Etusivu>Palvelut>Varhaiskasvatus>Avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuskerhot
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatus

Avoimeen varhaiskasvatukseen voivat osallistua kotihoidossa olevat lapset ja heidän perheensä. Lapsilla on mahdollisuus saada kokemuksia leikistä, liikkumisesta, taiteista ja kulttuuriperinnöstä. Toiminta edistää lapsen iän ja kehitystason mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Toiminnassa kiinnitetään huomiota lapsen oppimiseen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseen.

Rovaniemellä avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja ovat avoin päiväkoti ja varhaiskasvatuskerhot. Toiminnasta avoimessa varhaiskasvatuksessa vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat ja lastenhoitajat. Avoin varhaiskasvatus on maksutonta.

 • Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville huoltajille. Tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen yhdessä muiden lapsiperheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa. Lisäksi toimintamuodon tavoitteena on vanhemmuuden vahvistaminen, perheiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä vertaistuen mahdollistaminen. Suosittelemme, että ryhmässä vietettävä yhtäjaksoinen aika on enintään kolme tuntia kerrallaan.
 • Varhaiskasvatuskerhot ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 3-vuotiaille lapsille. Toiminta on monipuolisesti lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa, ohjattua ja tavoitteellista. Yhdessä huoltajien kanssa laaditaan lapselle kerhoa varten varhaiskasvatussuunnitelma. Kerhoryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa, 3 tuntia kerrallaan. Kerhossa ei tarjota aterioita, mutta evästauolle lapselle tuodaan kotoa omat pienet eväät. Kerhoon osallistuminen ei vaikuta lapsiperheen muihin etuuksiin.

Avoin päiväkoti

 • Avoimen päiväkodin toimintaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
 • Täytä ensimmäisellä käyntikerralla perhetietolomake.
 • Lisätietoa avoimen päiväkodin toiminnasta saat varhaiskasvatusyksikön johtajalta.

Varhaiskasvatuskerhot

 • Varhaiskasvatuskerhoihin on jatkuva haku.
 • Tee sähköinen varhaiskasvatuskerhohakemus sähköisessä asioinnissa.
 • Varhaiskasvatusyksikön johtaja on teihin yhteydessä hakemuksen saavuttua.
 • Lisätietoa saa varhaiskasvatusyksikön johtajalta ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Avoin päiväkoti

 • Perhepäivähoitajat ja yksityiset hoitajat eivät voi käyttää avoimen päiväkodin palveluja työssään.

Varhaiskasvatuskerhot

 • Lapsella on mahdollisuus osallistua vain yhteen kaupungin järjestämään varhaiskasvatuskerhoryhmään.
 • Lapsi on yli 3-vuotias ja kotihoidossa
 • Lapsella ei ole päiväkoti-, perhepäivähoito- tai esiopetuspaikkaa kunnan päiväkodissa ja palveluseteliyrityksessä.
 • Perhe ei saa yksityisen hoidon tukea.
 • Perhe ei ole palkannut työsopimussuhteista hoitajaa.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Verkkoasiointi

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen nykyisille asiakkaille

Jos olet jo varhaiskasvatuksen asiakas, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Asiointi sähköisesti varhaiskasvatuksen uusille asiakkaille

Jos olet uusi asiakas tai haet varhaiskasvatuskerhopaikkaa, asioi sähköisesti tätä kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluohjaajilta saat tietoa sähköpostilla tai puhelimella palveluiden järjestämisestä.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntölomake

Tee tällä tulostettavalla lomakkeella varhaiskasvatuksen toimintaan liittyvä selvityspyyntö.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin asiakasohje

Ohjeeseen on koottu ohjeita sähköisen asioinnin käyttämiseen.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsenne ja koko perheenne voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa. Myös pitkäaikaissairailla tai sairaalahoidossa olevilla alle kouluikäisillä on oikeus saada virikkeellistä varhaiskasvatusta.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan. Koulujen loma-aikoina kerhot pitävät taukoa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Avoimet päiväkodit ja varhaiskasvatuskerhot 12.8.2019 alkaen
Kysyttävää avoimen varhaiskasvatuksen palveluista?

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluohjaus

Puhelin
016 322 6600 
Puhelinpäivystys arkisin klo 9 - 14
Sähköposti
varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi 
Käyntiosoite
Viirinkankaantie 1 (3.krs) 
96300 Rovaniemi

Varhaiskasvatusyksikön johtaja  
016 322 8463


Avoimen päiväkodin kuukausiohjelmat