• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Työllistämishankkeet

Työllistämispalvelut osallistuu kaupungin omien hankkeiden lisäksi myös yhteistyökumppanina muihin työllistämishankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on edistää työllisyyttä ja katkaista työttömyyden keston pidentyminen sekä vähentää pitkäaikaistyöttömien määrää Rovaniemellä. Työllisyyshankkeilla pyritään myös parantamaan kaupunkilaisten työllistymismahdollisuuksia.

 

Käynnissä olevat työllistämishankkeet

Monimuotoiset työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana
Yksilöllistä ohjausta ja tukea nuorille matalan kynnyksen asiointipisteestä -Nuorten ohjaamo