• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuskerhot

Avoimeen varhaiskasvatukseen voivat osallistua kotihoidossa olevat lapset ja heidän perheensä. Lapsilla on mahdollisuus saada kokemuksia leikistä, liikkumisesta, taiteista ja kulttuuriperinnöstä. Toiminta edistää lapsen iän ja kehitystason mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Toiminnassa kiinnitetään huomiota lapsen oppimiseen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseen.

Rovaniemellä avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja ovat avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuskerhot. Toiminnasta avoimessa varhaiskasvatuksessa vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat. Avoin varhaiskasvatus on maksutonta.

 • Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville huoltajille. Tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen yhdessä muiden lapsiperheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa. Lisäksi toimintamuodon tavoitteena on vanhemmuuden vahvistaminen, perheiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä vertaistuen mahdollistaminen. Suosittelemme, että ryhmässä vietettävä yhtäjaksoinen aika on enintään kolme tuntia kerrallaan.
 • Varhaiskasvatuskerhot ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 3-vuotiaille lapsille. Toiminta on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, ohjattua ja tavoitteellista. Yhdessä huoltajien kanssa laaditaan lapselle kerhoa varten varhaiskasvatussuunnitelma. Kerhoryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa, 3 tuntia kerrallaan. Kerhossa ei tarjota aterioita, mutta evästauolle lapselle tuodaan kotoa omat pienet eväät. Kerhoon osallistuminen ei vaikuta lapsiperheen muihin etuuksiin.

Verkkoasiointi

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille

Jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille

Jos olet uusi asiakas tai haet varhaiskasvatuskerhopaikkaa, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palautetta lasten varhaiskasvatuspalvelusta

Verkkosivun kautta voit lähettää sähköisesti palautetta varhaiskasvatuspalveluista.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntölomake

Tee tällä tulostettavalla lomakkeella varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntö.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin asiakasohje

Ohjeeseen on koottu ohjeita sähköisen asioinnin käyttämiseen.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsenne ja koko perheenne voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540