• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. Maksu tarkistetaan vuosittain. Jos perheen tulot muuttuvat toimintavuoden aikana, ilmoita muutoksista sähköisen asioinnin kautta.

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu. Laskun kiinteä eräpäivä on kuukauden 26. päivä. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

Lisätietoa asiakasmaksuista löytyy Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksesta.


Tulotietojen toimittaminen
Tee sähköinen tuloselvitys 

Katso tästä sähköisen tuloselvityksen ohjevideo.

Tee tuloselvitys tai korkeimman maksuluokan hyväksyminen sähköisessä asioinnissa. Tuloliitteiden sallittuja tiedostomuotoja ovat .doc, .jpg, .jpeg, .pdf, .tiff, .xls ja liitteen maksimikoko on 4 Mt.

Mikäli sinulla ei mahdollisuutta sähköisen tuloselvityksen tekemiseen, toimita tulotiedotvarhaiskasvatuksen palveluohjauksen asiakassihteereille osoitteeseen Viirinkankaantie 1, 3. krs. 96300 Rovaniemi.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Lue tarkemmat ohjeet tarvittavista tulo- ja verotustiedoista Rovaniemen kaupungin asiakasmaksuohjeistuksen luvusta 1.2.

 
Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Asiakasmaksua peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (toimintavuosi = elokuusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun). Kun lapsen varhaiskasvatus alkaa elokuussa ja se jatkuu toimintavuoden loppuun keskeytyksettä, maksuton kuukausi on heinäkuu. Lapsi saa maksuttoman kuukauden riippumatta siitä, käyttääkö hän varhaiskasvatusta heinäkuussa vai ei. Mikäli varhaiskasvatus alkaa elokuun jälkeen tai on keskeytynyt toimintavuoden aikana, maksutonta kuukautta ei ole.

Poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa seuraavissa tilanteissa: 

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan
 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 • isyysrahajaksojen aikana lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen eikä asiakasmaksua tältä ajalta peritä (katso tarkemmat ohjeet Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusäännöistä)
 • lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, asiakasmaksu peritään asiakassuhteen keston mukaisesti.


Kesäajan poissaolot 1.5. - 30.9.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksessa lapsen ennaltailmoitetuista poissaoloista ei peritä asiakasmaksua kesäajalla (1.5.-30.9). Poissaolopäivistä ilmoitetaan sitovasti sähköisen asioinnin kautta 30.4 mennessä. Alennus edellyttää 30.4. voimassaolevaa asiakkuutta. 

Lisätietoa poissaolojen vaikutuksesta asiakasmaksuihin löydät Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen luvusta 2. 

 


Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Voit arvioida kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden asiakasmaksulaskurin avulla. Huomioithan, että laskurista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden. 

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -ohjeistuksesta löydät tietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluohjaus

Puhelin
016 322 6600 
Puhelinpäivystys arkisin klo 9 - 14
Sähköposti
varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi 
Käyntiosoite
Viirinkankaantie 1 (3.krs) 
96300 Rovaniemi