät työmaakatselmukset sekä työnjohtajien hyväksyminen.

 

Paikkatietoasiantuntija
Juha Iivari
Puh. 016-322 8082, 040-522 9182
Ympäristövalvonnan paikkatietojärjestelmien sekä rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä rakennusten maastotarkistukset. Myöntää maisematyöluvat puiden kaatamiseksi.

 

Valvontainsinööri

Juho Tapio

Puh. 040-5047199

Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Valvontainsinööri 
Tapio Lakkala
Puh. 016-322 8491, 046-923 1554, 
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Hallintosihteeri
Kaisu Huhtalo
Puh. 016-322 8081, 040-556 4642
Lupahakemukset ja neuvonta lupa-asioissa.
Lupa-asioiden täytäntöönpanot.

 

Hallintosihteeri
Marita Kuoksa
Puh. 016-322 6348, 050-315 1027
Lupa-asioiden täytäntöönpanot, ympäristölautakunnan esityslistan laatiminen.

 

Asuntosihteeri
Maarit Tervo
Puh. 016-322 8091, 040-749 0211
Ympäristölautakunnan ja jätehuoltojaoston sihteeri. Lupa-asioiden täytääntöönpanot.
Asumisoikeusasiat, korkotukilaina-asiat, asuntotoimen viranomaistehtävät.

 

Ympäristötarkastaja
Carita Lallukka
Puh. 016-322 8012, 050-911 1097
Maa-ainesluvat, maa-ainesten oton yhteydessä tapahtuvaa louhintaa ja murskaamista koskevat ympäristöluvat ja meluilmoitukset.

 

Ympäristötarkastaja

Tarja Bergman

Puh. 016-322 8079, 0400-190 360
Ympäristöluvat, ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan rekisteröinti, jätelain mukainen toiminnan rekisteröinti.

 

Ympäristötarkastaja
Harri Katainen

Puh. 016-322 2120, 050-366 1430

Vesilain mukaiset tehtävät, vesihuoltolain mukaiset ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat verkostoon liittymisasiat Ranuan, Pellon ja Ylitornion kunnissa, haja-asutusalueen jätevesiasiat, jätelain valvonta (roskaantuneet alueet).

 

Ympäristötarkastaja
Sannamari Pehkonen
Puh. 050-430 3082

Jätelain valvonta, jätteen keräystoiminnan rekisteröinti, maastoliikennelain mukaisten reittisuunnitelminen hyväksyminen, maasto- ja vesiliikennelain mukaiset lupa-asiat, huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelmat, leirintäalueilmoitusten ja meluilmoitusten käsittely.

 

Ympäristötarkastaja

Sari Sivonen

Puh. 040-620 9809

Meluilmoitukset, roskaantuminen, ympäristönsuojelulain mukaiset rekisteröinnit.

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö